Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2018

AKTIIVIMALLI ON KUMOTTAVA

Vaadimme oikeistolaisen hallituksen eduskunnassa läpi ajaman niin sanotun aktiivimallin kumoamista.

Aktiivimalli perustuu siihen virheelliseen oletukseen, että työttömät pysyvät tahallaan työttöminä. Oikeasti ongelmana on kuitenkin työpaikkojen puute, joka näkyy kärkevästi työttömyyden vaivaamassa Kemissä.

Kun töitä ei ole ja kun työvoimatoimiston koulutuksiakaan ei riitä kaikille, aktiivimalli aiheuttaa monille työttömyysturvan leikkaamisen.

Työttömiä rankaisevien aktiivimallien ja muiden vastaavien temppujen sijaan vaadimme, että kunnat ja valtio järjestävät töitä. Sitähän vaatii perustuslakikin. Työtä saadaan mm. siirtymällä kuuden tunnin työaikaan ansiotasoa alentamatta. Palveluihinkin tarvittaisiin lisää työntekijöitä. Kuntien asuntorakentamisessa ja muissa kunnan toiminnoissa on haluttaessa mahdollisuus merkittävään uusien työpaikkojen synnyttämiseen.

Kutsumme kansalaisia Täiköntorille perjantaina 2.2. klo 11 (samaan aikaan SAK:n Helsingissä järjestämän mielenosoituksen kanssa) osoittamaan tukea aktiivimallin kumoamista vaativalle toiminnalle.

17.1.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

JÄTEHUOLTO SÄILYTETTÄVÄ KUNNILLA

Eduskunnalle jätettiin viime vuoden lopulla hallituksen esitys (195/2017) jätelain muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan kunnat saavat huolehtia vain kotitalouksien jätteistä. Koulujen, sairaaloiden ja muiden laitosten sekä yritysten jätehuoltoon kunnat saavat osallistua vain yhtenä tarjouksia jättävänä kilpailijana jätehuoltoyritysten rinnalla. Tämä niin sanottu markkinaehtoinen toiminta saa kuitenkin olla arvoltaan vain 5 % kunnan jätehuollon kokonaistoiminnasta.

Hallituksen esitys on taas yksi lenkki pitkässä yhteiskunnan toimintojen yksityisille jakamisen ketjussa. Esitys on tehty hyödyttämään suuria yksityisiä jäteyhtiöitä tarjoamalla niille rusinat pullasta. Yhtiöille tarjotaan suuria jätemääriä keskitetysti tuottavat suuret yksiköt. Niistä huolehtiminen on helppoa ja voittoa tuottavaa. Kunnat puolestaan joutuvat hoitamaan hajallaan olevat ja vähän jätettä tuottavat kotitaloudet. Erityisesti Lapissa kunnat joutuvat koville hajallaan olevan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi.

Hallituksen ja sitä tukevien puolueiden harjoittama ulkoistaminen, yksityistäminen, kilpailuttaminen ja leikkaaminen tuo voittoja yrityksille ja huononnuksia ja maksujen korotuksia kansalaisille. Tällaisesta menosta on viimein tehtävä loppu. Eiköhän mennä ja kaadeta hallitus!

11.2.2018

SKP:n Lapin piirin työvaluokunta