Kuukausittainen arkisto:toukokuu 2019

Arktinen neuvosto palautettava juurilleen

Arktisen neuvoston tarkoitus on toimia pohjoisten valtioiden rauhanomaisen ja kaikille edullisen yhteistyön järjestönä. Neuvosto on edistänyt ympäristönsuojelua, pyrkinyt parantamaan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja koettanut edistää alueen alkuperäiskansojen elinolosuhteita.

Rovaniemellä pidetyssä arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa USA:n ulkoministerin esiintyminen soti räikeästi näitä periaatteita vastaan. Kokous ei pystynyt hyväksymään yhteistä julistusta, koska USA vastustaa ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä. USA:n ulkoministeri toi puheissaan esille myös sotilaallista vastakkainasettelua. Sellaista ei neuvostossa aikaisemmin ole nähty, eikä se sinne sovikaan.

Tuomitsemme USA:n menettelyn ja toivomme neuvostolle parempaa työskentelyilmapiiriä Islannin puheenjohtajakaudella.

EU uusiksi tai irti EU:sta

Suomalaisten äänestäjien enemmistö huijattiin katteettomilla lupauksilla vuoden 1994 kansanäänestyksessä puoltamaan Euroopan unioniin liittymistä.

Vuosien mittaan on nähty, että valheelliset lupaukset EU:n tuomista hyödyistä eivät ole toteutuneet. EU toimii ensisijaisesti suurten yritysten hyväksi ja markkinoiden ylivalta on kasannut rikkauksia ja valtaa harvoille. Useimmille EU:n jäsenmaiden kansalaisille jäsenyys on merkinnyt elämisen epävarmuutta ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumista.

Unionia on määrätietoisesti kehitetty liittovaltion suuntaan niin, että Suomi ja muut jäsenmaat voivat päättää yhä vähemmän omista asioistaan. EU on tehnyt myös sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä Naton kanssa ja on kehittämässä omaa armeijaa.

Euroopan unioni on muutettava tasavertaisten valtioiden yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena on kansalaisten elämän ja toimeentulon edistäminen yritysten voittojen turvaamisen sijasta. Ellei kehitystä tähän suuntaan saada aikaiseksi, Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan eroamista Euroopan unionista.

Kokemukset muun muassa Kreikasta ja Britanniasta osoittavat, että EU:n talouskurista ja ylivallasta ei ole helppo irtautua. Siksi Suomen irtautuminen on valmisteltava huolella. Ensimmäisinä vaiheina voisivat olla irtautuminen talous- ja rahaliitosta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä.

2.5.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta