Kuukausittainen arkisto:syyskuu 2019

Posti valtion laitokseksi

Viimeaikaiset uutiset Posti Group Oyj:stä kuvastavat havainnollisesti kapitalistisen järjestelmän toimimista. Samaan aikaan, kun yrityksen työntekijöiden palkkoja lasketaan, johtajat saavat uskomattoman suuria palkkoja ja palkkioita.

Sipilän hallitus suunnitteli Postin viemistä pörssiin, mutta ei ehtinyt toteuttaa suunnitelmaa. Hallitus kuitenkin rinnasti Postin pörssiyhtiöihin, jolloin johdon palkkiot voivat olla suuremmat kuin muissa valtion omistamissa yhtiöissä.

Jos yhtiö olisi pörssissä, markkinat palkitsivat työntekijöiden palkkojen laskun pörssikurssin nousulla. Kurssithan tapaavat nousta aina isojen irtisanomistenkin yhteydessä ja aina muulloinkin, kun työntekijöiden riisto tehostuu.

Postin kuuluu olla kansalaisia ja yrityksiä palveleva laitos eikä omistajilleen osinkoja ja johtajilleen jättiansioita tuottava yhtiö. Erityisen tärkeää on muistaa postin palveluperiaate harvaan asutussa pitkien etäisyyksien Lapissa. Jos posti toimii yrityksenä, sille tulee helposti mieleen palveluiden heikentäminen tai lopettamien alueella, josta ei juuri voittoa kerry.

Vaadimme postin palauttamista valtion laitokseksi, jonka tehtävänä on kansalaisten ja yritysten palveleminen. Palvelu on pidettävä tasokkaana ja maksut kohtuullisina. Tarvittaessa toimintaa voidaan tukea verovaroin.

10.9.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tuki postin työntekijöille

Ennen vanhaan posti oli joka kylällä

Posti on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun julkinen palvelu muutetaan yksityiseksi yritykseksi. Palvelut huononevat, työntekijöitä irtisanotaan ja johtajien ansiot nostetaan pilviin tai vieläkin ylemmäksi.

Nyt julkisuuteen tullut pyrkimys työntekijöiden palkkojen merkittävästä leikkaamisesta on tyypillistä toimintaa voittojen maksimointiin pyrkivältä osakeyhtiöltä. Se on johdonmukainen jatko jo tehdyille massiivisille irtisanomisille, työntekijöiden työmäärän lisäämisille ja työtahdin kiristämisille.

Postin perustehtävä on kuitenkin kansalaisten ja yritysten palveleminen pitämällä huoli kirjeiden ja pakettien nopeasta ja luotettavasta kulkemisesta lähettäjiltä vastaanottajille. Tämä perustehtävä tulee aina vain huonommin suoritetuksi. Siksi vaadimme postin palauttamista takaisin valtion laitokseksi. Silloin on mahdollista keskittyä postin perustehtävien suorittamiseen ja työntekijöille ja johtajille maksettava palkka on valtion työ- ja virkaehtosopimusten mukainen.

Kun posti vielä toistaiseksi on kuitenkin osakeyhtiö, on yhteisvoimin vastustettava yhtiön röyhkeää pyrkimystä suuren työntekijäjoukon palkkojen leikkaamiseksi. Kun siirto huonompaan työehtosopimukseen saadaan torjutuksi Posti Group Oyj:ssä, muutkin työnantajat pidättäytyvät vastaavista huononnussuunnitelmistaan.

Annamme kaiken tukemme Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) kamppailulle palkkojen leikkauksia vastaan ja kehotamme muita ammattiliittoja antamaan tukensa PAU:n toiminnalle. Leikkausten torjuminen on kaikkien työntekijöiden etu.

4.9.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön työvaliokunta