Kuukausittainen arkisto:elokuu 2019

Lähipalvelut säilytettävä

Kemin kaupunginhallitus esittää valtuustolle merkittävää terveydenhuollon lähipalveluiden lopettamista. Ehdotettu kaikkien palveluiden keskittäminen Valtakadulle merkitsee Karihaaran ja Syväkankaan terveysasemien sulkemista.

Ehdotusta perustellaan muun muassa kaupungin keskustan elinvoiman vahvistumisella. Se tarkoittaa, että keskustan kauppoihin pyritään saamaan lisää asiakkaita. Asiointi pakotetaan keskustaan, kun sivummalla asuvien kaupunkilaisten terveyspalvelut lopetetaan.

Ehdotusta perustellaan myös täysin virheellisillä väitteillä. Vaikutusten arvioinnin taulukossa väitetään, että palveluiden saavutettavuus paranee, kun kaikki keskitetään Valtakadulle. Karihaaralaiset ja syväkankaalaiset ovat tästä varmasti ja oikeutetusti eri mieltä. Ja keskustassa jo nyt olevien palveluiden pieni siirtäminen ei saavutettavuuteen juuri vaikuta.

Sen lisäksi, että palveluiden saavutettavuus huononee, ehdotus merkitsee maksettavien vuokrien nousemista nykyisestä melkein kaksinkertaiseksi, noin 723 000 euroon vuodessa. Lisäksi tämä yli 0,7 miljoonaa vuosittaista euroa maksettaisiin tilojen yksityiselle omistajalle. Nykytilanteessa ollaan paljolti kaupungin omissa tiloissa ja vuokrat ovat omien rahojen siirtämistä taskusta toiseen.

Kun ehdotusta tarkastellaan kuntalaisten kannalta, se merkitsee palveluiden huonontumista ja kuntalaisilta perittävillä verorahoilla maksettavien kustannusten merkittävää nousua tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Esitämme siksi, että valtuusto ei hyväksy tehtyä ehdotusta, vaan palauttaa asian uuteen valmisteluun. Tavoitteena on oltava lähipalveluiden säilyttäminen ja tarkoituksenmukaisten kaupungin omien tilojen saaminen nykyisin keskustassa oleville terveyspalveluille.

21.8.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Sotavalmistelut pilaavat ilmaston

Rinteen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Tästä huolimatta hallitusohjelmassa on toisaalla merkittäviä kirjauksia, joilla vakaviksi todettuja ongelmia pahennetaan.

Hallitusohjelman mukaan sotaharjoitukset ja muu yhteistyö Naton ja Nato-maiden kanssa jatkuu ja Nato-jäsenyyden hakeminenkin on mahdollista. Sopimus uusien rynnäkköhävittäjien hankkimisesta tehdään vuonna 2021 niin, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus neljän suuren sotalaivan hankkimisesta tehdään hallituskauden alussa.

Rajalliset luonnonvarat menevät täysin hukkaan, kun niitä käytetään aseiden valmistamiseen. Lisäksi sotaharjoituksissa ja muussa sotaan valmistautumisessa käytettävät lentokoneet, laivat ja muut sotakoneet ovat suuria fossiilisten polttoaineiden kuluttajia sekä kasvihuonekaasujen ja muiden saasteiden päästölähteitä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa kunnianhimoista, johdonmukaista ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa. Siksi hallituksen on vaadittava sotaharjoitusten ottamista mukaan kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Suomen on osaltaan pidättäydyttävä suurista sotaharjoituksista ja luovuttava ilmastoa tuhoavista ja järjettömän kalliista sotalaivojen ja lentokoneiden hankinnoista.

15.8.2019

SKP:n Lapin piirin tyuövaliokunta