Kuukausittainen arkisto:lokakuu 2018

LAKKO-OIKEUS ON PERUSOIKEUS

Työnantajat ja poliittinen oikeisto ovat kauhistuneet ammattiliittojen asettumista vastustamaan irtisanomissuojan heikentämisehdotusta. Toistaiseksi on vasta vähennetty ylitöiden tekemistä ja jätetty työvuorojen vaihtamiset tekemättä. Toisin sanoen työpaikoilla tehdään töitä normaalien työaikojen ja työnantajan tekemien työvuorolistojen mukaisesti.

Vaikka toimenpiteitä ei voida edes pitää työtaisteluna, työnantajat ja oikeisto ovat hätääntyneet, kun liitot eivät ole tällä kertaa nöyrästi alistuneetkaan huononnuksiin. Esille on nostettu vaatimus muiden kuin työehtosopimukseen kohdistuvien lakkojen kieltämiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton esitys on suorastaan hupaisa. Esityksen mukaan lakot toki olisivat sallittuja, kunhan lakkoilu tehdään työntekijöiden vapaa-aikana!

Työnantajat ja heidän järjestönsä ovat tietenkin hyvin perillä mikä lakko oikeasti on. Lakko on työn tekemisen keskeyttämistä. Työnantajat eivät kuitenkaan uskalla suoraan esittää pelkkää lakkojen kieltämistä. Sellainen esitys olisi kansainvälisen oikeuden vastainenkin, koska meillä on voimassa Suomen jo vuonna 1949 ratifioima kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) yleissopimus 87. Sopimus takaa lakko-oikeuden yhdeksi työntekijöiden perusoikeudeksi.

Esitys irtisanomissuojan heikentämisestä ja lakko-oikeuden murentamisesta on taas yksi osoitus työnantajien ja heitä myötäilevän oikeistolaisen hallituksen linjasta. Tavoitteena on työntekijöiden aseman heikentäminen niin pitkälle kuin mahdollista. Siksi kaikki tuki ammattiliittojen vastarinnalle on tarpeen.

9.10.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta