Aihearkisto: Uncategorized

AKTIIVIMALLI ON KUMOTTAVA

Vaadimme oikeistolaisen hallituksen eduskunnassa läpi ajaman niin sanotun aktiivimallin kumoamista.

Aktiivimalli perustuu siihen virheelliseen oletukseen, että työttömät pysyvät tahallaan työttöminä. Oikeasti ongelmana on kuitenkin työpaikkojen puute, joka näkyy kärkevästi työttömyyden vaivaamassa Kemissä.

Kun töitä ei ole ja kun työvoimatoimiston koulutuksiakaan ei riitä kaikille, aktiivimalli aiheuttaa monille työttömyysturvan leikkaamisen.

Työttömiä rankaisevien aktiivimallien ja muiden vastaavien temppujen sijaan vaadimme, että kunnat ja valtio järjestävät töitä. Sitähän vaatii perustuslakikin. Työtä saadaan mm. siirtymällä kuuden tunnin työaikaan ansiotasoa alentamatta. Palveluihinkin tarvittaisiin lisää työntekijöitä. Kuntien asuntorakentamisessa ja muissa kunnan toiminnoissa on haluttaessa mahdollisuus merkittävään uusien työpaikkojen synnyttämiseen.

Kutsumme kansalaisia Täiköntorille perjantaina 2.2. klo 11 (samaan aikaan SAK:n Helsingissä järjestämän mielenosoituksen kanssa) osoittamaan tukea aktiivimallin kumoamista vaativalle toiminnalle.

17.1.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Mainokset

JÄTEHUOLTO SÄILYTETTÄVÄ KUNNILLA

Eduskunnalle jätettiin viime vuoden lopulla hallituksen esitys (195/2017) jätelain muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan kunnat saavat huolehtia vain kotitalouksien jätteistä. Koulujen, sairaaloiden ja muiden laitosten sekä yritysten jätehuoltoon kunnat saavat osallistua vain yhtenä tarjouksia jättävänä kilpailijana jätehuoltoyritysten rinnalla. Tämä niin sanottu markkinaehtoinen toiminta saa kuitenkin olla arvoltaan vain 5 % kunnan jätehuollon kokonaistoiminnasta.

Hallituksen esitys on taas yksi lenkki pitkässä yhteiskunnan toimintojen yksityisille jakamisen ketjussa. Esitys on tehty hyödyttämään suuria yksityisiä jäteyhtiöitä tarjoamalla niille rusinat pullasta. Yhtiöille tarjotaan suuria jätemääriä keskitetysti tuottavat suuret yksiköt. Niistä huolehtiminen on helppoa ja voittoa tuottavaa. Kunnat puolestaan joutuvat hoitamaan hajallaan olevat ja vähän jätettä tuottavat kotitaloudet. Erityisesti Lapissa kunnat joutuvat koville hajallaan olevan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi.

Hallituksen ja sitä tukevien puolueiden harjoittama ulkoistaminen, yksityistäminen, kilpailuttaminen ja leikkaaminen tuo voittoja yrityksille ja huononnuksia ja maksujen korotuksia kansalaisille. Tällaisesta menosta on viimein tehtävä loppu. Eiköhän mennä ja kaadeta hallitus!

11.2.2018

SKP:n Lapin piirin työvaluokunta

KEMIIN SAATAVA OIKEA SENIORINEUVOLA

Kemin kaupungin nettisivujen mukaan keskustan palvelutalolla olleen seniorineuvolan toiminnot ovat siirtyneet Kemikammariin (Keskuspuistokatu 1). Kemikammari on kuitenkin käytännössä ajanviettopaikka. Sellaisena se on ihan hyödyllinen, mutta ei täytä vanhusneuvolan (seniorineuvolan) toiminta-ajatusta.

Seniorineuvolan on oltava paikka, johon vanha ihminen voi tulla ilman ajanvarausta terveys- ja sosiaaliongelmineen ja jossa hän saa asiantuntevaa apua terveysasioissa ja sosiaalipuolen ongelmissa kummankin alan ammattilaisilta. Tarvittaessa neuvolaan tulleelle järjestetään aika lääkärille tai muuhun kohteeseen, jossa hänen asiaansa tullaan edelleen käsittelemään.

Esitämme, että vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha vähintään kahta seniorineuvolan työntekijää varten. Toisen tulee olla terveysalan ja toinen sosiaalialan ammattilainen. Lisäksi neuvolaa varten on hankittava sopivat tilat.

Kun neuvolan työntekijät on valittu, neuvolan toiminnasta on tiedotettava laajasti tiedotusvälineissä. Lisäksi neuvolan työntekijöiden on käytävä kertomassa neuvolan toiminnasta ja tarkoituksesta mm. eläkeläisjärjestöjen tilaisuuksissa.

Yhä sotkuisemmaksi käyvä sote-soppakin korostaa oikean seniorineuvolan toiminnan käynnistämisen tarpeellisuutta.

23.11.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön yleinen kokous

LÄNSI-POHJAN TERVEYSPALVELUT SÄILYTETTÄVÄ JULKISINA

Vaikka tulevat sote-ratkaisut ovat vielä aivan auki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on kiirehditty valmistelemaan sopimusta palveluiden siirtämisestä yksityiselle Mehiläinen-konsernille. Mehiläisen suurimmat omistajat ovat kansainväliset sijoitusyhtiöt Triton ja KKR. Mehiläisellä on tietenkin tavoitteena mahdollisimman suurten voittojen saaminen eikä suinkaan mahdollisimman hyvän hoidon saaminen alueen asukkaille.

Meidän mielestämme terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava julkisina palveluina. Aivan erityisesti me tuomitsemme nyt nähdyn hätäilyn palvelujen siirtämiseksi yksityisille.

Kehotamme kansalaisia seuraamaan 13.11. pidettäviä kuntien valtuustojen kokouksia ja panemaan merkille mitkä puolueet ja ketkä henkilöt valtuustoissa ja valtuustojen ulkopuolella ovat yksityistämisen ja ketkä julkisten palveluiden kannalla. Tulkoon tuomio yksityistäjille viimeistään seuraavissa vaaleissa.

1.11.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SUOMEN LIITYTTÄVÄ YDINASEET KIELTÄVÄÄN SOPIMUKSEEN

Suomen herrat ovat saattaneet meidän maamme omituiseen seuraan ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen valmistelun yhteydessä.

Suomi ei osallistunut sopimuksen valmisteluun, vaikka Ruotsi oli mukana. Kun sopimuksesta äänestettiin heinäkuussa YK:ssa, Sveitsi ja sotilasliittoihin kuulumattomat EU-maat (Irlanti, Itävalta, Kypros, Malta ja Ruotsi) äänestivät puolesta, mutta Suomi pidättäytyi äänestämästä yhdessä USA:n ja muiden Nato-maiden kanssa.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vähätellyt sopimusta ja sanonut, että se ei vie lähemmäksi ydinaseetonta maailmaa. Samanlaisia lausuntoja on esittänyt mm. eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok).

Suomella ei ole ydinaseita. Sellaisia ei meille hankita emmekä myöskään salli muiden maiden tuoda ydinaseita maahamme. Siksi Suomella ei ole mitään perusteita olla yhtymättä ydinaseet kieltävään sopimukseen.

ROISTOVALTIO KURIIN

Vaikka Yhdysvaltojen nykyisen presidentin koviin puheisiin onkin jo jouduttu tottumaan, pienen valtion täydellisellä tuhoamisella uhkaaminen on kuitenkin uusi ennätys. Vähäisempiä uhkauksia presidentti osoittaa maille, joiden harjoittama politiikka ei ole USA:lle ja monikansallisille suuryhtiöille mieleistä. Näiden puheiden – ja maailmalla harjoitetun sotimisen – perusteella nimenomaan USA on todellinen roistovaltio.

Vaikka Pohjois-Korean asevarustelu ei mitään mukavaa olekaan, on se kuitenkin samaa mitä USA ja muut maat ovat tehneet maailman sivu. Ja USA:n syntilistalla on lisäksi aseiden laajamittainen käyttö kaukana oman maan ulkopuolella. Tuoreita esimerkkejä ovat Afganistan, Libya, Irak ja Syyria. Ja jos vanhoja muistellaan, listaan on lisättävä Vietnam ja monta muuta.

On myös muistettava, että USA on ainoa maa, joka on käyttänyt ydinasetta, kun se pudotti vuonna 1945 atomipommit valmiiksi antautumiskypsän Japanin kahteen kaupunkiin.

Aseiden kehittelyn, aseilla uhkaamisen ja aseiden käyttämisen sijasta on toimittava rauhan ja aseriisunnan puolesta. Siihen antaa nyt hyvän pohjan 122 YK:n jäsenmaan viime kesänä hyväksymä sopimus, joka kieltää ydinaseet. Sopimus kieltää ydinaseiden kehittämisen, varastoinnin ja niillä uhkaamisen.

Julkisuuteen on kerrottu, että Suomi ei tule allekirjoittamaan sopimusta. Tällaista kantaa ei voida hyväksyä. Koska Suomella ei ole ydinaseita, Suomen on tietenkin heti riennettävä allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimus. Allekirjoituksilla ja ratifioinneilla lisätään painetta ydinasevaltoja vastaan niin, että aikaa myöten voidaan lopultakin toteuttaa kaikkien ydinaseiden hävittäminen.

POLITIIKAN SUUNTA UUSIKSI

Sipilän hallitus on budjettiehdotuksensa julkistamista varten selvästikin ottanut oppia George Orwellin kuuluisasta kirjasta ”Vuonna 1984”. Kirjassa eletään kuvitteellisessa valtiossa, jota hallitaan totuutta vääristelemällä. Kirjan mukaan vallassa olevan puolueen tunnukset ovat: sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa. Valtion Totuusministeriö huolehtii propagandasta, Rakkausministeriö lain ja järjestyksen väkivaltaisesta ylläpitämisestä ja Rauhan ministeriö sotimisesta.

Sipilän hallitus on otsikoinut talousarvioesityksensä ”työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetiksi”.

Hallituksen budjettiesitys ei tuo työpaikkoja, vaan päinvastoin tähtää niiden vähentämiseen julkisella sektorilla, erityisesti kuntien palveluissa. Sitä, kenestä hallitus välittää, kuvaa hyvätuloisia suosiva ansiotuloverojen alentaminen. Tämä alentaminen rahoitetaan kiristämällä pienituloisia eniten rasittavia välillisiä veroja. Osaamiseen ja koulutukseen panostamisen sijasta hallitus vain hieman pienentää aiempia koulutukseen kohdistettuja leikkauksia. Ja turvallisuutta ei tietenkään oikeasti lisätä hallituksen esittämillä asehankinnoilla, perusoikeuksien kaventamisella ja julkisten palvelujen heikentämisellä.

Yhtä lailla orwellilaisia ovat hallituksen muutkin perustelut huonoille ehdotuksilleen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avaamista yksityisten yhtiöiden voittojen saalistamiselle kuvataan palveluiden parantumiseksi, valinnanvapaudeksi ja valtion verorahojen säästymiseksi. Jos suunnitelmat toteutuvat, todellisuudessa tulee käymään kuitenkin aivan päinvastoin.

Rautatieliikenteen kilpailuttamistakin perusteellaan palveluiden parantumisella, junamatkustamisen lisääntymisellä ja valtion rahojen säästymisellä. Kilpailuttamista ajetaan väkisin, vaikka valtion itselleen tilaamien konsulttiselvitysten mukaan matkustamisen hinnat nousisivat, matkustaminen vähenisi, palvelut huononisivat ja valtion rahojen käyttäminen ratoihin ja junaliikenteeseen lisääntyisi.

Eduskunnan opposition voima ei riitä hallituksen politiikan suunnan muuttamiseen, eivätkä kaikki puolueet edes ole tosissaan hallituksen linjaa vastaan. Ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen toiminnalla on jo pysäytetty eräitä hallituksen esittämiä heikennyksiä. Tätä yhteistoimintaa ja sen joukkovoimaa on edelleen vahvistettava politiikan suuntaan tarvittavan muutoksen aikaan saamiseksi.

12.9.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta