Kuukausittainen arkisto:tammikuu 2023

KANSALLISPUISTO LÄNSI-LAPPIIN

Kuvassa talvista Aalistunturin maisemaa

Pari vuotta sitten ympäristöministeriölle tehtiin esitys Kolarin ja Pellon alueelle sijoittuvan Aalistunturin ja sen ympäristön muodostamiseksi kansallispuistoksi. Perusteluna ovat alueen arvokkaat luontokohteet ja se, että Länsi-Lapin alueella ei ole toistaiseksi yhtään kansallispuistoa.

Vaikka asian käsittely on kesken, Metsähallitus on ilmoittanut aloittavansa hakkuut Aalistunturin eteläpuolella noin 400 hehtaarin alueella. Tarkoituksena on tietenkin ehtiä ennen mahdollista kansallispuistopäätöstä.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii kansallispuiston toteuttamista ja hakkuusuunnitelmista luopumista. Metsähallituksen on muutettava linjaansa yleisemminkin. Mahdollisimman suuren rahallisen tuoton saalistamisen sijasta merkittävänä tavoitteena on oltava ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä metsien palauttaminen luonnontilaan. Tämä on välttämätöntä, jotta metsät saataisiin muuttumaan päästölähteistä uudelleen hiilinieluiksi. Hiilinielujen lisääminen on puolestaan välttämätöntä ilmastonmuutoksin hillitsemiseksi.

17.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

ISRAEL VASTUUSEEN PALESTIINALAISTEN SORROSTA

Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita ja karkottanut palestiinalaisia pakolaisiksi vuosien 1947 – 1949 Palestiinan katastrofista (Nakba) lähtien. Sorto ja muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston laittomaksi toteamien siirtokuntien rakentaminen jäljellä oleville palestiinalaisalueille jatkuu. Palestiinalaisalueet on lisäksi erotettu kansainvälisen lain vastaisella muurilla. Muurin totesi laittomaksi jo vuonna 2004 Haagin kansainvälinen tuomioistuin. Tuomioistuimen mukaan aita on kansainvälisen oikeuden vastainen ja se tulisi heti purkaa. Päätöksen mukaan Israel on myös velvollinen korvaamaan aidasta palestiinalaisväestölle aiheutuneet vahingot.

Näistä YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätöksistä huolimatta Israel saa vapaasti jatkaa sortopolitiikkaansa. Israeliin ei kohdisteta pakotteita ja varsinkin USA tukee Israelia taloudellisesti ja poliittisesti. Suomikin käy kauppaa Israelin kanssa ja ostaa sieltä sadoilla miljoonilla lennokeita, ohjuksia ja muuta sotakalustoa.

YK:n yleiskokous on taas kerran todennut Israelin toiminnan laittomuuden. Yleiskokous päätti perjantaina 30.12.2022 pyytää Haagin Kansainvälistä tuomioistuinta harkitsemaan seurauksia Israelille palestiinalaisalueiden miehittämisestä. Päätöslauselmassa pyydetään Kansainvälistä tuomioistuinta määrittelemään oikeudelliset seuraukset Israelin väärinkäytöksille, joilla se rikkoo palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, sekä toimenpiteille, joiden tarkoituksena on muokata Jerusalemin pyhän kaupungin väestörakennetta, luonnetta ja asemaa.

YK:n yleiskokous hyväksyi päätöksen äänin 87–26. Vastaan äänestivät tietenkin Israel ja USA sekä joukko USA:n politiikkaa tukevia valtioita. Päätöksen puolesta äänestivät muun muassa Kiina, Venäjä, Puola, Portugali ja Irlanti. Suomi häpeällisesti äänesti tyhjää.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii Suomea toimimaan YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätösten mukaisesti. Yhteistyö Israelin kanssa on katkaistava ja erityisesti asekaupat heti lopetettava. Suomen on pyrittävä saamaan aikaan myös Euroopan unionin Israel-yhteistyön lakkaaminen. On harkittava myös Israeliin kohdistettava pakotteita.

4.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta