Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2015

KALOTTIKONFERENSSI IVALO 12.-14.6.2015

 

SUOMEN, NORJAN, TANSKAN JA VENÄJÄN KOMMUNISTISTEN PUOLUEIDEN POHJOISTEN JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen edustajat ovat tavanneet vuosittain vuorotellen eri maissa. Tämä vuonna tapaaminen oli Suomessa Ivalossa 13.-14.6. Mukana oli nyt myös Tanskan puolueen edustaja.

Tapaamisessa käsiteltiin kunkin maan poliittista tilannetta ja vaihdettiin kokemuksia puolueiden toiminnasta. Kaikissa osallistujamaissa yhteistä on oikeistolainen politiikka, joka pyrkii yritysten voittojen lisäämiseen ja tavallisen kansan kurjistamiseen. Kaikissa maissa kommunistit ovat pyrkineet estämään huononnusten toteutumisen.

Olemme huolissamme myös ympäristön tilasta. Luonto on erityisen haavoittuvaista pohjoisen aroilla alueilla. Lisääntyvä kaivostoiminta sekä öljyn ja kaasun poraus pyrkii voittojen maksimoimiseen eikä ota riittävästi huomioon ympäristön suojelemisen vaatimuksia. Myös kalastus ja kalanviljely on järjestettävä kestävän kehityksen periaatteella ympäristöä suojellen.

Tekeillä olevat kansainväliset vapaakauppa- ja palvelukauppasopimukset TTIP, CETA ja TiSA on pysäytettävä demokraattisen päätöksentekojärjestelmän vastaisina hankkeina.

Erityisen huolissamme olemme NATOn lisääntyvästä aktiivisuudesta pohjoisilla alueilla. Suuret Cold Response harjoitukset (seuraava vuonna 2016 Norjan Trøndelagissa), maaliskuussa Finnmarkissa pidetty Joint Viking-harjoitus (Norjan suurin sotaharjoitus kylmän sodan jälkeen) sekä touko-kesäkuun vaihteessa Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisessa ilmatilassa pidetty NATOn jättimäinen ilmasotaharjoitus (Arctic Challenge Exercise) ovat tästä tuoreita esimerkkejä.

NATO pyrkii vetämään kaikki Pohjoismaat mukaan liittolaisina sotilaallisiin painostustoimiin ja jopa sotaan Venäjää vastaan ja osallistumaan sodan kustannuksiin. Sitä ei voida hyväksyä.

Muodollisesti NATOon kuulumattomat Ruotsi ja Suomikin ovat tiiviisti mukana NATOn toiminnoissa. Esimerkiksi USA:n merijalkaväen sotilaita oli talvella koulutuksessa Suomessa Sodankylän varuskunnassa. Ruotsi ja Suomi ovat myös tehneet NATOn kanssa ns. isäntämaasopimukseen (Host-Nation Support), joka sitoo ne yhtä tiiviimmin NATOon. Sopimus sallii myös NATOn ydinaseiden sijoittamisen Ruotsiin ja Suomeen.

Sotilaallisen vastakkainasettelun sijasta me vaadimme rauhanomaisen yhteistyön kehittämistä ja yhteistyötä arktisen vesialueen resurssien hyödyntämisessä.

LISÄÄ POSTEJA LAPPIIN

Vähän yli vuosi sitten posti irtisanoi lähes 500 jakajaa. Nyt posti käy Yhtäkkiä työttömäksi (eli YT) –neuvotteluja, jotka koskevat taas melkein 500 työntekijää.

Vaikka kuljetettavan postin määrä onkin vähentynyt, posti on edelleen peruspalvelu, jota ilman yhteiskunta ei tule toimeen. Erityisesti Lapin syrjäseuduilla on vaikka kuinka paljon vanhoja ihmisiä, joilla ei ole älypuhelinta eikä tietokonetta. Heille posti on välttämätön henkireikä maailmalle.

Postin toiminta on paljon muutakin kuin postimerkkien myymistä ja kirjeiden ja lehtien jakamista. Vähänkään vaativampien toimien asiallinen ja luottamuksellinen hoitaminen vaatii ammattitaitoa, jota kioskeissa ja kaupoissa olevissa postipisteissä ei useimmiten ole mahdollista saavuttaa.

Siksi postien nykyiset toimipisteet on säilytettävä ja niitä on perustettava uudelleen sinne, mistä niitä on ehditty lopettaa.

5.6.2015

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta