Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2023

Tuemme työläisten palkkakamppailuja

Suuryhtiöiden ahneus ja työnantajien pyrkimykset voittojensa kasvattamiseen ovat nostaneet hintoja ja pitäneet palkat matalina. Siksi monen työssä käyvän jo ennestään niukka toimeentulo on käynyt yhä vaikeammaksi. Sen vuoksi palkkojen reilu nostaminen on tarpeen.

Joillakin aloilla on saatu aikaan edes jonkin verran palkkoja korottava sopimus, mutta monella alalla työnantajat ovat edelleen tarjoamassa vain paljon alle inflaation jääviä vähäisiä korotuksia.

Työnantajien sanelupolitiikkaan ei tule suostua. Siksi kunnollisen toimeentulon mahdollistavat palkkojen korotukset on haettava tarvittaessa ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaa käyttämällä.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri pitää työntekijöiden vaatimuksia oikeutettuina ja tukee ammattiliittojen toimintaa kunnollisten palkankorotusten saavuttamiseksi.

15.2.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei USA:n sotilastukikohtia Lappiin

Viime vuonna Norja hyväksyi USA:n kanssa tehdyn sopimuksen sotilasyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan USA saa perustaa Norjaan neljä sotilastukikohtaa, kaksi niistä Norjan pohjoisosaan. Sotilastukikohdat ja niissä oleva aseistus ja muut sotilastarvikkeet tulevat täysin USA:n määräysvaltaan. Määräysvalta koskee kaikkia alueella olevia, myös muiden maiden kansalaisia. USA:n sotilaisiin sovelletaan USA:n lakeja myös silloin, kun sotilashenkilö tekee rikoksen vapaa-ajallaan Norjassa.

Viime syksynä aloitettiin USA:n ja Suomen väliset neuvottelut uudesta sotilasyhteistyösopimuksesta. On pelättävissä, että Suomeenkin yritetään sijoittaa Norjan mallin mukaiset USA:n sotilastukikohdat. Ainakin osa tukikohdista sijoittuisi todennäköisesti Lappiin.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri varoittaa tällaisista suunnitelmista. Suomeen ei tule sallia alueita eikä tilanteita, joissa USA käyttäisi määräysvaltaa. Lisäksi USA:n pysyvä sotilaallinen läsnäolo olisi omiaan lisäämään epäluuloa ja jännitystä ja siten lisäisi mahdollisen aseellisen konfliktin vaaraa.

Asevarustelun ja sotilaallisen uhittelun sijasta on pyrittävä asialliseen vuoropuheluun naapurin kanssa. Kapitalistinen Suomi pystyi siihen vuosikymmeniä sosialistisen Neuvostoliiton kanssa. Samaan on pystyttävä kapitalistisen Venäjän kanssa, vaikka sen nykypolitiikasta ei pidettäisikään.

1.2.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Norjaan sijoitettavat USA:n sotilastukikohdat