Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2019

UUSI SUUNTA SUOMELLE

Hallituksessa leikkauksia ja huononnuksia tehneet puolueetkin lupaavat vaalien alla kaikkea hyvää kaikille. Sellaisiin lupauksiin ei tietenkään ole luottamista.

Vaalien jälkeen Suomen politiikkaan on saatava kokonaan uusi suunta. Työssä käyviin, työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin, koululaisiin ja muihinkin ryhmiin kohdistettujen huononnusten sijasta on ryhdyttävä toimimaan kansalaisten elämän ja etujen parantamiseksi. Uusi suunta saadaan aikaan vain siten, että vasemmisto – ja erityisesti kommunistit – saa mahdollisimman suuren äänimäärän. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen on omalla joukkovoimallaan jatkuvasti varmistettava, että muodostettava hallitus oikeasti ryhtyy noudattamaan kansalaisten etujen mukaista politiikkaa.

Muistutamme, että Suomen kansalaisten lisäksi myös Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat tarvitsevat apua ja tukea. Heille on järjestettävä kielenopetusta ja muuta koulutusta niin, että voivat mahdollisimman pian työllistyä ja päästä osaksi yhteiskunnan normaalia toimintaa.

5.4.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Oikeistolaiset Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat pyrkineet muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen periaatteet niin, että merkittävä osa palveluista (ja verorahoista) siirtyisi yksityisille yrityksille. Pyrkimykset ovat onneksi kaatuneet omaan mahdottomuuteensa.

Viime aikoina paljastuneet laitosten sulkemiseen tai kunnan haltuun ottamiseen johtaneet räikeät epäkohdat vanhustenhuollossa, lasten päiväkodeissa ja muuallakin ovat havainnollisesti osoittaneet miten yksityisen yrityksen päätavoite ei ole palveluiden tuottaminen, vaan mahdollisimman suuren voiton saalistaminen.

Vaalien jälkeen on paneuduttava tosissaan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saattamiseen. Yksityistämiseen johtavien suurten rakenteellisten uudistusten sijasta olennaista on julkisista palveluista käytännössä huolehtivien henkilöiden määrän merkittävä lisääminen. Sen vuoksi valtion avut palveluista vastaaville kunnille on palautettava vähintään ennen apujen leikkaamista olleelle tasolle ja tarvittaessa rahaa on annettava kunnille enemmänkin. Rahaa Suomessa kyllä on, kysymys on siitä, mihin sitä käytetään. Kuntien tarvitsemaan tukeen löytyy rahaa esimerkiksi niistä miljardeista, joita oikeistolaiset hallitukset ovat suunnitelleet käytettäväksi Nato-yhteensopivien hävittäjien hankintaan.

18.3.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta