Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2020

Kuva

150 vuotta V.I- Leninin syntymästä

IHMISET OVAT TÄRKEIMMÄT

Uutiset hallituksen päätöksistä koronaepidemian hidastamiseksi osoittavat, että hallitus on enemmän huolissaan yrityksistä kuin ihmisistä.

Hallituksen päättämät rajoitukset koskettavat monia yrityksiä vain välillisesti, mutta suoraan ihmisiä. Rajoitukset aiheuttavat monille perheille ja yksinäisille ihmisille suuria vaikeuksia. Osalla etäopetukseen komennetuista koululaisista ei ole laitteita eikä osaamista koulutehtävistä selviämiseen. Suuri joukko vanhuksista, vammaisista ja sairaista on tullut toimeen omaisten ja ystävien avulla. Melkoinen osa avustajista on joutunut itsekin rajoitusten kohteeksi. Tästä aiheutuu ongelmia avustajille ja avustettaville.

Vastuu kuntalaisten selviämisestä on kunnilla. Pitkään jatkuneiden valtionapujen leikkausten vuoksi suurella osalla kuntia on kuitenkin liian vähän rahaa ja henkilökuntaa selvitäkseen kunnolla edes normaalitilanteesta äkkiä eteen tulleesta poikkeustilanteesta puhumattakaan.

Hallituksen päätökset miljardien eurojen tukipaketeista ovat kuitenkin menneet kuntien sijasta yrityksille. Päätökset näyttävät jättävän kunnat aika lailla oman onnensa nojaan. Hallitus ehkä ajattelee, että voivathan kunnat sitten ensi vuodeksi nostaa verojaan ja maksujaan syntyneiden alijäämien kattamiseksi

Vaadimme kunnilta ponnekkaita toimia, joilla varmistetaan kaikkien kuntalaisten selviäminen koronan aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Valtion on tuettava kuntia, jotta ne käytännössä selviävät tehtävistään. Rahaa tukemiseen löytyy esimerkiksi niistä kymmenestä miljardista, joilla on aiottu ostaa uusia rynnäkköhävittäjiä. Kevään suurten sotaharjoitusten peruuttaminenkin hidastaisi taudin leviämistä ja säästäisi rahaa tarpeellisempaan.

8.4.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta