Kuukausittainen arkisto:elokuu 2018

BUDJETTI TUO LISÄÄ KURJUUTTA KANSALLE

Valtiovarainministeriön esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019 jatkaa nykyisen ja sitä edeltäneiden porvarijohtoisten hallitusten linjaa. Kansalaisten tarvitsemia palveluita leikataan ja suurituloisten ja yritysten tukemista jatketaan. Valtion omaisuutta myydään ja sotavarusteluun käytettäviä määrärahoja lisätään.

Valtiovarainministeriön nettisivuilla olevassa vuoden 2019 budjettiesityksen yleisesittelyssä todetaan verotuksesta mm., että verotuksella kannustetaan yrittämään, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoitteita. Verotuksen painopistettä siirretään (työn ja) yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että palvelut järjestetään lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti – ei siis ihmisten tarpeiden pohjalta. Budjettiesityksen mukaan tavoitteena on myös varmistaa edellytyksiä rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle.

Myös työvoimatoimistojen rinnalle ollaan tuomassa taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä yrityksiä. Virkamiesten kapulakielellä sanotaan, että käyttöön otetaan työvoima- ja yrityspalvelujen uusia toimintamalleja, joissa yksityisten palveluntuottajien toimivaltuuksien ja kokonaisvastuun vahvistamisen myötä tavoitellaan uusia palveluinnovaatioita ja vahvempaa vaikuttavuutta.

Yrityksiä koskevien säädösten purkamista on tarkoitus jatkaa, vaikka säädökset on aikoinaan tehty yhteiskunnan ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Siitä ei nyt välitetä, vaan pyrkimyksenä on varmistaa yrityksille vapaus toimia aikaisempaakin röyhkeämmin yhteiskunnasta, kansalaisista ja työntekijöistä välittämättä. Budjettiesityksen mukaan Suomen taloudellisen menestyksen ja suomalaisyritysten kasvuedellytysten kannalta on keskeistä huolehtia siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen. Yritysten kasvuedellytyksiä vahvistetaan purkamalla niitä rajoittavaa tai hidastavaa sääntelyä. Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiä parannetaan.

Nämä muutamat esimerkit osoittavat budjettiesityksen määrätietoisesti jatkavan kansalaisille epäedullista linjaa. Siksi on pyrittävä hallituksen kaatamiseen ja koko yhteiskuntapolitiikan täydelliseen suunnan muuttamiseen.

13.8.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta