Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2011

SKP NOSTI ÄÄNIMÄÄRÄÄNSÄ LAPISSA YLI VIIDENNEKSEN

Suomen kommunistisen puolueen äänimäärä nousi Lapissa yli viidenneksen (22 %) edellisten eduskuntavaalien tulokseen verrattuna.

Prosentit ovat suuria, kun pienestä lähdetään. Tuloksessa on kuitenkin merkittävää se, että pitkään jatkunut alamäki kääntyi nyt nousuun perussuomalaisten Lapissakin saamasta suuresta äänimäärästä huolimatta.

Tulokseen vaikutti aktiivijoukon vaalityö, joka oli pieniin voimavaroihin nähden kunnioitettavan mittavaa. Lisäksi osa Tennilän aikaisemmista äänestäjistä palasi nyt juurilleen kommunisteja äänestämään. Tennilähän valittiin eduskuntaan monet kerrat kommunistina ennen Vasemmistoliittoon siirtymistään.

SKP:n Lapin piiri ei hyväksy Korkeimman hallinto-oikeuden kommunisteja syrjivää päätöstä

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.3.2011 SKP:n Lapin piirin valituksen, joka koski Lapin vaalipiirilautakunnan kokoonpanoa (http://www.kho.fi/paatokset/54263.htm).

Lapin aluehallintovirasto nimesi viime vuoden lokakuussa vaalipiirilautakunnan, johon kuului kaksi edustajaa kokoomuksesta, keskustapuolueesta, sosialidemokraateista ja vasemmistoliitosta sekä yksi edustaja vihreistä. Vaikka SKP oli esittänyt omat ehdokkaansa annettuun määräaikaan mennessä, sille ei annettu edes varaedustajan paikkaa.

SKP:n Lapin piiri valitti päätöksestä ensin Lapin hallinto-oikeuteen ja sitten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksen perusteluissaan, että vaalilain 11 §:n tarkoituksena on poliittisen edustavuuden turvaaminen vaalipiirilautakunnassa ja että ei sinänsä olisi estettä asettaa varajäsenet eri puolueista kuin varsinaiset jäsenet.

Näiden päätökseen kirjoitettujen omien perustelujensa vastaisesti Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkää valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan lautakunnan kokoonpanossa on riittävällä tavalla otettu huomioon vaalilain vaatimus siitä, että varsinaiset jäsenet ja varajäsenet edustavat edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita.

SKP:n Lapin piiri pitää päätöstä virheellisenä. Kun kerran Korkeimman hallinto-oikeudenkin mukaan vaalilain tarkoituksena on poliittisen edustavuuden turvaaminen, ei ole mitään perustetta syrjäyttää puoluetta, jolla oli ehdokkaita edellisissä vaaleissa ja joka määräaikaan mennessä esitti ehdokkaansa jäseneksi ja varajäseneksi. Täytettäviä paikkojahan on riittävästi, koska neljälle puolueelle riitti kaksi paikkaa kullekin.

Korkeimman hallinto-oikeuden syrjintäpäätös on puhtaasti poliittinen ja vahvistaa linjaa, jonka mukaan eduskunnan ulkopuolella tällä hetkellä olevien puolueiden toimintaa pyritään kaikin tavoin vaikeuttamaan.