Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2019

TUEMME AMMATTILIITTOJEN KAMPPAILUJA

Suomessa on pitkään vallinnut oikeistolainen ilmapiiri, jota televisio, radio ja suurimmat sanomalehdet edelleen pyrkivät pitämään yllä. Tämä on rohkaissut työnantajia vaatimaan palkattomien kiky-tuntien jatkoa ja esittämään myös muita työntekijöiden kannalta kohtuuttomia vaatimuksia.

Postin pakettilajittelijoihin kohdistettujen huononnusten torjuminen osoittaa, että ammattiliitoilla on voimaa, kun sitä vain yhdessä ollaan valmiit käyttämään.

Samaa voimaa on nyt käytettävä työnantajien huononnusesitysten torjumiseen. Pelkkä huononnuksia vastaan puolustautuminen ei kuitenkaan riitä; on aika ryhtyä toteuttamaan myös parannuksia. Yksi merkittävä askel eteenpäin olisi työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja kolmeenkymmeneen tuntiin viikossa nykyistä ansiotasoa alentamatta. Työn raskauden vähentämisen ohella samalla saataisiin runsaasti uusia työpaikkoja työttömyyden vaivaamaan Lappiin ja muuallekin Suomeen.

11.12.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta