Kuukausittainen arkisto:lokakuu 2021

TARVITAAN TOIMIA YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI

Näytteiden ottoa Näätämöjoella

Puhtaana ja erämaisena pidetystä Näätämöjoesta äskettäin löydetty mikromuovien määrä osoittaa miten ihmisen toiminta vaikuttaa kaikkialle maapallolla. Luonnonvarat ehtyvät, ympäristö saastuu ja ilmastonmuutos uhkaa miljoonien ihmisten elämisen ja asumisen mahdollisuuksia.

SKP:n Lapin piiri korostaa, että nyt on korkea aika ryhtyä tehokkaisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Suomen on aktiivisesti edistettävä Arktisessa neuvostossa, Euroopan unionissa ja YK:ssa valtioita sitovia ympäristön tilaa parantavia toimia.

Suomen on toimittava myös itse tilanteen korjaamiseksi. Yksi merkittävä teko olisi suunnitellun suuren rynnäkköhävittäjäkaupan peruuttaminen. Hävittäjien rakentamiseen kuluu paljon harvinaisia materiaaleja ja koneiden käyttö pilaa ympäristöä ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Lisäksi hankinta on kauhistuttavan kallis. Hävittäjien ostaminen on myös omiaan heikentämään Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, kun Venäjä kokee Naton kylkeen liimautuneen Suomen muodostavan aikaisempaa suuremman uhkan.

Konkreettinen esimerkki Nato-veljeilystä on äskettäinen presidentin ja pääministerin innokkaasti isännöimä Naton pääsihteerin ja Naton neuvoston vierailu Suomessa. Nuoleskelun sijasta tällaiset vierailut on todettava ei-toivotuiksi.

26.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Liikenne sähköisille raiteille

Kuvassa ollaan Tornion vanhan aseman edustalla

Laurilan ja Tornion välisen rataosan sähköistäminen kirjattiin jo yli kaksi vuotta sitten hallituksen ohjelmaan. Toistaiseksi mitään konkreettista ei näytä tapahtuneen sähköistyksen toteuttamiseksi.

Kemissä ja Torniossa vieraillut Suomen kommunistisen puolueen puheenjohta­jisto ja SKP:n Lapin piiri vaativat hallitusohjelmaan kirjatun lupauksen pikaista toteuttamista.

Ympäristön kannalta tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen siirtäminen autoilta, lentokoneilta ja laivoilta sähköistetyille rautateille on välttämätöntä. Torniosta on yhteys Haaparannalle, jonne Ruotsin puolella kunnostettu ja sähköistetty ratayhteys saatiin jo viime vuonna. Ruotsista on yhteys siltaa pitkin Tanskaan ja edelleen maailmalle. Vastaavasti Ruotsista, Norjasta ja muualtakin Euroopasta saadaan rahtia Suomen kautta Venäjälle, Kiinaan ja muualle Aasiaan.

Toinen toteuttamista vaativa alueen ratahanke on Kemin Elijärven kaivoksen ja Tornion Outokummun terästehtaan välisen radan kunnostaminen. Rata valmis­tui kaivoksen ja tehtaan välisiä malmikuljetuksia varten vuonna 1985. Vuonna 2005 kuljetukset kuitenkin siirrettiin takaisin maanteille.

Sekä ympäristön että liikenneturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että pensastumaan päästetty rata kunnostetaan. Valtion omistajaohjauksen on huolehdittava siitä, että Outokumpu Oy:n malmikuljetukset siirretään raiteille kunnostuksen jälkeen.

2.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta ja Lapin vierailulla ollut puolueen johtonelikko