Kannanotot 2022

Pakotteista on haittaa suomalaisille

SKP:n Lapin piiri toteaa kannanotossaan, että Venäjään kohdistetuista pakotteista aiheutuu merkittävää haittaa suomalaisille. Jo nyt satoja työntekijöitä on irtisanottu ja hinnat jatkavat nousuaan.

EI NATOLLE

SKP:n Lapin piirin vastustaa kannanotossaan Suomen herrojen Nato-intoilua.

Tuki ammattiliittojen kamppailulle

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö tukee kannanotossaan ammattiliittojen kamppailuja palkankorotusten puolesta.

Rahat palkkoihin ja palveluihin, ei aseisiin

SKP:n Lapin piirin vaatii kannanotossaan hallituksen kehysriihessä aseisiin varaamien miljardien käyttämistä palkkoihin ja työpaikkoihin sotavarustelujen sijasta.

Rahat aseiden sijasta palkankorotuksiin ja työpaikkoihin

SKP:n Lapin piirin kannanotossa muistutetaan asevarusteluun käytetyistä miljardeista ja vaaditaan rahojen suuntaamista aseiden sijasta palkankorotuksiin ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Ei aseita eikä sotilasliittoja – rahat palveluihin

Aseilla ja sotilasliitoilla ei saada aikaan rauhaa eikä turvallisuutta. SKP:n Tornion osasto vaatii kannanotossaan rahojen käyttämistä terveydenhoitoon ja muihin palveluihin Nato-intoilun ja aina vain uusien aseostojen sijasta.

Suomen on valittava puolueettomuus

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta vaatii kannanotossaan Nato-intoilun sijasta palaamista perinteiseen puolueettomuuteen.

Sota seis

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii sotimisen lopettamista Ukrainassa. Kannanoton mukaan pysyvä rauha saadaan vain lopettamalla sotilaallinen vastakkainasettelu. Siksi sotilasliitot Nato ja IVY-maiden ODKB on purettava. Kussakin maassa saa olla vain sen omia sotilaita.

Palvelut on turvattava

SKP:n Kivikankaan osaston kannanotossa vaaditaan valtiolta sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamista. Terveisiä menee myös Kemin kaupungille palveluiden huonosta tasosta.

Tarvitaan uusia työpaikkoja

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta arvostelee kannanotossaan hallitusta siitä, että sen julkistama työllisyysohjelma ei oikeasti tähtää uusien työpaikkojen luomiseen.

Suomen on liityttävä ydinasekieltosopimukseen

Suomen rauhanpuolustajien Lapin piiri on tehnyt Kemin kaupungille aloitteen siitä, että Kemi vaatisi Suomen liittymistä YK:n ydinasekieltosopimukseen Helsingin kaupungin esimerkiksi mukaisesti. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö paheksuu kannanotossaan Kemin kaupunginhallituksen päätöstä, jonka mukaan Kemi ei tällaista vaatimusta esitä.

Ei Nato-intoilulle

Oikeisto käyttää Venäjällä pelottelua keinona saada suomalaiset Natoon liittymisen kannalle. SKP:n Lapin piiri vaatii kannanotossaan sotilasliittojen sijasta puolueettomuutta ja hyviä suhteita naapurimaiden kanssa.