Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2013

SAAMELAISTEN OIKEUDET ON TUNNUSTETTAVA JA TURVATTAVA

Kansainvälinen työjärjestö ILO on jo vuonna 1989 hyväksynyt sopimuksen alkuperäiskansojen oikeuksista. Suomessa tätä sopimusta nro 169 ei ole vieläkään saatettu voimaan. Suomi sai tästä moitteita kesällä täällä vierailleelta Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta.

Suomi on vetkutellut tämän saamelaisten oikeuksille tärkeän sopimuksen voimaan saattamista jo kohta neljännesvuosisadan. Nyt vetkuttelu riittää ja on aika panna sopimus täytäntöön.

UUSI VUOSI JA UUSIA HEIKENNYKSIÄ

SKP:n Lapin piirin työvaliokunnan julkilausuma arvonlisäveron korotuksesta ja muista heikennyksistä on sivulla kannanottoja.