Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2015

LAPIN LIIKENNEOLOJA ON PARANNETTAVA

SKP:n Lapin läänin piirijärjestö vaatii hallitukselta toimia ja määrärahoja vuoden 2016 budjettiin Lapin liikenneyhteyksien parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Soklin tiehankkeesta vapautuvat rahat on käytettävä ja hyödynnettävä muiden Lapin teiden korjauksiin.

Lapin kansanedustajien on tehtävä kaikkensa, jotta Kemin ja Oulun väliselle ruuhkaiselle maantielle saadaan pikaisesti lisää ohituskaistoja. Lisäksi vaadimme säännöllistä kiskobussiliikennettä tälle välille nykyisten pitkän matkan junien lisäksi. Taloudellinen ja ympäristöystävällinen raideliike vähentäisi osaltaan maantien ruuhkaisuutta ja ympäristökuormitusta.

Raideliikenteen kehittämisessä on otettava huomioon myös Kemin ja Tornion välin sähköistys niin, että suunnitelmat Oulun ja Luulajan välisestä junayhteydestä saadaan toteutettua.

Piirijärjestö vastustaa myös lentoliikenteen heikennys- ja yksityistämisesityksiä Kemi-Tornion lentokentän osalta. Myös muiden Lapin lentokenttien toiminta on turvattava valtion varoista.