Ydinasekielto saatettava voimaan

Suomen rauhanpuolustajien Lapin piiri teki viime vuoden puolella aloitteen Kemin kaupungin yhtymisestä niiden kaupunkien joukkoon, jotka vaativat maansa liittymistä ydinaseet kieltävään YK:n sopimukseen. Tällaisia kaupunkeja ja alueita on kymmenittäin eri puolilla maapalloa, muun muassa Yhdysvalloissa 58 kaupunkia ja neljä osavaltiota. Suomessa tähän mennessä mukaan on ehtinyt Helsingin kaupunki.

Kaupunginhallitus hylkäsi 24.1. Rauhanpuolustajien aloitteen. Kaupungilla ei tietenkään ole valtuuksia päättää sopimukseen liittymisestä. Mahdollista on kuitenkin ottaa kantaa asian puolesta niin kuin Helsinki on tehnyt.

Suomen kommunistisen puolueen Kemin kaupunkijärjestö pitää kaupunginhallituksen päätöstä virheellisenä. Nykyisessä tilanteessa, jossa tiedotusvälineet käyvät kampanjaa sotahysterian lietsomiseksi, olisi tärkeää ottaa kantaa ja toimia aseistariisunnan ja rauhan puolesta.

2.2.2022

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous

Stoppi Nato-intoilulle

Oikeisto ja oikeistoa tukeva valtamedia ovat vaihtaneet suuremmalle vaihteelle pyrkiessään saamaan aikaan Suomen liittymisen viralliseksikin jäseneksi sotilasliitto Natoon. Uhkaavana mörkönä esitetään Venäjä.

Samaan aikaan Natoa johtavan USA:n sotilaita on eri maissa pitkin maapalloa ja USA aseistaa Ukrainaa ja kouluttaa sen sotilaita. Maaliskuun loppupuolella USA ja 21 muuta Nato-maata ovat tulossa lähes Venäjän rajalle Pohjois-Norjaan Cold Response –sotaharjoitukseen. Tämä on suurin Norjan johtama sotaharjoitus sitten 1980-luvun. Suomenkin natottajat pistävät lusikkansa tähän soppaan noin 550 sotilaan voimin. Vuoden 2022 aikana Suomi osallistuu yli kuuteenkymmeneen muuhunkin kansainväliseen sotaharjoitukseen. Melkein kaikki ovat harjoituksia Naton tai Nato-maiden kanssa.

Suomi on kahdesti ollut mukana sotilasliitossa. Molemmilla kerroilla liittolaisena oli Saksa ja molemmilla kerroilla kävi huonosti. Historiasta pitäisi osata ottaa sen verran opiksi, että sotilasliittoihin ei enää mennä mukaan, ei edes yhteistyökumppanina.

Suomella on hyviä kokemuksia on usealta vuosikymmeniltä puolueettomuudesta ja hyvistä kauppa- ja muista suhteista naapurimaiden kanssa. On palattava tälle tielle ja purettava Naton ja Nato-maiden kanssa tehdyt sotilaalliset sopimukset. Suomen on myös lopetettava aseiden ja muiden sotatarvikkeiden myynti kriisialueille ja sellaisiin maihin, joista aseet voisivat joutua kriisialueilla käytettäväksi.

26.1.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Lappi tarvitsee kaksi sairaalaa

Mehiläinen Länsi-Pohjan hoitajien mielenosoitus 11.4.2019

Tiedotusvälineissä on nostettu esille Mehiläisen haltuun annetun Länsi-Pohjan keskussairaalan tilanne. Ihmisille yritetään uskotella, että sairaalan toiminnan antaminen yksityisen yrityksen voitontavoittelun kohteeksi varmistaisi sairaalan pysymisen nykyisen kaltaisena laajan päivystyksen sairaalana. Tällä samalla perusteettomalla uskottelulla sekä painostuksella ja asian kiireellisyyteen vetoamalla Meri-Lapin kuntien valtuustot saatiin päättämään ulkoistuksesta vuoden 2017 lopussa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdystä purkuhakemuksesta käy kuitenkin selville, että sopimus Mehiläisen kanssa on tehty säädösten vastaisesti. Jotta sopimus olisi mennyt läpi sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa, sopimusta vastustaneet jäsenet jäävättiin enemmistön äänillä. Eduskunnan apulaisoikeusmies on todennut jääväysten olevan perusteettomia. Muitakin rikkomuksia sopimuksessa on todettu; esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää ratkaisua lain vastaisena.

Sairaalan toiminnan siirtäminen Mehiläiselle on tullut sairaanhoitopiirille ja sitä kautta piirin muodostaville kunnille erittäin kalliiksi. Kun sairaanhoitopiirin alijäämä oli vuonna 2018 noin 0,6 miljoonaa euroa, alijäämä oli kasvanut vuoteen 2020 mennessä jo noin 10 miljoonaan euroon.

On selvää, että laaja Lappi tarvitsee nykyiset kaksi keskussairaalaa. Kemin sairaalalle erityinen perustelu on Kemin ja Tornion suurteollisuus sekä mittavat vaarallisten aineiden kuljetukset. Vaikka suuronnettomuudet pyritään estämään, sellaisiin on kuitenkin varauduttava.

Paras tapa Lapin kahden sairaalan turvaamiseksi on purkaa Mehiläiselle tehty ulkoistus. Mitään korvauksia Mehiläiselle ei tietenkään kuulu maksaa, koska Mehiläinen on kerännyt toiminnasta voittoa ja koska sopimukselta on alun perin puuttunut laillisuuspohja.

8.12.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HÄVITTÄJÄT TUHOAVAT SUOMEN TALOUDEN JA HEIKENTÄVÄT TURVALLISUUTTA

Suomen hallitus ajautui kriisin partaalle, kun se käsitteli ehdotuksia tieteen ja kulttuurin määrärahojen leikkaamisesta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla. Samaan aikaan kukaan ei hallituksessa halua tai uskalla keskustella Suomen historian suurimmasta asekaupasta. Pelkkä hävittäjien osto maksaa noin 11,5 miljardia (eli 11 500 000 000 euroa), kun sopimuksessa mukana oleva indeksiehto otetaan huomioon. Lisäksi vuosien mittaan on maksettava käytön, päivitysten, aseistuksen ja kunnossapidon kustannukset. Ne nostavat kokonaissumman ainakin 30 miljardiin euroon, todennäköisesti suuremmaksikin.

Äskettäin julkisuuteen tulleet selvitykset osoittavat lisäksi, että kenraalien väitteet hornettien täyteen tulevista lentotunneista eivät pidä paikkaansa. Selvitysten mukaan hornettien korvaamisella ei ole minkäänlaista kiirettä.

Hävittäjähankinnan monet ongelmat tuodaan perusteellisesti esille kesällä ilmestyneessä Kimmo Kiljusen toimittamassa kirjassa ”Raportti uusien hävittäjien hankinnasta”. Kirjassa asiantuntijat kirjoittavat muun muassa hävittäjien olemattomasta merkityksestä puolustusaseina.

Usea kirjoittaja on huolissaan siitä, että hankinta huonontaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Kun Suomi harjoittaa käytännössä tiivistä yhteistyötä Naton ja USA:n kanssa ja kun hävittäjät varustettaisiin Moskovankin taakse yltävillä ohjuksilla, on selvää, että Venäjä varautuu Suomen kautta tulevaan uhkaan. Jos tilanne kärjistyisi sotaan saakka, Venäjä pyrkisi massiivisilla iskuilla tuhoamaan Suomen hävittäjät ennen kuin ne ehtisivät tuomaan tuhoa Venäjälle.

Sen sijaan, että heikentäisimme omaa turvallisuuttamme kasvattamalta meiltä Venäjään suuntautuvaa uhkaa, on toimittava niin kuin professori Jukka Pakkasvirta toteaa Kimmo Kiljusen kirjassa: ”Turvallisuusuhkien torjuntaan on mainiosti riittänyt harkinnalla hoidettu ulkopolitiikka, monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö ja viisas, historiaa ymmärtävä diplomatia”.

17.11.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TARVITAAN TOIMIA YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI

Näytteiden ottoa Näätämöjoella

Puhtaana ja erämaisena pidetystä Näätämöjoesta äskettäin löydetty mikromuovien määrä osoittaa miten ihmisen toiminta vaikuttaa kaikkialle maapallolla. Luonnonvarat ehtyvät, ympäristö saastuu ja ilmastonmuutos uhkaa miljoonien ihmisten elämisen ja asumisen mahdollisuuksia.

SKP:n Lapin piiri korostaa, että nyt on korkea aika ryhtyä tehokkaisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Suomen on aktiivisesti edistettävä Arktisessa neuvostossa, Euroopan unionissa ja YK:ssa valtioita sitovia ympäristön tilaa parantavia toimia.

Suomen on toimittava myös itse tilanteen korjaamiseksi. Yksi merkittävä teko olisi suunnitellun suuren rynnäkköhävittäjäkaupan peruuttaminen. Hävittäjien rakentamiseen kuluu paljon harvinaisia materiaaleja ja koneiden käyttö pilaa ympäristöä ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Lisäksi hankinta on kauhistuttavan kallis. Hävittäjien ostaminen on myös omiaan heikentämään Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, kun Venäjä kokee Naton kylkeen liimautuneen Suomen muodostavan aikaisempaa suuremman uhkan.

Konkreettinen esimerkki Nato-veljeilystä on äskettäinen presidentin ja pääministerin innokkaasti isännöimä Naton pääsihteerin ja Naton neuvoston vierailu Suomessa. Nuoleskelun sijasta tällaiset vierailut on todettava ei-toivotuiksi.

26.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Liikenne sähköisille raiteille

Kuvassa ollaan Tornion vanhan aseman edustalla

Laurilan ja Tornion välisen rataosan sähköistäminen kirjattiin jo yli kaksi vuotta sitten hallituksen ohjelmaan. Toistaiseksi mitään konkreettista ei näytä tapahtuneen sähköistyksen toteuttamiseksi.

Kemissä ja Torniossa vieraillut Suomen kommunistisen puolueen puheenjohta­jisto ja SKP:n Lapin piiri vaativat hallitusohjelmaan kirjatun lupauksen pikaista toteuttamista.

Ympäristön kannalta tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen siirtäminen autoilta, lentokoneilta ja laivoilta sähköistetyille rautateille on välttämätöntä. Torniosta on yhteys Haaparannalle, jonne Ruotsin puolella kunnostettu ja sähköistetty ratayhteys saatiin jo viime vuonna. Ruotsista on yhteys siltaa pitkin Tanskaan ja edelleen maailmalle. Vastaavasti Ruotsista, Norjasta ja muualtakin Euroopasta saadaan rahtia Suomen kautta Venäjälle, Kiinaan ja muualle Aasiaan.

Toinen toteuttamista vaativa alueen ratahanke on Kemin Elijärven kaivoksen ja Tornion Outokummun terästehtaan välisen radan kunnostaminen. Rata valmis­tui kaivoksen ja tehtaan välisiä malmikuljetuksia varten vuonna 1985. Vuonna 2005 kuljetukset kuitenkin siirrettiin takaisin maanteille.

Sekä ympäristön että liikenneturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että pensastumaan päästetty rata kunnostetaan. Valtion omistajaohjauksen on huolehdittava siitä, että Outokumpu Oy:n malmikuljetukset siirretään raiteille kunnostuksen jälkeen.

2.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta ja Lapin vierailulla ollut puolueen johtonelikko

Perämeren kaaren teollisuus ympäristötalkoisiin

Vetytaloudesta on suuria suunnitelmia

Suomessa on runsaasti suuria teollisuuslaitoksia Perämeren rannikolla Kokkolasta Tornioon ja Ruotsin puolella Haaparannalta Uumajaan. Yhdessä nämä ovat merkittävä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästölähde ja niistä on muitakin haittoja muun muassa vesistöihin.

Joissakin yhtiöissä on ryhdytty kehittämään vähäpäästöisempiä prosesseja. Tätä toimintaa tulee jatkaa ja voimistaa, koska tulevaisuudessa vain ympäristöön vastuullisesti suhtautuvat yritykset voivat menestyä.

Yksi varteenotettava mahdollisuus on ilmastoystävällisesti tuotetun vedyn käyttäminen polttoaineena ja teollisissa prosesseissa. Stora Enson jäljiltä käyttämättömäksi jäävä Veitsiluoto olisi sopiva paikka vedyn tuottamiseen teollisuuden ja yhteiskunnan käyttöön. Sitä varten olisi pikimmiten perustettava uusi valtion laitos tai yhtiö.

Teollisuuden lisäksi vetyä tarvitaan autoihin. Ympäristöystävällisesti tuotettua vetyä käyttävät autot ovat ympäristön kannalta paras vaihtoehto raskaassa liikenteessä ja henkilöautoissakin silloin, kun joukkoliikenteen käyttäminen ei ole mahdollista. Toistaiseksi Suomesta kuitenkin puuttuu vedyn jakeluverkosto.

9.9.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Hävittäjät pilaavat ilmaston

HÄVITTÄJÄT PILAAVAT ILMASTONÄskettäin julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin raportti korostaa kasvihuonekaasujen vähentämisen välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Suomessa on joillakin aloilla saatu päästöjä vähemmäksi, mutta armeija on menossa päinvastaiseen suuntaan. Suunnitteilla on yli kuudenkymmenen rynnäkköhävittäjän ostaminen. Hävittäjät aiheuttavat suurimman osan armeijan kasvihuonekaasupäästöistä ja uudet entistä tehokkaammat koneet varmaankin lisäävät päästöjä entisestään. Tai ainakaan päästöt eivät vähene.

Kymmeniä miljardeja maksava suureellinen ja vain hyökkäystoimintaan soveltuva hävittäjähankinta on muutenkin järjetön. Nykyaikaiset rynnäkköhävittäjät eivät sovellu puolustukseen ja hyökkäämään ei pidä lähteä.

Lopullista lentokonekauppaa ei ole vielä tehty. SKP:n Lapin piiri vaatii ostohankkeen keskeyttämistä. Suuren hyökkäyskonelaivaston sijaan hankittakoon kymmenkunta ilmavalvontaan ja tunnistamiseen sopivaa ketterää ja vähäpäästöistä konetta sitten tulevaisuudessa, kun Hornetit ovat oikeasti tulleet käyttöikänsä päähän.

20.8.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Eläkkeet ja vanhukset turvattava

Sotesta puhuttaessa kaikki tuntuvat keskittyvän vain terveyskeskuksia ja sairaaloita koskeviin asioihin. Ratkaisua vaativia ongelmia on kuitenkin muuallakin.

Vaikka lakiin onkin nyt kirjattu henkilökunnan minimimäärä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, epäkohtia riittää. Vaikka henkilöstömäärän lisäys onkin hyvä asia, laissa oleva 0,7 hoitajan minimi on vähän esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Puutteena on myös kunnollisen valvonnan puuttuminen. Tietoon on ajoittain tullut olemattomien henkilöiden kirjaamista paikalla olleiksi hoitajiksi. Hoitajiksi on kirjattu myös muita kuin hoitoalan ammattilaisia ja toisaalta hoitajilla on teetetty siivousta ja lumitöitä ja muita heille kuulumattomia tehtäviä.

SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii hoitajamitoituksen minimin nostamista yhteen hoitajaan yhtä vanhusta kohti. Vaadimme myös valvonnan olennaista tehostamista niin, että kaikissa hoivayksiköissä oikeasti noudatetaan lakia ja taataan asukkaille ja henkilökunnalle asialliset asumis- ja työskentelyolosuhteet.

Toisena epäkohtana nostamme esiin eläkkeiden pienuuden. Erityisesti aikoinaan Lipposen hallituksen päättämä niin sanottu taitettu indeksi on merkittävästi pienentänyt maksettuja eläkkeitä. SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii eläkkeiden taitetusta indeksistä luopumista ja siirtymistä takaisin palkansaajien ansiotasoindeksin käyttöön. Vaadimme myös välitöntä 200 euron tasokorotusta kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin.

19.6.2021

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Lähipalvelut turvattava

Toteamme tyydytyksellä, että hallituksen sote-esitys pyrkii korjaamaan aikaisempien kokoomuslaista politiikkaa ajaneiden hallitusten virheet. Tavoitteena on nyt muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan turvaaminen ja ulkoistuksen purkaminen.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden siirtäminen maakuntatasolle on kuitenkin huono asia. Kyse on pääosin palveluista, jotka pitäisi järjestää lähellä hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Näissä palveluissa on tärkeä tuntea asuinalueet ja niiden palvelutarpeet sekä kehittää pitkäjänteisiä hoito- ja hoivasuhteita sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Jotta tämä onnistuu hyvin, palveluista on päätettävä lähellä ja asukkailla on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Vaativa erikoissairaanhoito on perusteltua toteuttaa suuremmissa yksiköissä niin kuin tähänkin saakka on tehty. Peruspalvelut on kuitenkin toteutettava kuntatasolla. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon rahoitusta on olennaisesti lisättävä niin, että palvelut voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa riittävinä ja laadukkaina.

17.6.2021

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous