Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2018

AKTIIVIMALLI ON KUMOTTAVA

 

Lapin Kansan 8.1.2018 haastattelussa Lapin työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen totesi, että missään nimessä toimistolla ei ole mahdollisuuksia sellaiseen tarjontaan, millä voitaisiin taata jokaiselle lappilaiselle työttömälle keinot aktiivisuuden täyttymiseen.

Mahdollisuudet oikeaankin työllistymiseen ovat Lapissa huonot muun muassa pitkien matkojen vuoksi. Jos esimerkiksi Rovaniemen Pekkalassa asuvalle tarjoutuu työmahdollisuus Rovaniemen Lohinivasta, työmatka yhteen suuntaan olisi 150 kilometriä. Julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ei tietenkään olisi tällä välillä mahdollista.

Niin sanottu aktiivimalli ei auta työllistymään, vaan päinvastoin aiheuttaa työttömille hankaluuksia ja työttömyyskorvausten pienenemistä. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii koko aktiivimallin kumoamista.

25.2.2018

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

LISÄÄ VÄKEÄ TÖIHIN

Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä julistettujen ylityökieltojen yhteydessä on käynyt selville, että yhteiskunnan monia tärkeitä toimintoja pyöritetään jatkuvien ylitöiden varassa. Kun ylitöitä ei tehdä, puhutaan potilasturvallisuuden vaarantumisesta, teiden ja katujen kunnossapidon puutteista ja muista ikävistä seurauksista.

Ei voi olla oikein, että tärkeitä toimintoja toteutetaan ylitöillä samaan aikaan, kun työttömyys pysyy jatkuvasti korkealla tasolla.

Vaadimme, että Kemin kaupunki, sairaala ja muut julkiset toimijat palkkaavat riittävästi henkilöitä niin, että jatkuvien ylitöiden tekeminen ei ole tarpeellista.

22.2.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

AKTIIVIMALLI ALAS

Helsinkiin mielenosoitukseen osallistuneiden ja mielenosoitusta muuten tukeneiden suuri määrä osoittaa, että oikeistolaisen hallituksen eduskunnassa läpi ajama niin sanottu aktiivimalli on täydellisesti epäonnistunut.

Aktiivimalli perustuu siihen virheelliseen oletukseen, että työttömät pysyvät tahallaan työttöminä. Oikeasti ongelmana on kuitenkin työpaikkojen puute, joka näkyy erityisen kärkevästi työttömyyden vaivaamassa Lapissa.

Kun töitä ei ole ja kun työvoimatoimiston koulutuksiakaan ei riitä kaikille, aktiivimalli aiheuttaa monille työttömyysturvan leikkaamisen. Tässä ei auta, vaikka työntekijä olisi itse miten aktiivinen tahansa töitä hakiessaan tai koulutukseen pyrkiessään.

Työttömiä rankaisevien aktiivimallien ja muiden vastaavien temppujen sijaan vaadimme, että kunnat ja valtio järjestävät töitä; sitähän vaatii perustuslakikin. Työtä saadaan mm. siirtymällä kuuden tunnin työaikaan ansiotasoa alentamatta. Palveluihinkin tarvittaisiin lisää työntekijöitä. Valtion ja kuntien asuntorakentamisessa ja muissa julkisyhteisöjen toiminnoissa on haluttaessa mahdollisuus merkittävään uusien työpaikkojen synnyttämiseen.

SAK ja muut järjestöt ovat vuosien mittaan järjestäneet monia suuria protestitapahtumia. Ne ovat kuitenkin olleet vain yhden päivän juttuja ja mitään merkittäviä parannuksia ei ole saatu aikaan. Tästä aktiivimallia vastustavasta liikkeestä on nyt tehtävä esimerkkitapaus, jossa toiminta jatkuu ja voimistuu niin pitkälle, että kelvoton aktiivimalli saadaan kumottua.

13.2.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta