Kuukausittainen arkisto:toukokuu 2023

Lappi aseettomaksi rauhan vyöhykkeeksi

Lappi on taas kerran massiivisen sotilaallisen toiminnan kohteena. Ensin Rovajärvellä on noin 8 000 sotilaan maasotaharjoitus 15.5. – 2.6. Mukana on tietysti joukkoja myös USA:sta ja siksi harjoitusten nimetkin ovat Nato-kielellä Lightning Strike 23 ja Northern Forest 23.

Osittain samaan aikaan maasotaharjoituksen kanssa toteutetaan suuri ilmasotaharjoitus nimeltään Arctic Challenge Exercise (29.5. – 9.6.). Harjoitukseen osallistuu noin 150 sotalentokonetta 14 eri maasta. Rovaniemen lentokenttä on yksi harjoituksen käyttämistä kentistä.

Tällaisissa harjoituksissa kulutetaan suuret määrät fossiilisia polttoaineita ja synnytetään valtavasti kasvihuonekaasuja ja muita saasteita. Lisäksi tällainen uhittelu ja sotilaallinen voimakäyttö on omiaan lisäämään jännitystä, epäluuloa ja vastakkainasettelua.

Meidän maapallomme on vakavassa ympäristökriisissä. Siksi on vältettävä kaikkea sellaista tarpeetonta toimintaa, joka kuluttaa luonnonvaroja ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Ympäristökriisin hillitseminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja luottamusta. Senkin vuoksi sotaan valmistautumisen sijasta on vakavasti pyrittävä kohti pysyvää rauhantilaa.

15.5.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta