Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2019

Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen kannanotto

 

Me Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen edustajat olemme keskustelleet ajankohtaisista kysymyksistä Suomessa Inarin Vasatokassa 1.-2.6.2019 pidetyssä perinteisessä kalottikonferenssissa ja sopineet seuraavasta yhteisestä kannanotosta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change) raportti lokakuulta 2018 korostaa ilmaston muuttumisen hillitsemisen tärkeyttä. Erityisesti tärkeää se on arktisella alueella, jossa lämpeneminen on voimakkainta ja lämpenemisen vaikutukset merkittäviä. Vaadimme arktisen alueen maita – ja muitakin maita – toteuttamaan toimenpiteitä, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää. Erityisesti vaatimus kohdistuu Yhdysvaltoihin, joka esti ilmastonmuutosta käsittelevän julistuksen aikaan saamisen arktisen neuvoston 7.5.2019 Rovaniemen kokouksessa.

Ilmaston lämpenemisen lisäksi korostamme myös muun ympäristön suojelemisen tärkeyttä herkällä arktisella alueella. Kalastus, öljyn ja kaasun tuotanto, kaivokset, teollisuus, liikenne, metsien hyväksi käyttäminen, turismi ja muut ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön vaikuttavat toiminnot on toteutettava sellaisella tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Tämä on mahdollista vain silloin, kun luonnonvarat kuuluvat kansalle (valtiolle, kunnille, yhteisöille ja osuuskunnille). Myös alueelle asuvien saamelaisten oikeuksia on kunnioitettava.

Ympäristön ohella toinen keskeinen kysymys on sotilaallisen jännityksen lisääntyminen arktisella alueella. USA ja NATO ovat lisänneet läsnäoloaan alueella. Myös sotilasliittoon kuulumattomat Ruotsi ja Suomi ovat käytännössä mukana NATOn toiminnassa. Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisilla alueilla on yhä useammin ja yhä suurempia sotaharjoituksia, joihin USA ja NATO osallistuvat. USA:n ulkoministerin jyrkät puheet arktisen neuvoston Rovaniemen kokouksessa ovat omiaan lisäämään jännitystä alueella. Vastakkainasettelun sijasta vaadimme arktisen alueen kansojen rauhanomaista ja kaikille edullista yhteistyötä. Vaadimme myös Venäjää vastaan kohdistettujen pakotteiden purkamista.

Vaadimme sotilaallisen toiminnan lopettamista arktisella alueella. Tavoitteena on saada aikaan arktiselle alueelle saman tapainen kansainvälinen sopimus joka on tehty Etelämantereelle jo vuonna 1961. Silloin vain ympäristön huomioon ottava rauhanomainen toiminta alueella on mahdollista.

SKP:n Lapin piiri

Norjan kommunistisen puolueen Tromssan ja Finmarkin piiri

Venäjän federation kommunistisen puolueen Murmanskin alue

Tanskan kommunistinen puolue