Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2017

KEMIN KOULUT KUNTOON

Takajärven koulu ennen purkamista

Takajärven koulu ennen purkamista

Kun Takajärven koulu suljettiin, koululaiset komennettiin melkein kymmenen kilometrin päähän Hepolan kouluun. Edes varsinaisia koulukuljetuksia ei järjestetty, vaan pienet ekaluokkalaisetkin joutuvat käyttämään tavallisia vuorobusseja. Aina ei kaikille ole edes istumapaikkaa.

Vaadimme Takajärvelle uutta koulua pikaisesti. Ainakin alakoululaiset voisivat päästä uuteen lähikouluun jo ensi syksynä, jos väliaikaiset tilat rakennetaan viipale-elementeistä. Samalla on kuitenkin ryhdyttävä suunnittelemaan pysyvää kunnollista koulurakennusta.

Muutenkin Kemissä on pidettävä hyvä huoli koulutuksesta ja varhaiskasvatuk­sesta. Pienten lasten on päästävä lähellä olevaan kouluun tai päiväkotiin. Pätevää henkilökuntaa on oltava riittävästi niin, että ryhmäkoot voidaan pitää pieninä.

KOULUTUS KUNTOON

Suomi on aikaisemmin ollut ykkössijalla koulutuksen tasoa mittavissa kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa. Hallitusten leikkauspolitiikka on kuitenkin saanut aikaan sijoituksen huonontumisen viime vuosina. Leikkausten seurauksena toteutetuilla koulujen lopettamisella on suuri merkitys erityisesti Lapissa, jossa seuraavaan toimivaan kouluun voi olla matkaa kymmeniä kilometrejä. Oppilailta kuluu silloin aikaa ja voimia pitkiin koulumatkoihin. Lisäksi monissa kunnissa luokkakokoja on suurennettu, koulunkäyntiavustajia on vähennetty, tukiopetusta on karsittu ja muitakin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen määrärahoja on pienennetty.

Kuntavaaliehdokkaiden vastattavaksi lähetyissä vaalikoneissa kysellään koulutuksesta ja ehdotetaan mm. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän rajoittamista ja kovaa kuria kouluihin. Tällaiset ehdotukset ovat osoitus hallitusten leikkauspolitiikan aiheuttamista ongelmista, mutta eivät ratkaisuja ongelmiin.

Koulutuksen tason säilyttämiseksi ja parantamiseksi olennaisia ovat lyhyet koulumatkat ja pienet ryhmäkoot. Tuemme opettajien ammattijärjestön OAJ:n vaatimusta saada lakiin sitovat määräykset oppilasryhmien koosta. Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilasryhmässä saisi olla enintään18 oppilasta. Ylemmillä luokilla ryhmäkoko saisi olla enintään 20. Ryhmien on oltava näitäkin pienempiä, jos luokassa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

16.2.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SYNNYTYSOSASTOT SÄILYTETTÄVÄ

Lapin keskussairaalan naistenklinikan ylilääkäri Katja Hämeenoja ja Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osaston ylilääkäri Eila Knuuti olivat Pohjolan Sanomissa 12.1. julkaistussa artikkelissa huolissaan synnytysosastojen lopettamisuhkista. Muulta saatujen kokemusten mukaan synnytysosaston lopettamisen jälkeen seuraavaksi on lähtenyt lastenosasto, koska ei ole enää lastenlääkäripäivystystä. Sitten lähtee osa elektiivisestä kirurgisesta toiminnasta, koska anestesialääkäripäivystystä ei enää ole. Knuutin mukaan synnytysten lopettaminen tarkoittaakin käytännössä sitä, että sairaalan päivystystoiminta ajetaan sillä alas.

4.2. ilmestyneessä Lounais-Lapissa puolestaan oli LPKS:ssa kätilönä työskentelevän Juha Bergin kirjoitus, jossa käytiin läpi perusteellisesti syyt, joiden vuoksi synnytystoimintaa voidaan ja pitää jatkaa Kemissä vuoden 2018 loppuun päättyvän poikkeusluvan jälkeenkin.

Me yhdymme näiden asiantuntijoiden huoleen ja vaadimme täysin keinotekoisesta tuhannen vuosisynnytyksen rajasta luopumista. Lapin pitkien etäisyyksien vuoksi mitään olemassa olevaa palvelua ei ole vara lopettaa.

8.2.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

RAUHANSOPIMUSTA NOUDATETTAVA

10.2. tulee kuluneeksi 70 vuotta toisen maailmansodan muodollisesti päättäneestä Pariisin rauhansopimuksesta. Sopimuksen mukaan Suomen oli ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus. Lisäksi kaikki Suomessa toimivat fasisminluontoiset järjestöt oli hajotettava ja varmistettava, että sellaisia järjestöjä ei vastaisuudessakaan sallita.

Kuitenkin viranomaiset ovat sallineet Vastarintaliikkeen ja Kemissä perustetun Soldiers of Odinin kaltaisten väkivaltaisten järjestöjen toiminnan. Väkivallasta ja poliittisesta suuntauksesta kertoo se, että viime vuonna Helsingissä yksi ihminen tapettiin Vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä. Yle puolestaan kertoi viime kesänä haltuunsa saamista viesteistä, joissa mm. Kemin Odinin varapuheenjohtaja kehottaa varmuuden vuoksi hakkaamaan jokaikisen kuka nojaakin edes vasemmalle.

Vaadimme Pariisin rauhansopimuksen noudattamista ja suomalaistakin lainsäädäntöä rikkovien järjestöjen toiminnan estämistä.

31.1.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

SOTEN SEURAUKSET PELOTTAVAT

Ruotsissa toteutettiin vuonna 2010 perusterveydenhoitoa koskeva uudistus, jossa on samoja piirteitä kuin Suomeen suunnitellussa sotessa. Keskeisiä asioita ovat mm. valinnanvapaus ja ”raha seuraa potilasta” -periaate.

Ruotsin valtion tarkastusvirasto (riksrevisionen) on julkaissut laajan raportin (http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Primarvardens-styrning–efter-behov-eller-efterfragan), jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia. Raportin mukaan uusia terveyskeskuksia on perustettu pääasiassa taajasti asutuille alueille, joilla asuu keskimääräistä varakkaampaa väkeä ja vain vähän 70 vuotta täyttäneitä. Palvelut ja hoitoketjujen jatkuvuus ovat huonontuneet harvaan asutuilla alueilla ja sellaisilla alueilla, joilla asuu keskimääräistä enemmän vähätuloisia ja vanhuksia.

Monet asiantuntijat ovat varoitelleet, että suomalaisten sote-suunnitelmien toteuttaminen johtaa vastaaviin ongelmiin: vähävaraisten ja syrjäseuduilla asuvien palvelut huononevat. Siksi nykyiset sote-suunnitelmat on haudattava ja aloitettava suunnittelu uudelta pohjalta. Suunnittelun tavoitteena on oltava yritysten voittojen sijasta palveluita tarvitsevien ihmisten todelliset tarpeet.

25.1.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta