Kannanotot 2018

IRTISANOMISSUOJAA PITÄÄ PARANTAA EIKÄ HEIKENTÄÄ

Vaikka hallituksen työsopimuslakiin esittämä muutos vaikuttaa vähäiseltä, tarkoituksena on kuitenkin irtisanomissuojan heikentäminen. Tämä käy selvästi ilmi esityksen perusteluista. Perusteluissa esitetään sellainen omituinen väite, että potkujen antamisen helpottaminen toisi lisää työpaikkoja ja parantaisi työllisyyttä.

Suomessa on jo nyt irtisanominen helpompaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Siksi SKP:n lapin piirin työvaliokunta vaatii kannanotossaan irtisanomissuojan parantamista heikentämisen sijasta.

SKP tukee lakko-oikeutta

Talouselämä-lehden päöätoimittaja Emilia Kullas kirjoittaa lehden (34/2018) pääkirjoituksessa, että poliittiset lakot tulisi sallia vain silloin, kun työntekijät eivät ole töissä. Niin kuin SKP:n Lapin piirin kannanotossa todetaan, esityksen takana on tietenkin pyrkimys lakkojen kiektämiseksi.

YKSITYISTÄMINEN VIE PALVELUT

Ruotsin vaalien yksi tulos on tyytymättömyys kymmenkunta vuotta sitten tehtyyn terveyspalveluiden yksityistämiseen. Niin kuin SKP:n Lapin piirin kannanotossa todetaan, tätä osoittaa mm. sairaanhoitopuolueen Haaparannalla saama noin 20 prosentin ääniosuus.

työehtojen heikennykset torjuttava

Kun ammattiliitoista ei näytä olevan vastusta, hallitus on yhä röyhkeämmin ryhtynyt toteuttamaan työnantajien toiveita. Nyt vuorossa on lakiehdotus irtisanomisten helpottamiseksi. Tässä vaiheessa muutamat liitot ovat ryhtyneet vastustamaan esitystä ylityökiellolla. Kannanotossaan SKP:n Lapin piiri antaa liitoille täyden tukensa.

budjettiehdotus jatkAa kokoomuslinjalla

Valtiovarainministeriön ja kokoomuslaisen valtiovarainministerin (Petteri Orpo) ehdotus vuoden 2019 valtion budjetiksi jatkaa porvari- ja sateenkaarihallitusten linjaa. Sotavarustelumenoja lisätään, kansalaisilta leikataan ja rikkaiden ja yritysten toimintaa tuetaan. SKP:n Lapin piirin työvaliokunta vaatii kannanotossaan yhteiskuntapolitiikan linjan täydellistä suunnan muutosta.

Ei kuNtaveron korotusta rovaniemelle

SKP:n Rovaniemen osasto vastustaa kannanotossaan Rovaniemelle suunniteltua kuntaveron korotusta.

SOTE-kaappaus on estettävä

SKP:n Kemin eteläisen osaston kannanotossa vaaditaan politiikan suunnan täydellistä muuttamista. Sote-kaappauksen ja asevarustelun sijasta päämääränä on oltava kansalaisten etujen mukainen päätöksenteko.

Länsi-pohjan sairaalan yksityistäminen on peruttava

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii kannanotossaan Mehiläisen kanssa tehdyn yksityistämissopimuksen purkamista. Päätös on viety valtuustoissa läpi vääriä tietoja esittämällä.

Hallituksen sote ei kelpaa

Vaikka hallitus onkin joutunut muuttamaan sote-lakiesityksiään, tulossa oleva uudistus olisi edelleen kansalaisille huono. Terveys- ja sosiaalimenoja leikataan, lähipalvelut heikkenevät ja hoitoon tai palveluiden piiriin pääseminen tulee nykyistä kalliimmaksi. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii kannanotossaan nykyisten sote-suunnitelmien kumoamista ja sosiaali- ja terveyspalvaluiden kehittämisen aloittamista kokonaan uudelta pohjalta.

koulujen ylisuuret opetusryhmät

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö on tehnyt Kemin kaupungille aloitteen koulujen ryhmäkokojen pienentämiseksi. Lapin kunnista Kemissä on suurimmat ryhmät alaluokilla. Tammikuussa koulutuslautakunnassa tehdyn päätöksen mukaan tilanne olisi vielä huonontumassa.

Aloitteessa kiirehditään myös uuden koulun saamista puretun Takajärven koulun tilalle.

lisää moitteita aktiivimallille

Vaikka aktiivimallia on arvosteltu jo parissa aikaisemmassakin kannanotossa, mallin epäoikeudenmukaisuudesta ollaan niin tuohtuneita, että 25.2.2018 pidetyn SKP:n Lapin piirin vuosikouksenkin kannanoton aiheeksi valikoitui aktiivimalli.

työpaikkoja ylitöiden sijasta

Joidenkin ammattiliittojen ylityökieltojen yhteydessä on käynyt selville, että monia yhteiskunnan tärkeitä toimintoja toteutetaan jatkuvia ylitöitä tekemällä. Samaan aikaan työttömyys pysyy korkealla tasolla. SKP:n Kemin kaupunkijärjestön kannanotossa vaaditaan lisää työpaikkojen kuntiin, sairaaloihin ja muihin julkisiin laitoksiin niin, että ylitöiden tekeminen ei ole tarpeen kuin harvoissa poikkeustilanteissa.

Aktiivimalli kumottava

Monenlaisia suuriakin hallitusta vastustavia mielenosoituksia on viime vuosina nähty. Niistä ei kuitenkaan ole seurannut oikeastaan mitään. Aktiivimalliasiassa on käytettävä hyväksi kansalaisten suuttumusta ja luotava niin vahva liite, että aktiivimalli saadaan kumottoa ja hallitus kaadettua. Tähän kehotetaan SKP:n Lapin piirin kannanotossakin.

Aktiivimalli rankaisee työttömiä

Koska työpaikkoja ei ole ja koska työvoimatoimistot eivär pysty tarjoamaan mallin vaatimia toimenpiteitä kaikille työttömille, vuoden 2018 alussa voimaan tullut niin sanottu aktiivimalli tulee leikkaamaan työttömyysturvaa tuhansilta työttömiltä. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vastustaa kannanotossaan aktiivimallia ja kutsuu kaikkia vaatimaan mallin kumoamista samaan aikaan SAK:n mielenosoituksen kanssa Kemin Täiköntorille perjantaina 2.2. klo 11.

Jätehuoltokaappaus

Hallitus jatkaa toimintaansa kaiken tuloa tuottavan toiminnan jakamiseksi yksityisille yrityksille. Nyt vuorossa on jätehuolto. Helpot ja edulliset kohteet (sairaalat, koulut ja muut laitokset) kielletään kunnilta ja annetaan yksityisille. Asiaa käsitellään vähän tarkemmin SKP:n Lapin piirin 11.1. hyväksymässä kannanotossa.