Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2019

KAIVOSTOIMINTA SÄÄDELLYKSI JA MAKSULLISEKSI

Ruotsalaisen Boliden-yhtiön omistama Kevitsan kaivos Sodankylässä

Suomen nykyinen lainsäädäntö sallii ensiksi ehtiville oikeuden vallata itselleen maaperässä olevat mineraalit ja muut rikkaudet. Kun lisäksi kaivosoikeudet ja louhitun malmin saa pitää lähes ilmaiseksi, seurauksena on ollut suurten kansainvälisten kaivosyhtiöiden ryntäys Suomeen ja erityisesti Lappiin.

Tilanteen korjaamiseksi lakia on muutettava niin, että kaikki maaperän rikkaudet kuuluvat valtiolle. Lupa kaivoksen avaamiseen on myönnettävä vain silloin, kun paikalliset asukkaat ovat siihen suostuvaisia ja kun on perusteellisesti selvitetty toimenpiteet, joilla taataan kaivoksen ja sen aiheuttaman liikenteen mahdollisimman vähäiset haitat asukkaille ja ympäristölle. Luvat myönnetään pääsääntöisesti vain suomalaisille yhtiöille.

Ennen kaivostoiminnan aloittamisen sallimista yhtiön on asetettava niin suuri takuusumma, että se riittää kaivoksen saattamiseen mahdollisimman haitattomaan tilaan toiminnan loppumisen jälkeen.

Kaivoksen toiminnan aikana kaivosyhtiön on maksettava valtiolle ja paikalliselle kunnalle normaalien verojen lisäksi louhintaveroa, joka on tietty merkittävän suuruinen euromäärä louhittua tonnia kohti.

Kaivosten vesistöihin. ilmaan ja muuhun ympäristöön aiheuttaminen muutosten raja-arvoja on merkittävästi pienennettävä ja niiden noudattamisen valvontaa on huomattavasti tiukennettava. Jos raja-arvoja ylitetään merkittävästi tai toistuvasti, yhtiö on tuomittava valtiolle menetetyksi.

EI USA:N SOTAHARJOITUSTA SUOMEEN

Suomeen on tulossa huhti- ja toukokuussa useita viikkoja kestävä Bold Quest sotaharjoitus. Harjoitukseen osallistuu suomalaisten lisäksi noin 2 000 sotilasta 20 maasta ja Natosta. Sotaharjoitus on jälleen uusi askel kohti Natoa ja liittoutumista USA:n kanssa. Vaikka harjoitus tapahtuu Suomessa, harjoitus toteutetaan USA:n johdolla.

Sotaharjoitus näkyy erityisesti Lapissa, koska harjoituksen pääpaikka on Sodankylä ja ammuntoja suoritetaan Rovajärvellä. Lisäksi Rovaniemen lentokenttä on harjoituksen käytössä.

Viime päivinä julkisuudessa on varoiteltu ulkopuolisten tahojen mahdollisesta vaikuttamisesta huhtikuussa pidettäviin eduskuntavaaleihin ja toukokuussa pidettäviin EU-vaaleihin. Vaalien alla ja vaalien aikana Suomessa USA:n johdolla toteutettava suuri kansainvälinen sotaharjoitus on juuri tällaista vaikuttamista.

Vaadimme sotaharjoituksen peruuttamista, jotta vaalit voidaan suorittaa ilman ulkopuolista sotilaallista vaikuttamista ja jotta vältyttäisiin taas yhdeltä lähentymisaskeleelta USA:n ja Naton suuntaan.

9.1.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön työvaliokunta