Kuukausittainen arkisto:kesäkuu 2022

SOTE-PALVELUIDEN RAHOITUS ON TURVATTAVA

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä oma palvelutuotanto. Meri-Lapin alueella lain vaatimus ei toteudu, koska Länsi-Pohjan keskussairaala ja alueen kuntien terveydenhoito on siirretty yksityisen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hoidettavaksi.

Tilanteen korjaamiseksi Lapin hyvinvointialue on ryhtynyt valmistelemaan Mehiläisen kanssa tehdyn laajan ulkoistussopimuksen mitätöintiä sosiaali- ja terveydenhoitoa koskevan voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti.

Valmistelun kuluessa Mehiläinen tulee tietenkin vaatimaan suuria korvauksia sopimuksen mitätöimisestä. Mitään korvauksia Mehiläiselle ei tule maksaa, koska sopimus on ollut jo alkujaan laiton muun muassa päätöstenteon yhteydessä väärin perustein tapahtuneiden jääväysten vuoksi. Lisäksi Mehiläinen on jo ehtinyt haalia itselleen melkoiset voitot toimintavuosiensa aikana.

Mehiläisestä eroon pääseminen ei kuitenkaan vielä turvaa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Palveluiden rahoitus tulee valtiolta ja on pelättävissä rahoituksen jäämistä liian pieneksi.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii rahoituksen riittävyyden varmistamista. Ensi vuoden ja seuraavien vuosien valtion budjetteja valmisteltaessa hallituksen ja eduskunnan on asetettava ihmisten terveys ja hyvinvointi ensimmäiselle sijalle. Rahaa siihen on löydyttävä, koska sitä näyttää löytyvän myös sairautta ja kuolemaa aiheuttavan aseistuksen ja sotaan valmistautumisen massiiviseen lisäämiseen.

1.6.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta