Kuukausittainen arkisto:elokuu 2010

Haaste eurooppalaiseen toimintapäivään leikkauspolitiikkaa vastaan

Eurooppalainen ammattiyhdistysliike järjestää 29. syyskuuta toimintapäivän julkisten menojen, palvelujen, työpaikkojen, sosiaaliturvan ja palkkojen leikkaamista vastaan. Mielenosoittajat ja lakkolaiset esittävät silloin vastalauseensa Brysselissä kokoontuville valtiovarainministereille ja hallituksille finanssikriisin laskujen laittamisesta työntekijöiden ja vähävaraisten maksettavaksi.
Euroopan sosiaalifoorumissa lukuisat kansalaisjärjestöt liittyivät tähän vaatimusliikkeeseen julkisten palvelujen, työllisyyden ja toimeentuloturvan puolesta.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea vetoaa suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja kansalaisjärjestöihin eurooppalaisen toimintapäivän toteuttamiseksi näkyvästi myös Suomessa. Epäsosiaaliseen leikkauspolitiikkaan, EU-komentoon ja rahavaltaan alistumisen sijasta on valittava yhteinen vastarinta ja yhteistyö, jolla vahvistetaan suunnanmuutoksen voimia.

Aseiden sijasta lisää rahaa työllisyyteen ja perusturvaan

SKP:n keskuskomitea vaatii porvarihallituksen budjettilinjan perusteellista muutosta. Budjetissa on ohjattava asevarustelun sijasta lisää rahaa varsinkin työllistämiseen, perusturvaan ja kuntien palveluihin.

SKP tukee eduskunnan vasemmisto-opposition vaatimuksia tällaisista korjauksista budjettiin. Keskuskomitea vetoaa SDP:n, Vasemmistoliiton ja muihin kunnanvaltuutettuihin saman linjan toteuttamiseksi myös kuntien budjettikäsittelyssä ja leikkauslistojen torjumiseksi.

Keskuskomitea syyttää valtiovarainministeri Jyrki Kataista kaksinaamaisuudesta, kun tämä yrittää perustella ”työurien pidentämistä” sillä, että ns. elinaikakerroin leikkaa muuten ”liikaa” eläkkeitä. Valtavat eläkerahastot ja työn tuottavuuden kasvu osoittavat, että elinaikakertoimesta ja myös ns. taitetusta indeksistä voidaan luopua.

Ei askeltakaan tasaveron suuntaan!

Hallituksen esittämä energiaverojen ja muiden välillisten verojen korottamisen tapa on uusi askel kohti oikeiston ajamaa tasaveroa. Se merkitsee pienituloisiin raskaimmin kohdistuvien verojen kiristämistä samaan aikaan kun työnantajat vapautetaan kela-maksuista, pääomatuloista ei tarvitse maksaa kunnallisveroa ja suurituloisten verotusta kevennetään.

Keskuskomitea vaatii pienituloisten verotuksen keventämistä nostamalla verotettavan tulon alaraja kunnallisverotuksessa 1 100 euroon kuukaudessa. Kuntien palvelujen rahoitusta on vahvistettava saattamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin. Energia- ja ympäristöverotukseen on luotava tulonjaon kannalta oikeudenmukainen malli.

SKP tuomitsee perussuomalaisten esitykset kehitysyhteistyön lopettamisesta, joka vain lisäisi köyhyyttä ja muuttoliikkeitä.

Liikkeelle työpaikoilla ja asuinalueilla

Keskuskomitea kehottaa kommunisteja viemään eurooppalaisen toimintapäivän aloitteet työpaikoille, ammattiosastoihin, oppilaitoksiin ja asukasliikkeisiin. Suuryhtiöiden, suursijoittajien ja hallitusten kovenevalle politiikalle tarvitaan vahva eurooppalainen ja kansainvälinen vastavoima ja vaihtoehto. Pääomapiirit maksakoot itse aiheuttamansa kriisin laskut!

SKP:n keskuskomitea Hauholla 28.-29.8.2010

Sinun tähtesi -kirja ilmestynyt

SKP:n edustajakokouksesta asiakirjoin ja kuvin kertova kirja on ilmestynyt. ”Sinun tähtesi – Stjärnan för dig. SKP:n edustajakokous 2010” on kirja, joka kertoo vaihtoehdoista nykyiselle politiikalle ja kapitalistiselle järjestelmälle.

SKP:n edustajakokouksessa hyväksytyssä vetoomuksessa yhteistoimintaan todetaan nykyisen tilanteen suorastaan huutavan tarvetta koota vahva vastavoima ja vaihtoehto kovenevalle oikeistolaiselle politiikalle.

Asiakirjassa ”Tie ulos kriiseistä – toisenlaiseen talouteen ja hyvinvointiin” arvioidaan laajasti nykyisten kriisien luonnetta ja viitoitetaan tietä ongelmien juuriin asti käyviin muutoksiin ja perusteiltaan toisenlaiseen järjestelmään.

Kirjassa on julkaistu kannanotot perusturvan uudistamisesta, maahanmuuttajien ja työväen yhteisten etujen puolustamisesta sekä sotaa ja Natoa vastaan. Siitä löytyy myös edustajakokouksen päätös sukupuolten tasa-arvon edistämisestä SKP:ssä. Kirjassa esitellään uusi keskuskomitea ja poliittinen toimikunta.

Kirjaan sisältyvät SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakasen, varapuheenjohtaja Lena Huldénin ja poliittisen toimikunnan jäsen Emmi Tuomen puheenvuorot selvittävät päätösten perusteita ja hahmotellaan muutoksen voimien kasvattamisen tehtäviä.

Uutta aiempiin edustajakokouskirjoihin verrattuna on se, että tällä kertaa on mukana myös käännökset yhdestä asiakirjasta ruotsiksi, toisesta englanniksi ja kolmannesta venäjäksi.

Lisäksi kirjassa on Veikko Koivusalon ja Toivo Koiviston valokuvia edustajakokouksen tapahtumista, tunnelmista ja konsertista.

http://www.skp.fi

Kirjoja saatavilla piiritoimistolta ja tapahtumista. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostiin skp.lappi(at)gmail.com

Ydinvoiman vastainen kampanjointi jatkuu

Eduskunta teki heinäkuun alussa periaatepäätöksen kahden uuden ydinreaktorin rakentamisluvista. Siihen on nyt tyydyttävä ydinvoiman vastustajienkin.

Vai onko?

– Periaatepäätöksestä on vielä pitkä matka ydinenergian tuotantoon.Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjakin jatkuu ainakin eduskuntavaaleihin saakka, muistutti kampanjan koordinaattoriMaria Nuutinen keskiviikkona. Helsingin kommunistiset nuoretjärjestivät ilmastoillan, jossa pohdittiin erilaisia tapoja vaikuttaa ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Myös ympäristöjärjestö Greenpeacessa toimiva Nuutinen esitteli erilaisia järjestön käyttämiä vaikuttamisen tapoja. Julkisuudessa eniten huomiota ovat saaneet suoran toiminnan iskut, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota erilaisiin ympäristöongelmiin ja osoittaa huonosti käyttäytyviä yrityksiä ja poliitikkoja.

– Greenpeacen keinovalikoimaan kuuluvat myös kulissien takana vaikuttaminen, lobbaaminen ja esimerkiksi perinteinen nimienkeruu.

Konkreettisen vaikuttamisen osalta keskusteltiin erityisesti ydinvoimarakennusluvan saaneen Fennovoiman taustalla olevista yrityksistä, joita ovat mm. kauppaketjuista S-ryhmä ja K-ryhmä sekä elintarvikefirmat Atria, Myllyn Paras ja Valio. Osuustoiminnallisen S-ryhmän HOK-Elannon osalta on jo jätetty edustajistolle aloite, ettei HOK-Elanto osallistuisi ydinvoimalahankkeen rahoittamiseen.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirin puheenjohtaja, Helsingin ympäristölautakunnan jäsen Lauri Alhojärvi huomautti, että pelkällä lobbaamisella ja kansalaisjärjestötoiminnalla ei ympäristön kannalta tuhoisaa kapitalistista järjestelmää horjuteta.

– Kapitalismin olemus on voiton tuottaminen pienelle eliitille ympäristön kustannuksella. Ihmisellä on aina erilaisia tarpeita, joita tyydytetään tuotannon kautta. Tuotantovälineiden omistajalla on valtaa päättää myös siitä, miten tuotannossa otetaan ympäristö huomioon, sanoi Alhojärvi.

Hänen mukaansa kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa tiedottamisessa ja ihmisten aktivoimisessa. Sen sijaan kestävien ympäristöratkaisujen ja talousmallien soveltaminen vaatii laajempaa joukkovoimaa.

Saarretaan Olkiluoto!

Ydinvoiman vastaista toimintaa on luvassa viikon päästä lauantaina, 28. elokuuta, jolloin tempaistaan Olkiluodossa. Tarkoituksena on suoralla toiminnalla sulkea ydinvoimalan tiet päivän ajaksi. Tapaamispaikkana on lauantaiaamuna klo 6 Raumantien ja Olkiluodontien risteyksessä sijaitsevan bensa-aseman (Ydinportti) parkkipaikka.

Lauantai-iltana pidetään Nihattulan koululla juhlat. Sunnuntaina on vuorossa ydinjäteongelmaa käsittelevä seminaari samassa paikassa. Lisätietoja tempauksesta löytyy osoitteesta olkiluotoblockade.info(MK)

Marko Korvela, http://www.tiedonantaja.fi

Aseiden sijasta lisättävä rahaa työllisyyteen ja perusturvaan

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esitys valtion ensi vuoden budjetiksi kuvastaa oikeiston piittaamattomuutta tavallisten ihmisten, erityisesti työttömien ja vähävaraisten tarpeista.


Kataisen esitys työllisyyden ja työllisyysperusteisten investointien vähentämisestä on täysin väärä ja epäinhimillinen johtopäätös tilanteessa, jossa maassa on satoja tuhansia työttömiä, pätkätöiden ja kehnon perusturvan varassa sinnitteleviä.

Hallituspuolueet yrittävät johtaa ihmisiä harhaan väittämällä, että ne eivät ole tee leikkauslistoja. Todellisuudessa budjettiesityksellä painostetaan kuntia leikkaamaan palveluja supistamalla valtion rahoitusosuutta. Näin heikennetään erityisesti naisten asemaa ja alistetaan peruspalveluja yksityiselle bisnekselle.

Oikeistolaisen budjettilinjan epäoikeudenmukaisuus ilmenee räikeästi myös verolinjauksissa. Pienituloisiin raskaimmin kohdistuvien välillisten verojen osuutta lisätään samaan aikaan kun hyvätuloisille ja suuryrityksille jaetaan verohelpotuksia. Energiaverotuksessa on sivuutettu kokonaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Armeijan varustaminen Nato-tarpeisiin on Kataiselle tärkeämpää kuin huolenpito ihmisten perusturvasta, työllisyydestä, julkisista palveluista ja ympäristönsuojelusta. Hän esittää asehankintoihin ensi vuodelle entistä enemmän rahaa, yhteensä yli 756 miljoonaa euroa. Kaikkiaan budjettiesitys sisältää 1,865 miljardin tilausvaltuudet lähivuosien asehankintoihin.

Suomen kommunistisen puolueen poliittinen toimikunta vaatii asemäärärahojen paisuttamisen sijasta osoittamaan budjetissa lisää rahaa työllisyyteen, perusturvaan, julkisiin palveluihin ja muun muassa Itämeren suojeluun. Perusturvan vähimmäistaso tulee nostaa 900 euroon kuukaudessa ja alle 1100 euron kuukausitulot tulee vapauttaa veroista myös kunnallisverotuksessa. Valtion ja kuntien työpaikkoja on lisättävä, koska yksityinen sektori ei kanna vastuuta työllisyydestä. Kuntien palveluihin on ohjattava lisää rahaa nostamalla valtionosuuksia tuntuvasti ja saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin.

SKP:n poliittinen toimikunta, http://www.skp.fi

Maailman parhaimman maan tavat uusiksi

Nyt se sitten tiedetään, että Suomi on maailman paras maa. Uskoo ken haluaa mutta News Week -lehti näin tuoreen tutkimuksen valossa uskaltaa väittää.

Väitän, että jos kysyisimme nuorilta pitkäaikaistyöttömiltä tai maassa asuvilta maahanmuuttajilta kuulisimme ihan jotain muuta. Täysin pimennossa elävä suomalainen poliittinen eliitti väittää kuitenkin samaan aikaan, ettei talouskriisistä selvitä, ellei tehdä niin kuin se sanoo. Ja hyvinhän se kaiken kilpailuttamisen linjoilla oleville sopisikin, ettei kaikilla menisi hyvin vaan, että sitä hyvinvointia kuten terveyspalveluita pitäisi ostaa yksityisistä terveyskioskeista.

Laiskoja työttömiä porvarit aktivoisivat tavoittelemaan omaa paikkaansa maailman parhaan maan uunin pankolla pakottamalla jo ensimmäisenä työttömyyspäivänä työllisyyskursseille. Typeryydestä, näköalattomuudesta ja poliittisesta vaihtoehdottomuudesta on tullut maailman parhaan maan tapa.

Hallitus on nyt alkaneissa budjettineuvotteluissa antanut heti ymmärtää, ettei sen leikkauksiin ja eriarvoistumiseen johtavalla politiikalla voi olla vaihtoehtoja. Hallituspuolueet toimivat avoimesti uusliberalismin logiikan mukaan. Ydinvoimapäätösten jälkeen tuhokapitalismin syöksyvirtaukselle haetaan nyt lisävauhtia asevarustelua ja yksityissektoria vahvistamalla. Pörssikurssit ja osakkeenomistajat eivät myöskään pidä politiikasta, jossa esitettäisi vaihtoehtoja.

Ääripopulistiset avaukset löytävät kannattajansa ja uudet entistä pidemmät leikkauslistat menevät läpi vain tilanteessa, jossa hyväksymme nykyisen poliittiset linjaukset ja alistumme yksimielisyyden ilmapiiriin.

Euroopanlaajuisesti ammattiyhdistysväki kokoaa joukkoja hallitusten leikkauslistoja ja eläkeratkaisuja vastaan. Yleislakkoja järjestetään ja kansa on takajaloillaan. Suomessa ay-väki aikoo osallistua Brysselissä yhteiseen mielenosoitukseen, käydä simpukkaillallisella ja siinä se. Missä on vaihtoehto liituraita ay-toiminnalle? Kun olemme kaikki hiljaa, annamme äänettömän luvan kehitykselle, jota on myöhemmin vaikeaa pysäyttää.

Muukalaisviha, rasismi ja sosiaalinen eriarvostaminen on torjuttava heti ja kaikissa sen muodoissa.

Vaihtoehdottomuuden ilmapiirissä erilaiset maahanmuuttajavastaiset manifestit yhdistyvät kansallismielisyyteen ja uhkaavat pahasti maailman parasta yhteiskuntarauhaa. Leimaavaa syntipukkipolitiikan avauksissa on se, että epäkohtiin ja kriiseihin ei haeta yhteiskunnallista ratkaisua vaan vastuu vyörytetään nyt yksilön niskaan. Ei ole kuitenkaan maahanmuuttajien syytä, että nuorisotyöttömyys on huipussaan. Ei ole työttömien syytä, että suomalainen poliittinen eliitti yksityistää peruspalveluita. Ei ole alkoholistien syytä, että terveyskeskuksia, kouluja ja kirjastoja lakkautetaan.

Rahalla ostettujen kansanedustajien ja korruptoituneen hallituksen esittämälle politiikalle on tietenkin olemassa vaihtoehtoja. Yleisradion pitää kertoa kansalle muidenkin kuin suurten puolueiden politiikasta. Nyt Ylen vaalisivuilla voisi luulla, ettei suomalaisessa politiikassa ole mitään vaihtoehtoja nykyiselle menolle. Tässä maailman parhaassa maassa on nyt yksinkertaisesti alettava toimia ihan uudella tavalla.

Vaihtoehtoja esittävän politiikan sijaan on syytä ampua alas rasismin, alistamisen ja yksimielisyyden kulttuuri.

Juha-Pekka Väisänen, pääsihteeri

Kesällä opiskeltiin perusasioita

Viime viikonlopun helteistä huolimatta osallistujat jaksoivat tankata aimo annoksen marxismin perusteita ja kommunistisen liikkeen historiaa Suomen kommunistisen puolueen ja DSL:n järjestämässä Kesäyliopistossa Hauhon Vähäjärvellä.

Punaisena lankana läpi viikonlopun kulki kommunistina olemisen ja toimimisen pohtiminen, kommunistien politiikkakäsitys sekä lähestyvät eduskuntavaalit.

Perjantain ohjelmaan kuului marxilaisen yhteiskuntakäsityksen ja luokkien ruotimista. Lauantaina keskustelua vauhditti SKP:n tuore pääsihteeri Juha-Pekka Väisänen, joka esitteli toukokuisessa edustajakokouksessa hyväksyttyjä asiakirjoja toiminnallisesta näkökulmasta.

– Vallankumouksellinen liike ei synny automaattisesti taloudellisesta luokkataistelusta. Ei riitä, että jokainen taistelee vain omien taloudellisten etujen puolesta. Kamppailu täytyy nostaa poliittiselle tasolla, poliittisen vallan valtaamiseksi, ja siihen tarvitaan puolue, kiteytti Lenin-museon johtaja Aimo Minkkinen Leninin ajatuksia.

Minkkinen alusti sunnuntaiaamuna Leninin ajankohtaisuudesta. Hänen mukaansa Leninin kirjoituksissa ja toiminnassa korostuivat teorian ja käytännön yhteen kietoutuminen sekä kommunistisen liikkeen kansainvälisyys.

SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen totesi, miten tie ulos kapitalismin kriiseistä vaatii uutta taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kehityksen mallia.

– Vastarinta lähtee konkreettisista arjen ongelmista. Kamppailuissa on pyrittävä kehittämään keskustelua politiikan suunnasta ja pääoman vallasta. Leniniläinen konkreettisen tilanteen konkreettinen analyysi on luokkavoimien, joukkoliikkeiden ja poliittisten voimien analyysia. Vastavoimat muuttuvat reaaliseksi tekijäksi vasta lähtiessään liikkeelle, toiminnan ja yhteistoiminnan kautta.

Osallistujat pitivät Kesäyliopiston antia ja muitten kommunistien tapaamista erittäin hyvänä ja tarpeellisena. Enemmänkin olisi saanut olla osallistujia, tuumi etenkin moni etäisemmän piirin toveri.

Tiedonantaja, http://www.tiedonantaja.fi

Eurooppalainen toimintapäivä leikkauspolitiikkaa vastaan syyskuussa

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö järjestää keskiviikkona 29. syyskuuta toimintapäivän julkisten menojen, työpaikkojen, palvelujen, palkkojen ja eläkkeiden leikkaamista vastaan. Toimintapäivä on jatkoa monissa maissa järjestetyille lakoille ja mielenosoituksille, joilla vastustetaan talouskriisin laskujen laittamista työntekijöiden, työttömien, eläkeläisten ja vähävaraisten maksettaviksi.

Toimintapäivä järjestetään samaan aikaan kun talous- ja rahoitusasioista vastaavat EU-maiden ministerit aikovat kokoontua Brysselissä ECOFIN-kokoukseen. Esimerkiksi Espanjassa ay-liike on jo päättänyt järjestää silloin yleislakon.

Suomessakaan ei kannata jäädä odottelemaan. Ammatillisten keskusjärjestöjen lisäksi eurooppalaiseen aloitteeseen on syytä tarttua myös ammattiosastoissa ja Kriittisessä ay-verkostossa. Mallia muualta kannattaa ottaa myös ay-liikkeiden ja kansalaisliikkeiden yhteistoiminnasta oikeistolaista leikkauspolitiikkaa vastaan.

Lisätietoa englanniksi EAY:n (ETUC) sivuilla

Tiedonantaja, http://www.tiedonantaja.fi