Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2016

SUOMEN TUNNUSTETTAVA PALESTIINA

palestiina-lippu29.11. on YK:n kansainvälinen Palestiina-solidaarisuuspäivä. Se olisi hyvä ajankohta tunnustaa Palestiinan valtio. Virallinen Suomi kannattaa puheissaan Palestiina-ongelman ratkaisuksi kahden valtion periaatetta, mutta on toistaiseksi tunnustanut vain yhden valtion (Israelin). Suomi alkaa olla tällä linjallaan epäilyttävässä seurassa; onhan Palestiinan valtion tunnustanut jo YK ja ainakin 136 YK:n jäsenvaltiota.

Tuemme myös syyskuussa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä vierailleen Palestiinan suurlähettilään aloitetta ystävyyskaupunkien hankkimisesta Palestiinasta tai muusta yhteistyöstä Palestiinan ja Lapin kaupunkien välillä.

SOTE UHKAA PALVELUITA JA DEMOKRATIAA

Sipilän porvarihallituksen suunnittelema sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmän muuttaminen ei lähde palveluita tarvitsevien kansalaisten tarpeista, vaan pyrkimyksestä muuttaa julkiset palvelut yritysten rahastuksen kohteeksi. Tämä näkyy hyvin selvästi hallituksen ohjelmasta ja sote-lakiehdotusten sisällöstä ja perusteluista.

Kun muutosten tavoitteena on 3 miljardin euron vähennys sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävistä rahoista, seurauksena on varmasti palveluiden leikkauksia. Lapissa leikkaukset koskevat erityisen kipeästi, koska terveyskeskuksen tai muun palvelun lakkauttamisen jälkeen seuraava korvaava palvelu saattaa olla kymmenien ja joskus satojen kilometrien päässä.

Suunnitellut muutokset johtavat myös kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien heikkenemiseen, kun kunnat eivät enää voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntatasolla asioiden valmisteluun ja päätöksiin on mahdollista edes jonkin verran vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat, jos palveluista päättäminen siirtyy maakuntien palvelukeskusten ja valtiovarainministeriön virkamiehille.

Hallituksen suunnittelemassa muodossa sote heikentää palveluita ja kaventaa demokratiaa. Kutsumme siksi kansalaiset vastustamaan hallituksen suunnitelmia ja vaatimaan sellaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, joka lähtee kansalaisten eikä yritysten tarpeista.