Kuukausittainen arkisto:syyskuu 2022

Tuomitsemme orjalain

Vaikka nykyisessä hallituksessa onkin porvarienemmistö, pitäisi vasemmistopuolueiden osuuden näkyä jotenkin hallituksen politiikassa. Valitettavasti hallitus ja sen tukena oleva eduskuntaenemmistö on kuitenkin isoissa asioissa noudattanut hyvin oikeistolaista linjaa. Viime vuoden lopulla päätettiin kymmenien miljardien eurojen käyttämisestä uusien USA-laisten rynnäkköhävittäjien ostamiseen ja tänä vuonna on tehty historiallisen huono päätös Natoon liittymisestä. Ukrainan sodassakin on ryhdytty sodan osapuoleksi aseita viemällä aikaisemmin Suomen politiikkaan olennaisesti kuuluneen tulitauon vaatimisen ja rauhanponnistelujen sijasta.

Viimeisin listaus hallituksen syntilistaan on törkeä puuttuminen työntekijöiden mahdollisuuksiin puolustaa omia etujaan. Potilasturvalaiksi virheellisesti nimetty laki kieltää lakot ja voi pakottaa jopa irtisanoutuneen työntekijän takaisin työhön.

Oikea laki potilaiden turvallisuudesta olisi pitänyt säätää jo vuosikymmeniä sitten. Lain puuttuessa ja huonon politiikan seurauksena julkisen terveydenhuollon kehittäminen on jätetty pahasti retuperälle. Sen seurauksena hoitoihin pääsy on vaikeaa ja ihmisiä kuolee hoitoon pääsyä jonottaessaan. Kun henkilökuntaa ei ole riittävästi, työntekijät joutuvat työskentelemään kiireessä ja huonoissa oloissa. Ja palkkakin on työn raskauteen ja vaativuuteen nähden varsin huono.

Potilaiden turvallisuuskin vaarantuu kiireen ja henkilökunnan vähyyden vuoksi. Ongelmat tuntuvat kärjistyvän Lapissa. Ainakin Suomen kuvalehden huhtikuun alun numerossa kerrottiin, että potilasvahinkoja on eniten Lapin sairaanhoitopiirissä. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri antaa tukensa niille vasemmistoliiton kansanedustajille, jotka äänestivät orjatyölakia vastaan. Lisäksi vaadimme hallituksen politiikan merkittävää kääntämistä vasemmalle. Tavoitteena on oltava kansalaisten hyvinvointi, ei sotaan valmistautuminen eikä työntekijöiden oikeuksien polkeminen.

28.9.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Valtionyhtiöt takaisin

Sähkön siirtohinnat ja sähkön käytöstä perittävän hinnan valtavat korotukset ovat hyvä esimerkki vuosikymmeniä jatkuneen oikeistolaisen politiikan seurauksista. Aikaisemmin sähkön tuotannosta ja jakelusta huolehtivat pääosin valtionyhtiöt ja kunnalliset sähkölaitokset. Nämä entiset julkisessa omistuksessa olleet laitokset ja yhtiöt on myyty tai yhtiöitetty ja sen seurauksena jättäydytty yksityisten yhtiöiden voitonsaalistuksen armoille.

Suomessa ydinvoimalat, vesivoimalat, tuulivoimalat ja muut sähköä tuottavat laitokset toimivat niin kuin ennenkin eivätkä niiden käyttökustannukset oli juurikaan nousseet. Silti sähkön käyttäjiltä peritään moninkertaisia hintoja ja valtio varautuu tukemaan miljardeilla yksityisiä sähköyhtiöitä.

Jotta sähkön tuotanto ja siirto saadaan suomalaisten omaan päätäntävaltaan, maksettavien tukien ehtona on oltava valtion osuuden merkittävä lisääminen yhtiöissä. Aikaa myöten on päästävä tilanteeseen, jossa valtiolla on määräävä osuus sähköä tuottavissa ja siirtävissä yhtiöissä ja niistä voidaan muodostaa valtion laitos tai yhtiö.

Samantapaisia kokemuksia yksityisten yhtiöiden voittojen saalistuksesta ja hintojen korotuksista on saatu monilta muiltakin aloilta. Myös näillä aloilla on pyrittävä valtion osuuden kasvattamiseen niin, että toiminnan tavoitteena tulee olemaan kansalaisten hyväksi toimiminen eikä yksityisten yhtiöiden omistajien voittojen kasvattaminen.

9.9.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta