Aihearkisto: Uncategorized

Arktinen neuvosto palautettava juurilleen

Arktisen neuvoston tarkoitus on toimia pohjoisten valtioiden rauhanomaisen ja kaikille edullisen yhteistyön järjestönä. Neuvosto on edistänyt ympäristönsuojelua, pyrkinyt parantamaan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja koettanut edistää alueen alkuperäiskansojen elinolosuhteita.

Rovaniemellä pidetyssä arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa USA:n ulkoministerin esiintyminen soti räikeästi näitä periaatteita vastaan. Kokous ei pystynyt hyväksymään yhteistä julistusta, koska USA vastustaa ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä. USA:n ulkoministeri toi puheissaan esille myös sotilaallista vastakkainasettelua. Sellaista ei neuvostossa aikaisemmin ole nähty, eikä se sinne sovikaan.

Tuomitsemme USA:n menettelyn ja toivomme neuvostolle parempaa työskentelyilmapiiriä Islannin puheenjohtajakaudella.

Mainokset

EU uusiksi tai irti EU:sta

Suomalaisten äänestäjien enemmistö huijattiin katteettomilla lupauksilla vuoden 1994 kansanäänestyksessä puoltamaan Euroopan unioniin liittymistä.

Vuosien mittaan on nähty, että valheelliset lupaukset EU:n tuomista hyödyistä eivät ole toteutuneet. EU toimii ensisijaisesti suurten yritysten hyväksi ja markkinoiden ylivalta on kasannut rikkauksia ja valtaa harvoille. Useimmille EU:n jäsenmaiden kansalaisille jäsenyys on merkinnyt elämisen epävarmuutta ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumista.

Unionia on määrätietoisesti kehitetty liittovaltion suuntaan niin, että Suomi ja muut jäsenmaat voivat päättää yhä vähemmän omista asioistaan. EU on tehnyt myös sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä Naton kanssa ja on kehittämässä omaa armeijaa.

Euroopan unioni on muutettava tasavertaisten valtioiden yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena on kansalaisten elämän ja toimeentulon edistäminen yritysten voittojen turvaamisen sijasta. Ellei kehitystä tähän suuntaan saada aikaiseksi, Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan eroamista Euroopan unionista.

Kokemukset muun muassa Kreikasta ja Britanniasta osoittavat, että EU:n talouskurista ja ylivallasta ei ole helppo irtautua. Siksi Suomen irtautuminen on valmisteltava huolella. Ensimmäisinä vaiheina voisivat olla irtautuminen talous- ja rahaliitosta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä.

2.5.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

UUSI SUUNTA SUOMELLE

Hallituksessa leikkauksia ja huononnuksia tehneet puolueetkin lupaavat vaalien alla kaikkea hyvää kaikille. Sellaisiin lupauksiin ei tietenkään ole luottamista.

Vaalien jälkeen Suomen politiikkaan on saatava kokonaan uusi suunta. Työssä käyviin, työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin, koululaisiin ja muihinkin ryhmiin kohdistettujen huononnusten sijasta on ryhdyttävä toimimaan kansalaisten elämän ja etujen parantamiseksi. Uusi suunta saadaan aikaan vain siten, että vasemmisto – ja erityisesti kommunistit – saa mahdollisimman suuren äänimäärän. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen on omalla joukkovoimallaan jatkuvasti varmistettava, että muodostettava hallitus oikeasti ryhtyy noudattamaan kansalaisten etujen mukaista politiikkaa.

Muistutamme, että Suomen kansalaisten lisäksi myös Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat tarvitsevat apua ja tukea. Heille on järjestettävä kielenopetusta ja muuta koulutusta niin, että voivat mahdollisimman pian työllistyä ja päästä osaksi yhteiskunnan normaalia toimintaa.

5.4.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Oikeistolaiset Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat pyrkineet muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen periaatteet niin, että merkittävä osa palveluista (ja verorahoista) siirtyisi yksityisille yrityksille. Pyrkimykset ovat onneksi kaatuneet omaan mahdottomuuteensa.

Viime aikoina paljastuneet laitosten sulkemiseen tai kunnan haltuun ottamiseen johtaneet räikeät epäkohdat vanhustenhuollossa, lasten päiväkodeissa ja muuallakin ovat havainnollisesti osoittaneet miten yksityisen yrityksen päätavoite ei ole palveluiden tuottaminen, vaan mahdollisimman suuren voiton saalistaminen.

Vaalien jälkeen on paneuduttava tosissaan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saattamiseen. Yksityistämiseen johtavien suurten rakenteellisten uudistusten sijasta olennaista on julkisista palveluista käytännössä huolehtivien henkilöiden määrän merkittävä lisääminen. Sen vuoksi valtion avut palveluista vastaaville kunnille on palautettava vähintään ennen apujen leikkaamista olleelle tasolle ja tarvittaessa rahaa on annettava kunnille enemmänkin. Rahaa Suomessa kyllä on, kysymys on siitä, mihin sitä käytetään. Kuntien tarvitsemaan tukeen löytyy rahaa esimerkiksi niistä miljardeista, joita oikeistolaiset hallitukset ovat suunnitelleet käytettäväksi Nato-yhteensopivien hävittäjien hankintaan.

18.3.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI ENÄÄ SOTAHARJOITUKSIA

Suomi osallistuu Pohjois-Ruotsissa järjestettävään suureen Northern Wind -maasotasotaharjoitukseen maaliskuun 18. – 27. päivien aikana. Harjoitus ulottuu Suomenkin puolelle, koska maaliskuun 22. -27. päivien aikana harjoitukseen osallistuvat ilmavoimat käyttävät myös Rovaniemen lentokenttää.

Harjoituksen massiivisuutta kuvastaa se, että Suomesta kuljetetaan Ruotsiin noin 500 erilaista sotilasajoneuvoa. Myös osa norjalaisten sotilaskalustosta kulkee Suomen Lapin maanteillä.

Kysymys ei ole mistään kahden liittoutumattoman maan sotilasyhteistyöstä. Harjoitukseen osallistuu myös kolmen Nato-maan (USA, Iso-Britannia ja Norja) joukkoja. Harjoituksen alkutilanteessa lähdetään siitä, että idästä tullut ”fiktiivinen” vihollinen on lyönyt Suomen. Ruotsiin vetäytyneet Suomen armeijan rippeet sekä Ruotsin ja liittolaisten armeijat koettavat sitten vastustaa vihollisen tunkeutumista syvemmälle Ruotsiin.

Sotaan valmistautuminen jatkuu sitten huhti- ja toukokuussa USA:n johdolla Suomessa toteutettavalla Bold Quest –harjoituksella. Pääpaikkana on Sodankylä ja tapahtumia on myös Rovajärven ampuma-alueella. Rovaniemen lentokenttäkin on tietysti taas mukana. Suomessa on samaan aikaan vaalit. Onko USA täällä varmistamassa sille sopivan tuloksen syntymistä?

Suuret sotaharjoitukset ja erityisesti USA:n niihin osallistuminen lisäävät jännitystä täällä pohjoisessa. Lisäksi harjoitukset tuhoavat luontoa, lisäävät ilmastokuormitusta ja maksavat paljon rahaa.

Suomen on toimittava rauhan puolesta eikä koko ajan valmistauduttava sotaan.

JULKISET PALVELUT ON TURVATTAVA

Vuoden 1994 yksityistämisen jälkeen Englannin rataverkoston kunnossapito laiminlyötiin. Seurauksena oli muutaman vuoden kuluttua useita pahoja onnettomuuksia. Rataverkko otettiin takaisin valtiolle vuonna 2002 ja korjaukset aloitettiin. Tulokset näkyvät muutaman vuoden kuluttua onnettomuuksien loppumisena.

Viime aikoina julkisuuteen tulleet räikeät epäkohdat muun muassa vanhustenhoidossa ja lasten päiväkodeissa ovat havainnollinen esimerkki yksityisten yritysten toiminnasta. Kun toiminnan lähtökohtana on mahdollisimman suuren voiton tavoitteleminen, toiminnan laatu ja monesti lakien velvoitteetkin jäävät toissijaisiksi.

Saman tapaisia kokemuksia on muustakin yksityistämisestä. Esimerkiksi Englannissa rautatieverkoston ja junaliikenteen yksityistäminen johti useisiin onnettomuuksiin, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä. Sen seurauksena rautatiet otettiin takaisin valtiolle. Junaliikenne on edelleen yksityistä ja siksi palvelu on huonoa ja hinnat korkeita.

Suomessa puheet tunnin junista Helsingistä Turkuun ja Tampereelle ovat selvästikin valmistautumista oikeistolaisten hallitusten havittelemaan yksityistämiseen. Kun nopeat yhteydet on saatu verorahoilla rakennetuksi, yksityiset yritykset päästettäisiin keräämään voitot tällaisilta kannattavimmilta osuuksilta.

Jotta kansalaiset saisivat tarvitsemansa palvelut laadukkaina ja huokeaan hintaan, palveluiden järjestämisen on oltava kuntien ja valtion vastuulla. Jatkuvien leikkausten sijasta verorahat on ohjattava palveluiden kehittämiseen. Jo toteutetut yksityistämiset on peruttava eikä uusia saa tehdä.

13.2.2019 SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

YKSITYISTÄMINEN VAARANTAA HOIDETTAVAT

Kun on kysymys vanhusten tai sairaiden tai muiden hoivaa tarvitsevien hoitamisesta, pääasiana on oltava riittävän ja laadukkaan hoidon järjestäminen. Tämä onkin ollut periaatteena, kun kunnat ja muut julkiset yhteisöt ovat palveluista huolehtineet.

Viime aikoina tehtävä on tosin tullut aikaisempaa vaikeammaksi, kun hallitukset ja niitä tukevat puolueet ovat leikanneet kansalaisten tarvitsemiin palveluihin käytettäviä rahoja ja keskittyneet rahan varaamiseen sotakoneiden ostamiseen ja yritysmaailman tukemiseen.

Suurimmat ongelmat syntyvät silloin, kun palvelut siirretään yksityisten yhtiöiden toteutettaviksi. Yhtiön päätarkoitus on voiton tuottaminen omistajilleen eikä suinkaan mahdollisimman hyvän palvelun järjestäminen. Räikeimmillään tämä näkyy kansainvälisten sijoitusyhtiöiden omistamissa Suomessa toimivissa suurimmissa terveys- ja hoiva-alan firmoissa, jotka eivät edes veroja juurikaan maksa.

Nyt julkisuuteen tulleet epäkohdat vanhusten hoidossa ovat vain jäävuoren huippu. Samanlaisia ongelmia on myös terveydenhoidossa, lasten päivähoidossa ja muuallakin, jossa yritetään sinnitellä liian pienten työntekijämäärien kanssa.

Periaatteena on oltava kansalaisten tarvitsemien palveluiden tuottaminen kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen toimesta. Jo yksityistetyt palvelut on aikaa myöten siirrettävä takaisin julkisille toimijoille.

Lisäksi tarvitaan lakiin kirjatut vähimmäisvaatimukset hoitajien määrälle ja ammatilliselle osaamiselle. Vähimmäisvaatimusten täyttämistä on tiukasti valvottava. Vaatimusten täyttämättä jättämisestä on oltava niin ankarat seuraamukset, että yhtiöt tai muut palveluiden järjestäjät ovat oikeasti kiinnostuneet lain mukaan toimimisesta. Kun hoidon laatu sitä edellyttää, vähimmäismäärät on tietenkin tarvittaessa ylitettävä.

31.1.2019 SKP:n Lapin piirin työvaliokunta