OIKEUTTA SAAMELAISILLE

Saamen lippu

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CERD) äskettäisessä päätöksessä todetaan Suomen rikkoneen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa YK:n yleissopimusta. Päätöksen mukaan korkein hallinto-oikeus (KHO) toimi väärin muuttaessaan saamelaiskäräjien hyväksymää äänioikeutettujen vaaliluetteloa. KHO puuttui siten saamelaisten oikeuteen päättää itse kollektiivisesti oman hallintoelimensä kokoonpanosta.

Suomi on saanut jo aiemmin moitteita myös YK:n ihmisoikeusneuvostolta. Silti saamelaiskäräjälain uudistus ei ole edennyt ja jopa saamelaisten totuus- ja sovintokomitean riittävä rahoitus on järjestämättä. Suomi ei ole myöskään ratifioinut alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa ILO:n sopimusta 169. Sopimus hyväksyttiin ILO:ssa jo vuonna 1989 ja esimerkiksi Norja otti sen osaksi lainsäädäntöään jo vuonna 1990 ja Tanskakin vuonna 1996.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii ILO:n yleissopimuksen pikaista ratifioimista ja saamelaisten oikeuksien kaikinpuolista turvaamista.

29.6.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SOTE-PALVELUIDEN RAHOITUS ON TURVATTAVA

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä oma palvelutuotanto. Meri-Lapin alueella lain vaatimus ei toteudu, koska Länsi-Pohjan keskussairaala ja alueen kuntien terveydenhoito on siirretty yksityisen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hoidettavaksi.

Tilanteen korjaamiseksi Lapin hyvinvointialue on ryhtynyt valmistelemaan Mehiläisen kanssa tehdyn laajan ulkoistussopimuksen mitätöintiä sosiaali- ja terveydenhoitoa koskevan voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti.

Valmistelun kuluessa Mehiläinen tulee tietenkin vaatimaan suuria korvauksia sopimuksen mitätöimisestä. Mitään korvauksia Mehiläiselle ei tule maksaa, koska sopimus on ollut jo alkujaan laiton muun muassa päätöstenteon yhteydessä väärin perustein tapahtuneiden jääväysten vuoksi. Lisäksi Mehiläinen on jo ehtinyt haalia itselleen melkoiset voitot toimintavuosiensa aikana.

Mehiläisestä eroon pääseminen ei kuitenkaan vielä turvaa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Palveluiden rahoitus tulee valtiolta ja on pelättävissä rahoituksen jäämistä liian pieneksi.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii rahoituksen riittävyyden varmistamista. Ensi vuoden ja seuraavien vuosien valtion budjetteja valmisteltaessa hallituksen ja eduskunnan on asetettava ihmisten terveys ja hyvinvointi ensimmäiselle sijalle. Rahaa siihen on löydyttävä, koska sitä näyttää löytyvän myös sairautta ja kuolemaa aiheuttavan aseistuksen ja sotaan valmistautumisen massiiviseen lisäämiseen.

1.6.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

PAKOTTEET OSUVAT OMAAN NILKKAAN

Ylen uutisesta

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri ei hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Vaadimme välitöntä tulitaukoa ja vakavien neuvottelujen aloittamista sellaisen koko Eurooppaa koskevan turvallisuusjärjestelmän aikaansaamiseksi, joka tekee sodat mahdottomiksi.

Moitimme kuitenkin Venäjään kohdistettuja pakotteita. Kokemukset aikaisemmista eri maihin kohdistetuista pakotteista osoittavat, että ne ovat yleensä varsin tehottomia. Lisäksi pakotteista joutuvat usein kärsimään tavalliset kansalaiset, joilla ei ole vähäisintäkään vaikutusta siihen toimintaan, johon pakotteilla yritetään vaikuttaa.

Vaikka pakotteet on suunnattu Venäjään, niiden vaikutukset kohdistuvat myös Suomeen ja muihin pakotteisiin osallistuviin maihin. Venäjän junaliikenteen pysähtyminen on jo vienyt työpaikan sadoilta suomalaisilta ja kaikki suomalaiset joutuvat kärsimään hintojen noususta.

Ympäristökin kärsii, kun Venäjän maakaasu korvataan ympäristölle haitallisella särötystekniikalla Yhdysvalloissa tuotetulla kaasulla. Lisää energiaa kuluu ja kasvihuonekaasuja syntyy, kun kaasu nesteytetään ja kuljetetaan laivoilla Eurooppaan ja muutetaan käytettäessä uudelleen kaasuksi.

Suomen tulee irtautua ainakin pakotteiden Suomelle haitallisimmista osista. Sodan osapuoleksi ryhtymisen ja Nato-intoilun sijasta Suomen pitäisi toimia tulitauon aikaan saamiseksi ja rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi.

11.5.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI NATOLLE

Kemissä vastutettiin Natoa vappuna

Kun joku maa lisää aseistustaan ja liittyy naapurimaahan vihamielisesti suhtautuvaan sotilasliittoon, rajan toisella puolella tietenkin huolestutaan ja ryhdytään lisäämään omaa sotilaallista valmiutta. Siihen vastataan rajan tällä puolella ja sitten taas rajan toisella puolella. Kun sotaan valmistautumisen ja vihanpidon kierre jatkuu, pahimmillaan seurauksena onkin sodan syttyminen. Ja vaikka sotaa ei syttyisikään, asevarusteluun käytetyt miljardit ovat pois tarpeellisemmista menoista kuten julkisista palveluista ja hoitajien palkoista.

Suomessa Natoon liittymistä ja miljardien käyttämistä asehankintoihin perustellaan turvallisuudella. Oikeasti sotaan varustautuminen aiheuttaa kuitenkin turvattomuutta ja tekee sodan syttymisestä todennäköisemmän.

Suomella on hyviä kokemuksia useita vuosikymmeniä noudatetusta puolueettomuuspolitiikasta ja periaatteesta pysyä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piirin mielestä Suomen turva on tämänkin päivän levottomassa maailmassa pysyttäytyminen suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Siksi Natoon ei pidä liittyä ja Naton kanssa jo tehdyt sopimukset – erityisesti isäntämaasopimus – on irtisanottava.

4.5.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

KOMMUNISTIT TUKEVAT AMMATTILIITTOJEN VAATIMUKSIA

Työnantajien röyhkeät vaatimukset ja pyrkimys murentaa työehtosopimusjärjestelmä näkyivät hyvin UPM:n toiminnassa, kun yhtiö vaati työajan pidentämistä ilman siitä maksettavaa korvausta. Lisäksi sopimukset olisi pitänyt tehdä erikseen viidelle eri liiketoiminta-alueelle. Sitkeällä lakolla huononnukset saatiin kuitenkin torjuttua.

Työnantajien tiukka linja näkyy myös siinä, että Tehy ja Super ja julkisen alan liitot ovat joutuneet turvautumaan lakkoihin ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin. Tuemme täysin liittojen vaatimuksia.

Vastuu sopimukseen pääsystä on ennen kaikkea hallituksella. Valtiolle kuuluu suoraan osa palkkojen korotuksista ja valtion pitää tukea kuntia niin, että myös kunnilla on varaa maksaa tarpeelliset korotukset.

Rahasta ei ole puutetta. Raha on vain osattava käyttää oikeaan tarkoitukseen. Esimerkiksi hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä käyttää kaksi miljardia aseistuksen lisäämiseen. Tällä rahalla olisi voitu kattaa palkkojen korotukset pitkäksi aikaa.

4.5.2022

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

RAHAT PALKKOIHIN JA PALVELUIHIN, EI ASEISIIN

Hallituksen kehysriihessä löytyi kevyesti kaksi miljardia euroa lisää rahaa, joilla lisätään valmiuksia ihmisten tappamiseen.

Samaan aikaan kunta-alan ja terveydenhoitoalan palkkaneuvottelut polkevat paikallaan. Näillä aloilla tuotetaan ihmisten tarvitsemia terveys-, sosiaali-, koulutus-, kulttuuri- ja muita palveluita. Hallituksen löytämät kaksi miljardia on käytettävä sotaan valmistautumisen sijasta kuntien ja julkisen terveydenhuollon tukemiseen niin, että alalle saadaan tarvittavia uusia työpaikkoja ja palkat saadaan oikeudenmukaiselle tasolle.

12.4.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

RAHAT TYÖPAIKKOIHIN JA PALKANKOROTUKSIIN, EI ASEISIIN

Hallituksen johdolla on päätetty käyttää noin 1 300 miljoonaa euroa uusiin sotalaivoihin ja noin 10 000 miljoonaa euroa uusiin rynnäkköhävittäjiin. Rahaa varataan myös panssarivaunujen, ilmatorjuntaohjusten ja muun aseistuksen ostamiseen. Ja suomalaista rahaa tuntuu riittävän muidenkin maiden aseistuksen kasvattamiseen.

Samaan aikaan meillä on liian vähän hoitajia ja muita kansalaisten palveluille tarpeellisia työntekijöitä. Töissä olevat hoitajat ja monet muut ammattiryhmät saavat työn raskauteen ja vaativuuteen nähden aivan liian pientä palkkaa.

Niin kuin aseostojen hintalaput kertovat, rahaa kyllä on. Ongelmana on sen käyttäminen vääriin tarkoituksiin.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii täyskäännöstä noudatettuun politiikkaan: rahat on käytettävä ensisijaisesti kansalaisia palvelevien työpaikkojen luomiseen ja tärkeää työtä tekevien työntekijöiden palkkojen korottamiseen. Lisää rahaa ei tarvita tuhoa ja hävitystä aikaan saavan sotakaluston lisäämiseen.

19.3.2022

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Aserahat hyvinvointipalveluihin

Me kommunistit olemme aina olleet rauhan puolesta sotaa vastaan emmekä hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä alkanut valtaisa vyörytys Suomen Natoon liittämiseksi on saanut uusia kierroksia Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Natoon liittyminen merkitsisi sitä, että mahdollisen sodan syttyessä Suomi joutuisi heti taistelutantereeksi. Nykyisten aseiden aikakaudella tuhot olisivat valtavat.

Meidän mielestämme Suomen turva on puolueettomuudessa. Vaadimme Naton kanssa tehtyjen sopimusten purkamista ja paluuta vuonna 1992 Suomen ja Venäjän välillä solmitun sopimuksen noudattamiseen oikeasti. Sopimuksen mukaan Suomi ei salli aluettaan käytettävän hyökkäykseen Venäjää vastaan. Naton kanssa tehty isäntämaasopimus kuitenkin tällaisen Suomen kautta hyökkäämisen sallii.

Vastustamme myös kalliita asehankintoja. Aseiden sijasta rahat on käytettävä terveydenhoidon ja ihmisten tarvitsemien muiden palveluiden parantamiseen.

16.3.2022

SKP:n Tornion osasto

Puolueettomuus on Suomen turva

ETY-kokous Helsingissä 1975

Vuonna 1941 Suomi liittoutui vahvaksi arvelemansa natsi-Saksan kanssa ja hyökkäsi Neuvostoliittoon. Retkestä ei kuitenkaan tullut kuviteltua riemumarssia Uralille. Silloinen kansanedustaja Urho Kekkonen sanoi sodan kokemusten viisastuttamana jo vuonna 1943 puheessaan, että

”Suomen etu ei voi olla, että se on jonkin suurvallan äärimmäisenä, Venäjän rajalla alituisesti varuillaan olevana ja ensimmäisenä jalkoihin joutuvana liittolaisena. Suomen kansalliset edut eivät salli sitoutumista Venäjän vastaisen politiikan linjalle.”

Kun sodasta oli päästy irtautumaan, ensin kokoomuslainen Paasikivi ja hänen jälkeensä maalaisliittolainen Kekkonen lähtivät presidentteinä ollessaan toteuttamaan määrätietoisesti puolueettomuuden ja hyvien naapuruussuhteiden politiikkaa.

Tämä osoittautui taloudellisesti edulliseksi ja toi Suomelle kansainvälistä arvostusta. Suomen nauttima arvonanto mahdollisti muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen järjestämisen Helsingissä vuonna 1975.

Vaikka maailma on kovasti muuttunut Paasikiven ja Kekkosen ajoista, periaate suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella pysyttäytymisestä pätee edelleen. Liittoutuminen USA:n ja Naton kanssa merkitsisi alituista varuillaan olemista ja sodan syttyessä ensimmäisenä taistelujen jalkoihin joutumista. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii siksi Nato-yhteistyön lopettamista ja tehtyjen sopimusten irtisanomista. On palattava puolueettomuuden ja asiallisten ja rauhanomaisten naapuruussuhteiden linjalle. Puolueettomuuden eduista ovat hyvinä esimerkkeinä Ruotsi ja Sveitsi, joiden ei ole tarvinnut olla mukana sodissa pariin sataan vuoteen.

16.3.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Venäjä pois Ukrainasta ja USA pois Euroopasta

USA:n sotajoukot ovat olleet Saksassa ja monissa muissa läntisen Euroopan maissa toisesta maailmansodasta lähtien. Sotilaallista vastakkainoloa Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kanssa on lisätty perustamalla sotilasliitto Nato vuonna 1949. Alkujaan Yhdysvaltojen ja Kanadan ja kymmenen eurooppalaisen maan sotilasliitto on laajentunut kohti Venäjän rajoja niin, että siinä on nyt 28 eurooppalaista valtiota.

Asioita sotimalla ratkomaan tottuneen USA:n läsnäolo Euroopassa ja Naton itälaajentuminen näyttävät Venäjän kannalta uhkaavalta. Uhkaa lisää pitkän yhteisen rajan Venäjän kanssa omaavan Ukrainan pyrkimys Naton jäseneksi.

Tältä pohjalta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jotenkin ymmärrettävää. Emme kuitenkaan hyväksy Venäjän pyrkimystä lisätä turvallisuuttaan sotimalla. Aseilla ja sotimalla ei milloinkaan lisätä turvallisuutta, vaan seurauksena on vastakkainolon ja jännityksen lisääntyminen.

Vaadimme sotimisen lopettamista ja turvallisuutta lisäävien koko Eurooppaa koskevien vakavien neuvottelujen aloittamista. Tavoitteena tulee olla USA:n sotajoukkojen poistuminen Euroopasta ja sotilasliitto Naton purkaminen. Samaan aikaan on purettava myös Venäjän johtama Itsenäisten valtioiden yhteisön muodostama kollektiivinen turvallisuusjärjestö ODKB.

2.3.2022

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö