Kannanotot 2019

Tuki ammattiliitoille

Teollisuusliitto ja muutamat muut liitot ovat joutuneet turvautumaan lakkoon vastustaakseen työnantajien kohtuuttomia vaatimuksia. SKP:n Lapin piiri tukee kannanotollaan ammattiliittojen oikeutettuja vaatimuksia.

tukea postilaisille

Postin työntekijöitä on pyritty tukemaan kannanotoilla jo aikaisemminkin tänä vuonna. Tilanne on nyt kärjistynyt työtaisteluksi ja siksi uusi kannanotto on paikallaan.

junaliikennettä kehitettävä

Julkisuudessa on hehkutettu tunnin junia Helsingin ja Turun ja Tampereen välille ja kolmas juna vielä itäänkin päin. SKP:n Lapin piirin muistuttaa kannanotossaan, että näiden sijasta rahaa tarvitaan syrjäisten ratojen kehittämiseen sekä henkilökunnan lisäämiseen ja kunnossapidon parantamiseen.

posti valtion laitokseksi

SKP:n Lapin piirin vaatii kannanotossaan postin palauttamista valtion laitokseksi. Vain sillä tavalla turvataan kunnolliset palvelut ja työntekijöiden asema.

ei postin työntekijöiden palkkaleikkauksia

Julkisena palveluna toimineen postin muuttaminen yksityiseksi yhtiöksi on johtanut palveluiden heikentämiseen, suuriin irtisanomisiin ja johtajien valtavan isoihin palkkoihin. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vastustaa kannanotossaan suunniteltuja työntekijöiden palkkojen leikkauksia ja vaatii postin muuttamista takaisin julkiseksi palveluksi.

lähipalvelut on säilytettävä

Kemissä ollaan keskittämässä kaikki terveyspalvelut samaan osoitteeseen Mehiläisen toiveiden mukaisesti. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vastustaa kannanotossaan palveluita huonontavia ja kustannuksia lisääviä suunnitelmia.

Sotavarustelut ovat uhka ilmastolle ja muullekin luonnolle

Rinteen hallituksen ohjelmassa on hyviä asioita yleisellä tasolla, mutta toisaalta konkreettisia tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa yleisten julistusten kanssa. Yksi tärkeä esimerkki ovat sotaharjoitukset ja uusien kalliiden ja ilmastolle uhkaa aiheuttavien hävittäjäkoneiden ja sotalaivojen hankinnat. SKP:n Lapin piirin työvaliokunta vaatii kannanotossaan sotaharjoituksista ja suurista asejärjestelmähankinnoista luopumista.

Arktisesta alueesta ekologinen rauhan vyöhyke

Venäjän, Norjan, Tanskan ja Suomen kommunististen puolueiden pohjoisten piirijärjestöjen perinteinen kalottikonferenssi pidettiin Inarissa 1.-2.6.2019. Yhteisessä kannanotossa korostetaan toimintaa rauhan ja ekolgisesti kestävän toiminnan puolesta.

Ei USA:n sanelua arktiseen neuvostoon

SKP:n Lapin piiri tuomitsee kannanotossaan USA:n röyhkeän esiintymisen Rovaniemellä pidetyssä arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa.

IRTI EU:STA

Työvaliokunnan kannaotosta vaaditaan EU:n muuttamista liittovaltioon suuntautuvasta suurpääomaa tukevasta yhteisöstä itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestöksi. Kun tämä ei näytä mahdolliselta, on ryhdyttävä valmistelemaan Suomen hallittua irtautumista EU:sta.

UUSI SUUNTA SUOMELLE

Kannanotossa muistutetaan, että vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus ei ole mikään tae politiikan suunnan muuttumiselle. Tarvitaan aktiivista joukkojen toimintaa kansalaisten etujen mukaisen politiikan toteuttamiseksi.

julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Kannanotossa torjutaan yksityistäminen ja vaaditaan lisää rahaa ja henkilökuntaa julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

ei enää sotaharjoituksia

Suomen lähentyminen Natoon ja sotilaallinen yhteistyö USA:n kanssa on niin kiivastahtista, että aiheesta on otettava kantaa useamman kerran vuodessa. Tällä kertaa kannanoton aiheena onTornionlaaksossa pidettävä suuri sotaharjoitus, johon myös USA ja Iso-Britannia osallistuvat.

YKSITYISTÄMINEN ON VAARALLISTA

SKP:n Lapin piiri jatkaa yksityistämisen kritisoimista kannanotossaan. Yhtenä esimerkkinä ovat Englannin rautatiet, joiden yksityistäminen johti muutaman vuoden sisällä kymmenien ihmisten kuolemaan.

yksityistämiset peruutettava

SKP:n Lapin piiri toteaa kannanotossaan, että nyt esille tuleet vanbustenhoidon epäkohdat ovat vain jäävuoren huippu. Samantapaisia ongelmia on muillakin aloilla, joilla määrärahojen leikkausten ja yksityistämisen vuoksi tärkeistä töistä joudutaan yrittämään suoriutumista liian pienillä työntekijämäärillä. Kun kysymyksessä on huolen pito kansalaisista, julkisen vallan on siitä vastattava riittävillä resursseilla.

kaivokset vastuullisille suomalaisille valtionyhtiöille

Erityisesti Talvivaara ja pienemmässä mitassa monet muutkin kaivokset ovat osoittaneet, että kaivoksista voi olla suurta haittaa alueen asukkaille ja ympäristölle. Valtaosa Suomessa olevista kaivoksista kuuluu ulkomaisille yhtiöille, jotka vievät voittonsa pois Suomesta ja jättävät verotkin suurelta osin maksamatta. SKP:n Lapin piiri vaatii kannanotossaan kaivoslain perusteelliosta muuttamista.

USA:n armeija ei ole tervetullut

Suomen herrojen yhteistyö Naton ja USA:n kanssa ottaa taas yhden askeleen eteenpäin, kun huhti- ja toukokuussa Suomessa järjestettävä Bold Quest sotaharjoitus toteutetaan USA:n johdolla. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii kannanotossaan harjoituksen peruuttamista.