Kuukausittainen arkisto:toukokuu 2021

Kemin sairaala turvattava

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteydessä on turvattava palveluiden säilyminen ja parantuminen Kemissä ja tietysti muillakin paikkakunnilla. Erityisen tärkeää on aikaisempien hallitusten huonojen päätösten peruuttaminen. Byrokraattinen tuhannen synnytyksen raja on poistettava, jotta synnytysten säilyminen Länsi-Pohjan sairaalassa turvataan. Sairaala on myös määriteltävä laajan päivystyksen sairaalaksi.

Olemme tyytyväisiä hallituksen esitykseen, jonka mukaan terveyspalveluiden ulkoistaminen Mehiläiselle peruutetaan. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat kansalaisille tärkeitä peruspalveluita, joiden hoitamisen on kuuluttava julkiselle vallalle.

30.5.2021

SKP:n Kivikankaan osasto

SOTE-SUUNNITELMAT UUSIKSI

Peruspalveluiden pitää olla kuntien hoidossa

Sipilän hallituksen sote-esityksen kaatuminen perustuslain vastaisena on pakottanut Marinin hallituksen välttämään samoja virheitä. Hallitus jatkaa kuitenkin aiempaa linjaa siirtämällä palvelujen järjestämisen kunnista maakuntatasolle, alimitoittamalla rahoitusta, laiminlyömällä sosiaalipalveluja ja heikentämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Palvelujen riittämätön rahoitus ja päätöksenteon siirtäminen maakuntiin uhkaa johtaa lähipalvelujen karsimiseen. Tällaisesta on saatu jo esimakua Kemissä, jossa kaikki sivuterveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat on lopetettu ja kaikki palvelut keskitetty kalliisiin vuokratiloihin keskelle kaupunkia.

Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien nykyinen sote-hallinto kootaan uudistuksessa maakuntiin, joiden valtuusto valitaan vaaleilla. Valtuustolla ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, koska maakuntien sote-päätöksenteko alistetaan tiukasti valtiovarainministeriön ohjaukseen ja rahoituskontrolliin.

Palveluiden parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi SKP:n Lapin piiri vaatii palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista ja säilyttämistä pääosin kuntien järjestäminä lähipalveluina, palvelumaksujen poistamista sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä. Tärkeää on myös palveluiden saaminen omalla kielellä. Lapissa se tarkoittaa suomen lisäksi kolmea saamenkieltä.

Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä parantaa myös työntekijöiden työehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen ja kokemus paremmin myös sote-uudistusta valmisteltaessa.

Jos osa rahoituksesta kerätään tulevaisuudessa maakuntaverolla, se on toteuttava tulojen mukaan kiristyvällä progressiivisella verotuksella, joka koskee myös pääomatuloja. Valtion rahoituksella on jatkossakin tasoitettava alueellisia eroja. Yksityistä hoito- ja hoivabisnestä suosivasta niin sanotusta monikanavarahoituksesta on siirryttävä asteittain siihen, että lakisääteiset sote-palvelut järjestetään julkisina palveluina.

19.5.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta