Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2010

KATAISEN KESTÄVYYSVAJE ON HARHAUTUSTA

SKP:n Lapin piirikomitea otti kokouksessaan 16.12.2010 kantaa Kataisen esittämään kestävyysvajeeseen”. Seuraavassa on pieni osa kannanottoa. Tiedotusvälineille toimitettu julkilausuma on kokonaisuudessaan otsikon KANNANOTOJA alla.

Julkisen talouden rahoitusta on vahvistettava poistamalla edes osa suurten tulojen, pääomatulojen ja suurten yhtiöiden saamista verohelpotuksista. Niiden verotusta on jo pidempään kevennetty niin, että Suomessa rikkaiden verotus on selvästi EU-maiden keskitasoa lievempää. Jos erilaisten pääomaverojen osuus olisi Suomessa edes samaa tasoa kuin EU-maissa keskimäärin, kertyisi verotuloja 4 – 5 miljardia euroa vuodessa nykyistä enemmän. Palauttamalla pörssikaupalle edes pieni puolen prosentin varainsiirtovero, kertyisi siitäkin nykyoloissa noin miljardin verotulot vuodessa.

Valitus Lapin vaalipiirilautakunnan kokoonpanosta

SKP:n Lapin piiri on valittanut Rovaniemen hallinto-oikeuteen Lapin aluehallintoviraston päätöksestä, jonka mukaan SKP ei saa edes varajäsentä Lapin vaalipiirin keskusvaalilautakuntaan, vaikka Kokoomus, Keskustapuolue, SDP ja Vasemmistoliitto saavat kukin kaksi paikkaa (varsinainen ja varajäsen).  Aluehallintovirasto sanoo perusteluissaan ottaneensa huomioon puolueiden kannatuksen edellisissä vaaleissa. Lisäksi virasto sanoo pitävänsä tarkoituksenmukaisena sitä, että varahenkilö on samasta puolueesta kuin varsinainen jäsen.

Tällaiset perustelut eivät kuitenkaan perustu lakiin. Vaalilain 11 §:n mukaan ainoa peruste lautakunnan kokoonpanolle on sen mahdollisimman hyvä kattavuus niin, että edustajia on mukana edellisissä vaaleissa mukana olleista rekisteröidyistä puolueista.