Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2021

TYÖPAIKKOJA JA TYÖN PAREMPAA LAATUA TYÖAIKAA LYHENTÄMÄLLÄ

Laki kahdeksan tunnin työaikaan siirtymisestä säädettiin Suomessa laajan joukkoliikkeen tuella yli sata vuotta sitten. Vaikka vuosittainen työaika onkin sen jälkeen lyhentynyt, työaika on edelleen pääsääntöisesti kahdeksan tuntia päivässä. Välillä työaika jopa pidentyi, kun oikeistohallitus painosti ay-liikkeen mukaan niin sanottuihin kilpailukykysopimuksiin.

Työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansioita alentamatta tuottaa monia myönteisiä tuloksia. Työssä jaksaminen paranee ja uupuminen vähenee, jolloin myös työn laatu ja tulokset paranevat. Työntekijöiden ja perheiden hyvinvointi paranee, kun työstä ei tulla kotiin rättiväsyneenä ja vapaa-aikaa jää enemmän. Julkisella sektoreilla palveluiden saavutettavuus paranee, kun työt ja aukioloajat voidaan järjestää kahteen peräkkäiseen kuuden tunnin vuoroon.

Työajan lyhentäminen merkitsee myös uusien työpaikkojen syntymistä. Tällä on erityisen suuri merkitys työttömyyden kroonisesti vaivaamassa Lapissa.

SKP:n Lapin piirin mielestä nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. On heti aloitettava työaikalain muutoksen valmistelu lyhyempään työaikaan siirtymiseksi.

27.1.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

IHMISET TURVATTAVA ENNEN LIIKEVOITTOJA

Monissa maissa laskettelukeskukset ja ravintolat on suljettu koronan leviämisen estämiseksi. Suomessa kuitenkin laskettelukeskukset ja useimmat ravintolatkin ovat auki.

Niin kuin oli etukäteen odotettavissa, joulun ja uuden vuoden kokoontumisten seurauksena on tartuntojen rypäs Leviltä.

Suomessa koronakulkutaudin yhteydessä päätöksiä on tehty paljolti yritysten ehdoilla. Firmojen toimintaan on puututtu vain varovaisesti ja miljoonia euroja on jaettu yritysten tukemiseen.

Yritykset perustelevat usein suuria voittojaan sillä, että se on palkkio siitä, että yrittäjä joutuu ottamaan riskejä. Oikeasti riskejä ei kuitenkaan ole: jos menee huonosti, tappio korvataan veronmaksajien rahoilla.

Tavalliselle kansalaiselle aiheutuu koronarajoituksista monenlaisia ongelmia. Kuntien on aktiivisesti etsittäviä ongelmiin joutuneita ja autettava heitä. SKP:n Lapin piiri vaatii valtion tukien suuntaamista kunnille, jotta ne näistä tehtävistään selviäisivät.

13.1.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta