Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2023

LEIKKAUKSIA JA SOTAA VASTAAN

Suomeen tekeillä oleva oikeistohallitus tulee merkitsemään leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen ja muihin kansalaisille tärkeisiin palveluihin. Leikkauksilla tehdään tilaa yksityisille yhtiöille. Yksityistämistä tuetaan myös valtion omaisuuden ja valtion toimintojen myynnillä ja ulkoistamisella.

Samaan aikaan uusilta hyvinvointialueilta puuttuu kunnolliseen toimintaan tarvittava rahoitus. Leikkausten sijasta tarvittaisiin siis merkittävästi lisää rahaa, jotta palvelut saataisiin pidettyä edes aikaisemmalla tasolla.

Jo edellisen hallituksen aikana olemassa olevaa rahaa käytettiin aivan vääriin tarkoituksiin. Päätöksiä tehtiin miljardien käyttämisestä uusiin sotalaivoihin ja rynnäkköhävittäjiin ja muuhun sotavarusteluun. Ukrainan sotaankin on osallistuttu jo noin miljardin euron edestä.

Natoon liittyminen uhkaa pitää sotilasmäärärahat pysyvästi korkealla tasolla. Uhkana on myös Naton ja Nato-maiden – erityisesti USA:n – tukikohtien ja asevarastojen sijoittaminen Suomeen. Sellainen lisää vastakkainasettelua ja epäluuloa Suomen ja Venäjän välillä ja lisää sodaksi yltyvän konfliktin todennäköisyyttä.

Nato-päätös ja muut sotaiset päätökset ovat seurausta tiedotusvälineiden kiivaasta ja yksipuolisesta sotaan valmistautumisen ilmapiirin luomisesta. Vaadimme Yleltä ja muilta tiedotusvälineiltä asiallista, kriittistä ja tasapuolista tiedottamista sotahysterian luomisen ja oikeistolaisen politiikan suosimisen sijasta.

Vetoamme myös vasemmistoliittoon ja muiden itseään vasemmistolaisina pitämiin ihmisiin ja järjestöihin: on aika toimia oikeistopolitiikkaa ja sotapolitiikkaa vastaan.

29.4.2023

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Ilmastoteot tarvitaan nyt

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) äskettäisessä raportissa todetaan maapallon keskimääräisen lämpötilan nousun, sään ääri-ilmiöiden, jäätiköiden sulamisen ja merenpinnan nousun kiihtyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Vaikka toimenpiteitä kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseksi on tehty, ne eivät ole läheskään riittäviä.

Jotta lämpeneminen saataisiin rajoitettua edes kahteen asteeseen, tarvitaan nopeita ja suuria ja jatkuvia kasvihuonekaasujen vähennyksiä. Samaan aikaan on lisättävä hiilinieluja.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvittavien toimenpiteiden on oltava tulevan hallituksen ykkösasia. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä on rajusti rajoitettava verotuksella ja erilaisilla säätelymenetelmillä. Toimenpiteet on toteutettava siten, että ne kohdistuvat suurimpien päästöjen aiheuttajiin eivätkä yksittäisiin ihmisiin.

Samaan aikaan on pidettävä huolta hiilinielujen säilymisestä ja lisäämisestä. Valtion on heti lopetettava hakkuut omissa metsissään. Hakkuita jatketaan vasta sitten, kun supistetulle toiminnalle on saatu luotua luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja parantamisen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimat tiukat ehdot ja raja-arvot. Tarvitaan myös lainsäädäntöä, jolla voidaan rajoittaa yksityismetsien liiallisia hakkuita.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri toteaa, että toimenpiteitä tarvitaan erityisesti Lapissa. Kemiin rakenteilla oleva uusi sellutehdas tulee olemaan Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde. Hiilidioksidia ei saa päästää ilmaan, vaan se on otettava talteen. Metsähallitus on Lapissa suuri metsänomistaja ja se pystyy välittömästi toteuttamaan merkittäviä ilmastotoimia hakkuut lopettamalla tai ainakin niitä merkittävästi vähentämällä.

19.4.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta