Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2022

RAHAT TYÖPAIKKOIHIN JA PALKANKOROTUKSIIN, EI ASEISIIN

Hallituksen johdolla on päätetty käyttää noin 1 300 miljoonaa euroa uusiin sotalaivoihin ja noin 10 000 miljoonaa euroa uusiin rynnäkköhävittäjiin. Rahaa varataan myös panssarivaunujen, ilmatorjuntaohjusten ja muun aseistuksen ostamiseen. Ja suomalaista rahaa tuntuu riittävän muidenkin maiden aseistuksen kasvattamiseen.

Samaan aikaan meillä on liian vähän hoitajia ja muita kansalaisten palveluille tarpeellisia työntekijöitä. Töissä olevat hoitajat ja monet muut ammattiryhmät saavat työn raskauteen ja vaativuuteen nähden aivan liian pientä palkkaa.

Niin kuin aseostojen hintalaput kertovat, rahaa kyllä on. Ongelmana on sen käyttäminen vääriin tarkoituksiin.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii täyskäännöstä noudatettuun politiikkaan: rahat on käytettävä ensisijaisesti kansalaisia palvelevien työpaikkojen luomiseen ja tärkeää työtä tekevien työntekijöiden palkkojen korottamiseen. Lisää rahaa ei tarvita tuhoa ja hävitystä aikaan saavan sotakaluston lisäämiseen.

19.3.2022

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Aserahat hyvinvointipalveluihin

Me kommunistit olemme aina olleet rauhan puolesta sotaa vastaan emmekä hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä alkanut valtaisa vyörytys Suomen Natoon liittämiseksi on saanut uusia kierroksia Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Natoon liittyminen merkitsisi sitä, että mahdollisen sodan syttyessä Suomi joutuisi heti taistelutantereeksi. Nykyisten aseiden aikakaudella tuhot olisivat valtavat.

Meidän mielestämme Suomen turva on puolueettomuudessa. Vaadimme Naton kanssa tehtyjen sopimusten purkamista ja paluuta vuonna 1992 Suomen ja Venäjän välillä solmitun sopimuksen noudattamiseen oikeasti. Sopimuksen mukaan Suomi ei salli aluettaan käytettävän hyökkäykseen Venäjää vastaan. Naton kanssa tehty isäntämaasopimus kuitenkin tällaisen Suomen kautta hyökkäämisen sallii.

Vastustamme myös kalliita asehankintoja. Aseiden sijasta rahat on käytettävä terveydenhoidon ja ihmisten tarvitsemien muiden palveluiden parantamiseen.

16.3.2022

SKP:n Tornion osasto

Puolueettomuus on Suomen turva

ETY-kokous Helsingissä 1975

Vuonna 1941 Suomi liittoutui vahvaksi arvelemansa natsi-Saksan kanssa ja hyökkäsi Neuvostoliittoon. Retkestä ei kuitenkaan tullut kuviteltua riemumarssia Uralille. Silloinen kansanedustaja Urho Kekkonen sanoi sodan kokemusten viisastuttamana jo vuonna 1943 puheessaan, että

”Suomen etu ei voi olla, että se on jonkin suurvallan äärimmäisenä, Venäjän rajalla alituisesti varuillaan olevana ja ensimmäisenä jalkoihin joutuvana liittolaisena. Suomen kansalliset edut eivät salli sitoutumista Venäjän vastaisen politiikan linjalle.”

Kun sodasta oli päästy irtautumaan, ensin kokoomuslainen Paasikivi ja hänen jälkeensä maalaisliittolainen Kekkonen lähtivät presidentteinä ollessaan toteuttamaan määrätietoisesti puolueettomuuden ja hyvien naapuruussuhteiden politiikkaa.

Tämä osoittautui taloudellisesti edulliseksi ja toi Suomelle kansainvälistä arvostusta. Suomen nauttima arvonanto mahdollisti muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen järjestämisen Helsingissä vuonna 1975.

Vaikka maailma on kovasti muuttunut Paasikiven ja Kekkosen ajoista, periaate suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella pysyttäytymisestä pätee edelleen. Liittoutuminen USA:n ja Naton kanssa merkitsisi alituista varuillaan olemista ja sodan syttyessä ensimmäisenä taistelujen jalkoihin joutumista. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii siksi Nato-yhteistyön lopettamista ja tehtyjen sopimusten irtisanomista. On palattava puolueettomuuden ja asiallisten ja rauhanomaisten naapuruussuhteiden linjalle. Puolueettomuuden eduista ovat hyvinä esimerkkeinä Ruotsi ja Sveitsi, joiden ei ole tarvinnut olla mukana sodissa pariin sataan vuoteen.

16.3.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Venäjä pois Ukrainasta ja USA pois Euroopasta

USA:n sotajoukot ovat olleet Saksassa ja monissa muissa läntisen Euroopan maissa toisesta maailmansodasta lähtien. Sotilaallista vastakkainoloa Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kanssa on lisätty perustamalla sotilasliitto Nato vuonna 1949. Alkujaan Yhdysvaltojen ja Kanadan ja kymmenen eurooppalaisen maan sotilasliitto on laajentunut kohti Venäjän rajoja niin, että siinä on nyt 28 eurooppalaista valtiota.

Asioita sotimalla ratkomaan tottuneen USA:n läsnäolo Euroopassa ja Naton itälaajentuminen näyttävät Venäjän kannalta uhkaavalta. Uhkaa lisää pitkän yhteisen rajan Venäjän kanssa omaavan Ukrainan pyrkimys Naton jäseneksi.

Tältä pohjalta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jotenkin ymmärrettävää. Emme kuitenkaan hyväksy Venäjän pyrkimystä lisätä turvallisuuttaan sotimalla. Aseilla ja sotimalla ei milloinkaan lisätä turvallisuutta, vaan seurauksena on vastakkainolon ja jännityksen lisääntyminen.

Vaadimme sotimisen lopettamista ja turvallisuutta lisäävien koko Eurooppaa koskevien vakavien neuvottelujen aloittamista. Tavoitteena tulee olla USA:n sotajoukkojen poistuminen Euroopasta ja sotilasliitto Naton purkaminen. Samaan aikaan on purettava myös Venäjän johtama Itsenäisten valtioiden yhteisön muodostama kollektiivinen turvallisuusjärjestö ODKB.

2.3.2022

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Lisää rahaa palveluihin

SKP:n Kivikankaan osasto on huolissaan tulevista Lapin alueen sosiaali- ja terveyspalveluista ja erityisesti Kemin sairaalan säilymisestä laajan päivystyksen sairaalana. Koska rahoitus tulee valtiolta, valtion on turvattava sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävä rahoitus niin, että supistusten sijasta palveluiden parantaminen tulee olemaan mahdollista. Kun rahaa löytyy miljardikaupalla rynnäkköhävittäjiin ja sotalaivoihin ja muuhun aseistukseen, on sitä löydyttävä myös kansalaisia varten oleviin palveluihin.

Myös Kemin kaupungin on suunnattava rahansa oikein. Suuryhtiöiden tukemisen sijasta rahat on käytettävä kuntalaisia hyödyttäviin palveluihin. Tässä on selviä puutteita. Esimerkiksi lumityöt tehdään niin huonosti, että joissakin tapauksissa ambulanssikaan ei ole päässyt kiireellistä hoitoa tarvitsevan luokse.

26.2.2022

SKP:n Kivikankaan osasto