Kuukausittainen arkisto:lokakuu 2020

Nopeat raiteet lentokoneita tärkeämmät

Finnairin päätös lopettaa lennot Kemiin ja useille muille kentille on poikinut ehdotuksia kuntien tuesta lentoyhteyksien säilyttämisestä. Tällaisesta on esimerkkejä mm. Porista, jossa Porin ja Helsingin väliä lentävälle unkarilaiselle Budapest Aircraft Service lentoyhtiölle maksetaan porilaisten veronmaksajien rahoja noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Verorahoilla tuetun lentoliikenteen sijasta olisi panostettava raideliikenteen kehittämiseen. Näin säästyy kuntien rahaa tarpeellisempiin kohteisiin ja samalla saadaan siirrettyä matkustusta ympäristön kannalta paljon järkevämpään junaliikenteeseen.

Kun Helsingin ja Kemin välinen rata saadaan kokonaisuudessaan nopeat junat mahdollistavaan kuntoon, matka-aika keskustasta keskustaan on noin neljä tuntia. Lentomatka ottaa melkein saman verran, kun otetaan huomioon matkat kentille, turvatarkastukset ja muu varsinaisen lennon lisäksi tarvittava aika.

Euroopan Unionilta on tulossa takaisin osa Suomen sinne maksamista elvytysrahoista. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii rahan käyttämistä erityisesti raideliikenteen kehittämiseen. Ympäristö kiittää ja samalla saadaan kipeästi kaivattuja työmahdollisuuksia.

7.10.2020

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Ay-liikettä on voimistettava

Metsäteollisuus ry:n yksipuolinen ilmoitus työehtosopimusneuvotteluista irtautumisesta on yksi lisäosoitus työnantajien röyhkeydestä. Aikaisemmista tapahtumista muistetaan vielä hyvin Postin viimevuotinen yritys alentaa palkkoja siirtämällä pakettilajittelijat heikomman sopimuksen piiriin. Metsäteollisuuskin tavoittelee työntekijöiden palkkojen alentamista. Ihan niin ei kuitenkaan kehdata sanoa, vaan puhutaan kilpailukyvystä ja suurista työvoimakustannuksista.

Kun palkoista ja muista työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle, ammattiliittojen ja ammattiosastojen merkitys kasvaa entisestään. Ilman vahvaa ammattiyhdistysliikettä olisi mahdollista, että työnantajan tavoitteet palkkojen alentamisesta ja muiden työehtojen heikentämisestä voisivat toteutua.

Metsäteollisuuden irtaantuminen sopimusjärjestelmästä merkitsee myös työhön liittyvän lainsäädännön merkityksen kasvamista. Esimerkiksi työsopimuslain mukainen minimipalkka koskee vain aloja, joilla on yleissitova valtakunnallinen työehtosopimus. Kun metsäteollisuudella ei tulevaisuudessa ole yleissitovaa sopimusta, ei alalla ole lakiin perustuvaa minimipalkkaakaan. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii lakia muutettavaksi niin, että minimipalkka koskee kaikkia työaloja.

7.10.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta