Kannanotot 2017

Kemiin on saatava vanhusneuvola

Kemissä toimi parin vuoden ajan vanhusneuvola (seniorineuvola). Siitä kuitenklin tiedotettiin huonosti ja neuvolan käyttö oli melko vähäistä. Nyt toiminta on käytännössä lopetettu ja muutettu ajanviettopaikaksi. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii Kemin kaupungille lähettämässään aloitteessa, että vuoden 2018 talousarvioon varataan rahat oikean vanhusneuvolan tiloja ja kahta työntekijää varten.

Ei terveyspalveluiden yksityistämistä

Kemin ja naapurikuntien vaativammista terveyspalveluista huolehtii Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, jolla on suuri sairaala Kemissä. Yksityistäjät ovat nyt kiirehtineet antamaan sairaalan Mehiläiselle ennen sote-ratkaisujen tekemistä. SKP:n Lapin piirin työvaliokunta arvostelee tätä kannanotossaa. Mielenosoituksiakin on luvassa.

Suomen on liityttävä ydinaseet kieltävään sopimukseen

Muista sotilasliittoihin kuulumattomista eurooppalaisista maista poiketen Suomi ei ole äänestänyt ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen puolesta. Oikeistolaiset poliitikot ovat ilmoittaneet, että Suomi ei aio liittyä sopimukseen. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö paheksuu kannanotossaan tällaista liittymistä USA:n ja muiden Nato-maiden rintamaan ja vaatii sopimuksen allekirjoittamista ja ratifioimista.

Ydinaseista ja roistovaltioista

YK:n 122 jäsenvaltiota on hyväksynyt ydinaseet kieltävän sopimuksen. Julkisuuteen on kerrottu, että Suomi ei aio hyväksyä sopimusta. Kuulostaa hyvin pahaenteiseltä ja vaaralliselta. Aiheesta lisää SKP:n Lapin piirin työvaliokunnan kannanotossa.

Hallituksen teot ovat päinvastaisia kuin puheet

SKP:n Lapin piirin työvaliokunnan kannanotossa Sipilän hallituksen puheita verrataan Orwellin kirjan 1984 hallitsevaan puolueeseen, jonka propagansa ja vallassa oleminen perustuvat valheisiin.

EI JUNALIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTA

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön kannanotossa vaaditaan junaliikenteen säilyttämistä VR:n hoidettavana. Yksityinen yritys hakee vain voittoja eikä ole kiinnistunut matkustavaisten tarpeista. Yksityinen ei esimerkiksi olisi koskaan palauttanut yöjunaliikennettä Kemijärvelle niin kuin VR teki vuonna 2008.

PERUSOIKEUKSIA EI SAA MITÄTÖIDÄ

Suomessa on jo useita vuosia valmisteltu lakeja, jotka antaisivat suojelupoliisille ja armeijalle oikeuden laajamittaiseen salaiseen seurantaan ja tietojen keräämiseen, vaikka viranomaisilla ei olisi mitään tietoa tai epäilyä konkreettisesta rikoksesta.

Vakoilemisen perusteluksi tarvittaisiin vain huoli ”kansallisesta turvallisuudesta”. Se on niin epämääräinen käsite, että sen varjolla voitaisiin vakoilla ketä henkilöä ja mitä järjestöä hyvänsä.

Kommunisteilla on jo ennestään huonoja kokemuksia 1920-luvulta lähtien valtiollisen poliisin ja myöhemmin suojelupoliisin suorittamasta urkinnasta.

Työvaliokunnan kannanotossa ollaan erityisesti huolissaan siitä, että lakien voimaan saamiseksi perusoikeudet turvaavaa perustuslakia muutettaisiin.

LAPPIIN TARVITAAN KUNNOLLINEN JOUKKOLIIKENNE

Vaikka Lapissa on rautateitä Kolariin ja Kemijärvelle asti, niitä käytetään kuitenkin huonosti Lapin sisäisessä henkilöliikenteessä.  Myös Tornion radan sähköistäminen ja yhteyden avaaminen Ruotsiin odottaa edelleen toteuttamistaan. Linja-autovuoroja on vähän ja vähiäkin vuoroja lopetetaan vuosittain.

SKP:n Lapin piiri vaatii kannanotossaan tämän kierteen katkaisemista. Valtion ja kuntien on yhdessä rakennettava kattavat joukkoliikenneyhteydet Lapin asukkaita palvelemaan.

yhtiöitten vastuu ympäristöstä

Lapin Kansa kirjoitti 31.5.2017 harhauttavasti Kolarin Rautuvaaran kaivoksen jätteiden maisemoinnista, vaikka kysymyksessä on vuosikymmeniä jatkuneen ympäristön pilaamisen lopettaminen tai ainakin vähentäminen.

Kaivosalueella on suuri rikastehiekan ja sivukivien alue. Kun vettä sataa ja kun lumet sulavat, vesi valuu näiden alueiden läpi ja liuottaa mukaansa vesistöille haitallisia aineita. Osa jää maaperään ja osa valuu Äkäsjokeen ja sitä kautta Tornionjokeen.

Maisemoinnin sijasta kysymyksessä on nyt alueiden kattaminen vettä läpäisemättömällä  betoniittisavikerroksella, jonka päälle tulee vielä tätä kerrosta suojaava sorakerros.

SKP:n Lapin piiri vaatii kannanotossaan lakien ja viranomaiskäytäntöjen muuttamista niin, että yhtiöt joutuvat maksamaan ympäristövahinkojen estämisestä. Nykyisin lasku osuu kiusallisen usein veronmaksajille.

31.5.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

NAtoa ja sotaharjoituksia vastaan

Suomi osallistuu tänä vuonna 84 kansainväliseen sotaharjoitukseen tai koulutukseen. Valtaosa niistä toteutetaan Naton tai Nato-maiden kanssa. Yksi suurimmista on Rovaniemellä 22.5. alkava ja toista viikkoa kestävä 11 maan ilmasotaharjoitus.

SKP:n Lapin piiri tuomitsee kannanotossaan Nato-lähentelyn ja kehottaa kaikkia osallistumaan Rovaniemen lentokentällä 22.5. klo 9 alkavaan mielenosoitukseen.

LÄNSKÄN YHTIÖITTÄMISTÄ VASTUSTETAAN

Monissa Länsi-Lapin kunnissa valtuustot ovat päättäneet hyväksyä Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen siirtämisen perustettavaan yhtiöön, jossa kunnat olisivat vähemmistönä. Kemissäkin valtuuston enemmistö hyväksyi suunnitelman, kun enemmistö sosialidemokraattien ryhmästä äänesti yhtiöittämisen puolesta. Jos koko sosialidemokraattien valtuustoryhmä olisi äänestänyt vasemmistoliiton mukana yhtiöittämistä vastaan, Kemi ei olisi ollut mukana suunnitelmassa ja koko hanke olisi luultavasti kaatunut. SKP:n Lapin piirin tukee kannanotossaan yksityistämisen vastustajia.

länsi-pohjan keskussairaalaa ei saa yksityistää

Suunnitteilla olevalla sotella pelottelemalla yksityiset terveysalan suuryritykset pyrkivät kaappaamaan Kemissä olevan Länsi-Pohjan keskussairaalan perustettavalle yhtiölle, joissa yksityisillä on osake-enemmistö.

Monissa saitraanhoitopiirin kuntainliiton kunnissa esitys tullaan hyväksymään. Kemissä kuitenkin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien edustajat äänestivät ehdotuksen kumoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö tukee kannanotossaan vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien kantaa ja toivoo heidän pitävän kannastaan kiinni myös asiaa kaupunginhallituksessa ja valtuustossa käsiteltäessä.

Kemin koulut ja päiväkodit säilytettävä

Kemissä tuntuu tulevan harva se viikko uutisia päiväkotien ja koulujen sulkemisista ja lasten siirtelyistä toisiin tiloihin. SKP:n Kemin eteläinen osasto vaatii kannanotossaan tällaisten huonojen päätösten lopettamista ja korvaavien tilojen järjestämistä suljettujen läheisyyteen.

SOTE PANTAVA UUSIKSI

Soten toteuttaminen hallituksen esittämässä muodossa merkitsee palveluiden huonontumista, maksujen nousua ja eriarvoisuuden lisääntymistä. Kannanotossa vaaditaan siksi koko sote-valmistelun uudelleen aloittamista.

KEMIN KOULUOLOT KUNTOON

SKP:n Kemin eteläinen osasto vaatii vuosikokouksessaan 16.2.2017 hyväksytyssä kannanotossa uutta koulua puretun Takajärven koulun tilalle.

koulutusta on kohennettava

Koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää määrärahoja jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien leikkausten sijasta. Lapin piirin kannanotossa korostetaan mm. riittävän pienien oppilasryhmien tärkeyttä.

Lapin synnytysosastot uhattuna

Hallituksen leikkaussuunnitelmat kohdistuvat muun muassa Rovaniemen ja Kemin sairaaloiden synnytystoimintaan. Sairaaloiden ylilääkärit ja muut asiantuntijat varoittelevat synnytysosastojen lopettamisen pahoista seurauksista. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö yhtyy kannanotossaan asiantuntijoiden huoleen ja vaatii synnytysosastojen säilyttämistä.

PARIISIN RAUHANSOPIMUS 70 VUOTTA

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö muistuttaa kannanotossaan, että Pariisin rauhansopimus kiertää fasisminluontoisojen järjestöjen toiminnan. Siitä huolimatta Suomessa toimii Vastarintaliikkeen ja Soldier of Odinin kaltaisia natsimielisiä väkivaltaisia järjestöjä.

Ruotsin kokemukset sotesta pelottavat

Ruotsissa on toteutettu vuonna 2010 perusterveydenhoidon uudistus, joka perustuu valinnanvapauteen. Siitä saadut kokemukset osoittavat, että varakkaiden palvelut ovat parantuneet ja eniten halpoja terveyspalveluita tarvitsevien mahdollisuudet saada palvaluita ovat huonontuneet.  SKP:n Lapin piiri kiinnittää näihin asioihin huomiota sote-kannanotossaan.