Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2019

JULKISET PALVELUT ON TURVATTAVA

Vuoden 1994 yksityistämisen jälkeen Englannin rataverkoston kunnossapito laiminlyötiin. Seurauksena oli muutaman vuoden kuluttua useita pahoja onnettomuuksia. Rataverkko otettiin takaisin valtiolle vuonna 2002 ja korjaukset aloitettiin. Tulokset näkyvät muutaman vuoden kuluttua onnettomuuksien loppumisena.

Viime aikoina julkisuuteen tulleet räikeät epäkohdat muun muassa vanhustenhoidossa ja lasten päiväkodeissa ovat havainnollinen esimerkki yksityisten yritysten toiminnasta. Kun toiminnan lähtökohtana on mahdollisimman suuren voiton tavoitteleminen, toiminnan laatu ja monesti lakien velvoitteetkin jäävät toissijaisiksi.

Saman tapaisia kokemuksia on muustakin yksityistämisestä. Esimerkiksi Englannissa rautatieverkoston ja junaliikenteen yksityistäminen johti useisiin onnettomuuksiin, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä. Sen seurauksena rautatiet otettiin takaisin valtiolle. Junaliikenne on edelleen yksityistä ja siksi palvelu on huonoa ja hinnat korkeita.

Suomessa puheet tunnin junista Helsingistä Turkuun ja Tampereelle ovat selvästikin valmistautumista oikeistolaisten hallitusten havittelemaan yksityistämiseen. Kun nopeat yhteydet on saatu verorahoilla rakennetuksi, yksityiset yritykset päästettäisiin keräämään voitot tällaisilta kannattavimmilta osuuksilta.

Jotta kansalaiset saisivat tarvitsemansa palvelut laadukkaina ja huokeaan hintaan, palveluiden järjestämisen on oltava kuntien ja valtion vastuulla. Jatkuvien leikkausten sijasta verorahat on ohjattava palveluiden kehittämiseen. Jo toteutetut yksityistämiset on peruttava eikä uusia saa tehdä.

13.2.2019 SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

YKSITYISTÄMINEN VAARANTAA HOIDETTAVAT

Kun on kysymys vanhusten tai sairaiden tai muiden hoivaa tarvitsevien hoitamisesta, pääasiana on oltava riittävän ja laadukkaan hoidon järjestäminen. Tämä onkin ollut periaatteena, kun kunnat ja muut julkiset yhteisöt ovat palveluista huolehtineet.

Viime aikoina tehtävä on tosin tullut aikaisempaa vaikeammaksi, kun hallitukset ja niitä tukevat puolueet ovat leikanneet kansalaisten tarvitsemiin palveluihin käytettäviä rahoja ja keskittyneet rahan varaamiseen sotakoneiden ostamiseen ja yritysmaailman tukemiseen.

Suurimmat ongelmat syntyvät silloin, kun palvelut siirretään yksityisten yhtiöiden toteutettaviksi. Yhtiön päätarkoitus on voiton tuottaminen omistajilleen eikä suinkaan mahdollisimman hyvän palvelun järjestäminen. Räikeimmillään tämä näkyy kansainvälisten sijoitusyhtiöiden omistamissa Suomessa toimivissa suurimmissa terveys- ja hoiva-alan firmoissa, jotka eivät edes veroja juurikaan maksa.

Nyt julkisuuteen tulleet epäkohdat vanhusten hoidossa ovat vain jäävuoren huippu. Samanlaisia ongelmia on myös terveydenhoidossa, lasten päivähoidossa ja muuallakin, jossa yritetään sinnitellä liian pienten työntekijämäärien kanssa.

Periaatteena on oltava kansalaisten tarvitsemien palveluiden tuottaminen kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen toimesta. Jo yksityistetyt palvelut on aikaa myöten siirrettävä takaisin julkisille toimijoille.

Lisäksi tarvitaan lakiin kirjatut vähimmäisvaatimukset hoitajien määrälle ja ammatilliselle osaamiselle. Vähimmäisvaatimusten täyttämistä on tiukasti valvottava. Vaatimusten täyttämättä jättämisestä on oltava niin ankarat seuraamukset, että yhtiöt tai muut palveluiden järjestäjät ovat oikeasti kiinnostuneet lain mukaan toimimisesta. Kun hoidon laatu sitä edellyttää, vähimmäismäärät on tietenkin tarvittaessa ylitettävä.

31.1.2019 SKP:n Lapin piirin työvaliokunta