Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2020

OIKEITA TYÖLLISYYSTOIMIA TARVITAAN

Hallituksen päätettäväksi on tulossa niin sanotun eläkeputken poistaminen. Eläkeputki tarkoittaa, että 60 vuotta täyttäneille voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti.

Eläkeputkesta luopuminen muka lisäisi työllisyyttä. Tätä perustelua on vaikea ymmärtää. Työnantajahan palkkaa työntekijöitä vain sen määrän, jonka hän katsoo tarvitsevansa. Jos työntekijää oikeasti tarvitaan, eläkeputkeen siirtyvän vanhan työntekijän tilalle palkataan uusi. Jos työnantajan mielestä työntekijöitä on vähennettävä, työnantaja jakelee potkuja oli eläkeputkea olemassa tai ei.

Eläkeputken poistaminen ei siten lisää työllisyyttä, mutta heikentää olennaisesti vanhojen työntekijöiden asemaa. Työttömäksi joutunut yli 60-vuotias ei käytännössä enää saa uutta työtä, vaan putoaa pois ansiosidonnaiselta päivärahalta määräajan (yleensä 400 päivää) tultua täyteen. Erityisesti Lapissa työllistyminen on korkeintaan toiveajattelua. Työllisyyden parantamiseen on olemassa oikeitakin keinoja. Kuntiin ja muualle julkiselle sektorille olisi lisättävä työntekijöitä huonosti toimivien palveluiden parantamiseksi. Uusia työpaikkoja saataisiin myös siirtymällä kuuden tunnin työaikaan ansioita alentamatta. Lyhyemmän työajan kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia sekä Suomesta että muualta maailmasta.

9,12,2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta