SKP TUKEE ROVANIEMEN MIELENOSOITUSTA

Sotaharjoitusalue ulottuu Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelle

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piirin vuosikokous päätti tukea Suomen Rauhanpuolustajien Lapin piirin ja muiden järjestöjen maanantaiksi 22.5. klo 9 Rovaniemen lentokentälle koolle kutsumaa mielenosoitusta. Maanantaina alkaa suuri Naton harjoitusohjelmaan kuuluva 11 maan ilmasotaharjoitus, joka käyttää Rovaniemen lentokenttää yhtenä tukikohtanaan. Harjoittelualue ulottuu laajalle Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille.

Harjoitus on osa Suomen johtajien jatkuvasti tiivistyvää  Nato-yhteistyötä. Nato-lähentymisen kiivautta osoittaa se, että Suomen armeija on tänä vuonna mukana 84 kansainvälisessä sotaharjoitus- ja koulutustapahtumassa. Valtaosa tapahtumista toteutetaan Naton tai joidenkin Nato-maiden kanssa. Tapahtumia on Euroopassa Pohjois-Norjasta Albaniaan ja ainakin yksi on Yhdysvalloissakin.

Vaikka kansalaisten enemmistö vastustaa Suomen Natoon liittymistä, herrat eivät tunnu siitä välittävän. Siksi on saatava aikaan niin laajaa ja näkyvää Natoa vastustavaa toimintaa, että johtajienkin on pakko ottaa se huomioon. Siksi mahdollisimman monen osallistuminen Rovaniemenkin mielenosoitukseen on tärkeää.

14.5.2017

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Mainokset

LÄNSKÄÄ EI SAA YHTIÖITTÄÄ

Soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Siksi tässä vaiheessa on erityisen hölmöä siirtää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnot perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö. Selvästikin suuret terveysalan yritykset ja yksityistämistä tukevat poliitikot käyttävät sekavaa tilannetta hyväkseen. Ne pelottelevat ja sotkevat asioita ja sillä tavalla pyrkivät saamaan alueen kuntien päättäjien enemmistön tukemaan julkisten palveluiden siirtämistä yksityisen yhtiön rahantekokoneeksi.

SKP:n Lapin piiri tukee niitä voimia, jotka vastustavat Länskän toimintojen kaappaamista yksityiselle yhtiölle. Yhdessä voimme vielä pelastaa toimivat julkiset palvelut.

26.4.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI LÄNSKÄÄ YKSITYISILLE

Suomen kommunistisen puolueen Kemin kaupunkijärjestön 19.4.2017 pidetty vuosikokous päätti tukea Kemin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien sosiaali- ja terveyslautakunnassa ottamaa kantaa, jonka mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluita ei tule siirtää perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö.

SKP on periaatteessa julkisten palveluiden yksityistämistä vastaan. Erityisen älytöntä esitetty Länskän yksityistämishanke on tässä vaiheessa, kun soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Toivomme, että vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit pysyvät lautakunnassa ottamassaan kannassa, kun asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

KEMIN KOULUT JA PÄIVÄKODIT SÄILYTETTÄVÄ

Kemissä virkamiehet ja luottamushenkilöt tuntuvat tekevän päätöksiä koulujen ja päiväkotien lopettamisista ja koululaisten ja päiväkotilasten siirtelystä sillä perusteella, että kaupungin omistamia tyhjillään olevia tiloja saadaan täytetyksi.

Tällaisia päätöksiä on helppo nuijia pöytään, mutta niiden seuraukset saattavat olla monelle kuntalaiselle karmaisevan hankalia. Lasten matkat kouluun tai päiväkotiin pitenevät hurjasti ja uudet kuljetusmatkat eivät mahdollisesti sovi lainkaan perheen aikatauluun. Tai sitten pienelle seitsemänvuotiaalle ekaluokkalaiselle annetaan bussilippu kouraan ja käsketään menemään pysäkille odottamaan normaalia vuorobussia. Näin tehtiin Takajärven koulun lopettamisen yhteydessä, kun oppilaat siirrettiin Hepolaan.

SKP:n Kemin eteläinen osasto päätti kokouksessaan tukea Takajärven koulun vanhempainyhdistyksen vaatimusta uuden koulun saamisesta. Osasto vaatii myös Peurasaaren päiväkodin ja Karihaaran koulun pikaista korjaamista tai uusien tilojen rakentamista.

Perusteellinen korjas tai kokonaan uuden koulun tai päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen vie aikaa. Siksi kaupungin on ostettava tai vuokrattava viipale-elementtejä, joilla saadaan nopeasti väliaikaiset siedettävät tilat entisten tilojen läheisyyteen korjauksen tai uuden rakentamisen ajaksi.

30.3.2017

SKP:n Kemin eteläinen osasto

VAALIT OVAT SOTE-VAALIT

Niin kuin useat asiantuntijat ovat osoittaneet, hallituksen suunnittelema sote-uudistus merkitsee palveluiden huonontumista, palvelumaksujen nousua ja eriarvoisuuden lisääntymistä.

Siksi nykyiset suunnitelmat on hylättävä ja aloitettava valmistelu alusta. Keskeisiä vaatimuksia ovat seuraavat:

  • Valmistelu on tehtävä huolellisesti ja asiantuntijoita kuunnellen.
  • Palveluiden järjestäminen on pääasiassa kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen vastuulla.
  • Perusterveydenhoidon (terveyskeskusten) rahoitusta ja henkilökuntaa on merkittävästi lisättävä.
  • Terveyskeskusmaksut on poistettava ja muitakin maksuja on kohtuullistettava.
  • Maakunnilla on oltava todellista päätösvaltaa. Niillä on oltava mm. verotusoikeus (progressiivinen vero) ja oikeus perustaa lautakuntia ja vastaavia elimiä.

Nykyisten vahingollisten sote-suunnitelmien toteuttaminen on vielä mahdollista estää. Siihen tarvitaan hallituspuolueiden rökäletappio kuntavaaleissa. Erityisen vahva viesti protestista on kommunistien äänestäminen.

KEMIN KOULUT KUNTOON

Takajärven koulu ennen purkamista

Takajärven koulu ennen purkamista

Kun Takajärven koulu suljettiin, koululaiset komennettiin melkein kymmenen kilometrin päähän Hepolan kouluun. Edes varsinaisia koulukuljetuksia ei järjestetty, vaan pienet ekaluokkalaisetkin joutuvat käyttämään tavallisia vuorobusseja. Aina ei kaikille ole edes istumapaikkaa.

Vaadimme Takajärvelle uutta koulua pikaisesti. Ainakin alakoululaiset voisivat päästä uuteen lähikouluun jo ensi syksynä, jos väliaikaiset tilat rakennetaan viipale-elementeistä. Samalla on kuitenkin ryhdyttävä suunnittelemaan pysyvää kunnollista koulurakennusta.

Muutenkin Kemissä on pidettävä hyvä huoli koulutuksesta ja varhaiskasvatuk­sesta. Pienten lasten on päästävä lähellä olevaan kouluun tai päiväkotiin. Pätevää henkilökuntaa on oltava riittävästi niin, että ryhmäkoot voidaan pitää pieninä.

KOULUTUS KUNTOON

Suomi on aikaisemmin ollut ykkössijalla koulutuksen tasoa mittavissa kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa. Hallitusten leikkauspolitiikka on kuitenkin saanut aikaan sijoituksen huonontumisen viime vuosina. Leikkausten seurauksena toteutetuilla koulujen lopettamisella on suuri merkitys erityisesti Lapissa, jossa seuraavaan toimivaan kouluun voi olla matkaa kymmeniä kilometrejä. Oppilailta kuluu silloin aikaa ja voimia pitkiin koulumatkoihin. Lisäksi monissa kunnissa luokkakokoja on suurennettu, koulunkäyntiavustajia on vähennetty, tukiopetusta on karsittu ja muitakin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen määrärahoja on pienennetty.

Kuntavaaliehdokkaiden vastattavaksi lähetyissä vaalikoneissa kysellään koulutuksesta ja ehdotetaan mm. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän rajoittamista ja kovaa kuria kouluihin. Tällaiset ehdotukset ovat osoitus hallitusten leikkauspolitiikan aiheuttamista ongelmista, mutta eivät ratkaisuja ongelmiin.

Koulutuksen tason säilyttämiseksi ja parantamiseksi olennaisia ovat lyhyet koulumatkat ja pienet ryhmäkoot. Tuemme opettajien ammattijärjestön OAJ:n vaatimusta saada lakiin sitovat määräykset oppilasryhmien koosta. Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilasryhmässä saisi olla enintään18 oppilasta. Ylemmillä luokilla ryhmäkoko saisi olla enintään 20. Ryhmien on oltava näitäkin pienempiä, jos luokassa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

16.2.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta