Kuukausittainen arkisto:elokuu 2020

KEMIN VASTAANOTTOKESKUS SÄILYTETTÄVÄ

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut sukevansa Punaisen ristin ylläpitämän Kemin vastaanottokeskuksen, joka on toiminut kaupungissa jo yli kymmenen vuotta.

Vastaanottokeskuksen henkilöstömäärä on 15, mutta sulkeminen heijastuu paljon laajemmalle. Työpaikkojen loppumisen lisäksi ongelmia syntyy ennen kaikkea muutenkin vaikeassa tilanteessa oleville ja tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Kemiin on vuosien mittaan rakennettu monenlaisia kotouttamista tukevia palveluita. Tällaisia ovat mm. maahanmuuttajia tukeva kohtaamispaikka Mikseri, jonka osana toimii Ohjaamo. Siellä opastetaan työikäisiä maahanmuuttajia työhön ja opiskeluun.

Ohjaamossa on pari sataa maahanmuuttaja-asiakasta, joista joka viides on turvapaikanhakija. Lähes kaikki turvapaikanhakijoista ovat päässeet työhön tai opiskelemaan. Kemissä turvapaikanhakijat eivät asu laitoksessa, vaan hajautetusti vuokra-asunnoissa. Sekin auttaa heidän kotoutumisessaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Jos Kemin vastaanottokeskus suljetaan, turvapaikanhakijat ohjataan jonnekin muualle, missä asiat eivät ehkä ole näin hyvällä tolalla. Vaarana on, että maahanmuuttajat keskittyvät etelän ruuhka-Suomeen omiksi yhteisöikseen, joissa ei opi maan kieltä eikä maan tapoja.

Vaadimme maahanmuuttovirastoa perumaan Kemin vastaanottoyksikön sulkemispäätöksen.

12.8.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta