Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2016

YHTEISKUNTASOPIMUS OSAKEMILJARDEILLA

Hallitus ja sen puheita toistelevat tiedotusvälineet ovat pitkään rakentaneet mielikuvaa erittäin köyhistä ajoista. Hallitus on uhannut saattaa voimaan työntekijöiden etuja kaventavia pakkolakeja yritysten tuhon estämiseksi ja ammattiliittojen johtajat ovat mukana päättämässä yhteiskuntasopimuksen nimissä työntekijöille tulevista huononnuksista.

Tuoreet uutiset ennätysmäisen suurista jaettavista osingoista ovat nyt kuitenkin paljastaneet kriisipuheet perättömiksi. Jos pörssiyhtiöillä on varaa jakaa yksitoista miljardia euroa omistajilleen, ei niillä kovin huonosti voi mennä. Tuntuu siltä, että ahneudella ei ole mitään rajaa, kun ennätykselliset yksitoista miljardia ei riitä, vaan voittoja halutaan edelleen kasvattaa pakottamalla työntekijät sairaana töihin ja leikkaamalla muitakin työehtoja.

SKP:n Kemin eteläisen osaston vuosikokous vaatii, että myös pörssiyhtiöt osallistuvat yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseen. Käytetään omistajille jaettavaksi suunnitelluista yhdestätoista miljardista vaikkapa puolet yhteiskunnan palveluiden pyörittämiseen ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Tällöin huomataankin yllättäen, että mitään tarpeita työntekijöiden työehtojen huonontamiseen ei olekaan.

16.2.2016

SKP:n Kemin eteläinen osasto

SYNNYTYKSET ON SÄILYTETTÄVÄ KEMISSÄ

Vaikka eduskunnan enemmistö hylkäsikin kansalaisaloitteen alle tuhannen vuosisynnytyksen osastojen säilyttämisestä, me vaadimme Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosaston toiminnan jatkamista.

Mukavan pyöreä tuhannen synnytyksen raja on julkisten palveluiden leikkauksiin innostuneiden poliitikkojen täysin hatusta vetäisemä eikä perustu mihinkään lääketieteellisiin tosiasioihin.

Jos synnytykset Kemissä loppuvat, siitä seuraa todennäköisesti aikaa myöten myös lastenosaston sekä äitiyspoliklinikan ja naistentautien poliklinikan toiminnan supistuminen ja mahdollisesti loppuminen.

Äitien matkustaminen Rovaniemelle tai Ouluun synnyttämään aiheuttaa paljon käytännön ongelmia ja kustannuksia äideille ja perheille.

Alle tuhannen synnytyksen osastojen lopettamista on perusteltu äitien ja vastasyntyneiden turvallisuudella. Oikeasti turvallisuus kuitenkin huononee, kun matkasynnytykset tulevat lisääntymään.

Jatkuvien palveluiden leikkausten ja suuriin yksiköihin keskittämisen sijasta vaadimme panostamista ihmisten tarvitsemiin lähipalveluihin. Palveluiden lähellä säilyminen on erityisen tärkeää pitkien etäisyyksien Lapissa.

10.2.2016

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous

HUONONNUKSET TORJUTTAVA AY-LIIKKEEN VOIMIN

Me Torniossa ja Kemissä 31.1.2016 pidettyjen tilaisuuksien PAKKOLAIT UHKAAVAT – MITÄ TEKEE AY-LIIKE? osallistujat toteamme, että työnantajat (EK) ja SSS-hallitus ovat heti hallituksen alkutaipaleilta lähtien käynnistäneet ennennäkemättömän röyhkeän hyökkäyksen työntekijöitä vastaan.

Oikeiston tavoitteena on eläkeiän nostaminen, työaikojen pidentäminen, palkkojen alentaminen ja muidenkin työehtojen huonontaminen, mm. sairauden käyttäminen vuosipalkan alentamisen perusteena. Samaan aikaan tänä keväänä on ennakkotietojen mukaan tulossa ennätyksellisen suuret osingot osakkeenomistajille.

Me emme hyväksy työntekijöiden ja muiden vähävaraisten kansalaisten riistämistä työnantajien ja yritysten voittojen turvaamiseksi.

Vaadimme ay-liikkeen koko voiman käyttämistä uhkaavien huononnusten torjumiseksi.