RAIDERAHAT IHMISTEN KULJETTAMISEEN

Rautateistä vastaava väylävirasto kertoo käyttävänsä lähivuosina 300 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen rautateiden parantamiseen. Perusteeksi kerrotaan Kemiin rakenteilla oleva jättisuuri sellutehdas, jolle kuljetetaan puuta yli kaksi kertaa enemmän kuin nykyiselle sellutehtaalle.

Tehdasalueelle menee rautatie nykyisinkin. Silti miljoonilla euroilla parannellaan Kemin ratapihaa ja tehtaan suuntaan tehdään lisäraide. Kohtaamispaikkoja rakennellaan pitkiä puujunia varten ja ratoja muutellaan muutenkin.

Väylävirasto näyttää pitävän puiden kuljetusta ihmisten matkustamista tärkeämpänä. Esimerkiksi Kemiin ei ole saatu turvallista kulkua kakkoslaiturille eikä edes suojakatosta laiturilla junaa odottaville. Samoin esitykset tihein vuorovälein toteutettavasta Pohjois-Suomen henkilöliikenteestä tai nopeiden junayhteyksien ulottamisesta Lappiin asti ovat jääneet toteutumatta. Lippujen myynti ja muut matkustajien palvelut asemilla on aikaa sitten lopetettu.

Juna on turvallinen, tehokas ja ympäristöystävällinen kulkuväline. Hyvät junayhteydet vähentävät saastuttavien ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien lentokoneiden ja henkilöautojen käyttöä. Siksi väyläviraston on suunnattava rahoitus erityisesti sellaisiin kohteisiin, joilla vastataan ihmisten liikkumistarpeisiin. Puu kyllä ehtii tehtaalle vähän hitaammillakin junilla.’

24.3.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tasa-arvon puolesta

Kahdeksantena maaliskuuta vietettiin kansainvälistä naisten päivää. Päivän vietto alkoi taistelevissa merkeissä jo 1900-luvun alkupuolella. Silloin vaadittiin naisille äänioikeutta ja muutenkin oikeutta ja tasa-arvoa.

Niistä ajoista tilanne on kohentunut, mutta esimerkiksi naisten palkkaus on edelleen pahasti jäljessä yhtä vaativaa työtä tekevien miesten palkkauksesta.

Yhteiskunnassa on paljon muutakin epätasa-arvoa. Esimerkiksi tuloerot Suomessa ovat viime vuosikymmeninä rajusti kasvaneet harjoitetun oikeistolaisen politiikan seurauksena. Lapissa alkuperäiskansa – saamelaiset – ei ole vieläkään saanut sille kuuluvaa asemaa. Lupauksista huolimatta Suomi ei ole ratifioinut alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa ILO:n sopimusta 169.

SKP:n Lapin piiri muistuttaa, että tasa-arvon toteutumisen puolesta on toimit­tava kaikkina päivinä, ei vain naisten päivänä.

11.3.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Seis sotavalmisteluille

Iltalehti kirjoitti viime viikolla ison jutun siitä miten Ruotsi ja Suomi taistelisivat yhdessä Venäjää vastaan. Mistään paikallisesta kahakasta ei olisi kysymys, sillä jutussa siteeratun Ruotsin puolustusministeri Hultqvistin mukaan Ruotsilla on valmius yhteiseen operatiiviseen suunnitteluun myös Norjan, Tanskan, Britannian, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.

Iltalehden iso juttu ei ole yksittäinen tapaus. Tuntuu vähän siltä, että on palattu 1930-luvulle, jolloin Suomen tiedotusvälineiden teemana oli Uralin taa, Uralin taa. Niin kuin hautausmaat ja karttojen rajaviivojen muutokset muistuttavat, siitä ei mitään hyvää seurannut.

Vaikka Venäjän nykyiseen hallintoon ei oltaisikaan tyytyväisiä, naapureiden kanssa on osattava tulla toimeen. Uhittelujen ja sotakoneisiin käytettävien miljardien sijasta SKP:n Lapin piiri vaatii palaamista normaaleihin asiallisiin suhteisiin Venäjän kanssa.

24.2.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tasapuolisuutta vaaleihin

Valtamedia tuntee vain nämä puolueet

TASAPUOLISUUTTA VAALEIHIN

Suomalaiset tiedotusvälineet tarttuvat herkästi puheisiin joissain muissa maissa käydyistä epäreiluista vaaleista. Samaan aikaan kuitenkin YLE ja muut suomalaiset tiedotusvälineet itse syyllistyvät syrjintään. Tiedotusvälineiden pääsääntönä näyttää olevan, että vaalien alla – ja muulloinkin – julkisuutta saavat pääasiassa vain eduskunnassa olevat puolueet.

Eduskuntapuolueisiin keskittyminen on erityisen perusteetonta nyt, kun seuraavat vaalit ovat kunnallisvaalit.

Vaalitarkkailua suorittava Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ moitti joitakin vuosia sitten Suomea tällaisesta puolueiden ja valitsijayhdistysten epätasa-arvoisesta kohtelusta. Huomautus ei ole kuitenkaan toistaiseksi johtanut syrjivän toimintatavan korjaantumiseen.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii tasapuolista kohtelua kaikille niille puolueille, jotka asettavat ehdokkaita kuntavaaleissa. Paikallisissa tiedotusvälineissä tilaa on annettava myös puolueisiin kuulumattomille valitsijayhdistyksille.

10.2.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TYÖPAIKKOJA JA TYÖN PAREMPAA LAATUA TYÖAIKAA LYHENTÄMÄLLÄ

Laki kahdeksan tunnin työaikaan siirtymisestä säädettiin Suomessa laajan joukkoliikkeen tuella yli sata vuotta sitten. Vaikka vuosittainen työaika onkin sen jälkeen lyhentynyt, työaika on edelleen pääsääntöisesti kahdeksan tuntia päivässä. Välillä työaika jopa pidentyi, kun oikeistohallitus painosti ay-liikkeen mukaan niin sanottuihin kilpailukykysopimuksiin.

Työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansioita alentamatta tuottaa monia myönteisiä tuloksia. Työssä jaksaminen paranee ja uupuminen vähenee, jolloin myös työn laatu ja tulokset paranevat. Työntekijöiden ja perheiden hyvinvointi paranee, kun työstä ei tulla kotiin rättiväsyneenä ja vapaa-aikaa jää enemmän. Julkisella sektoreilla palveluiden saavutettavuus paranee, kun työt ja aukioloajat voidaan järjestää kahteen peräkkäiseen kuuden tunnin vuoroon.

Työajan lyhentäminen merkitsee myös uusien työpaikkojen syntymistä. Tällä on erityisen suuri merkitys työttömyyden kroonisesti vaivaamassa Lapissa.

SKP:n Lapin piirin mielestä nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. On heti aloitettava työaikalain muutoksen valmistelu lyhyempään työaikaan siirtymiseksi.

27.1.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

IHMISET TURVATTAVA ENNEN LIIKEVOITTOJA

Monissa maissa laskettelukeskukset ja ravintolat on suljettu koronan leviämisen estämiseksi. Suomessa kuitenkin laskettelukeskukset ja useimmat ravintolatkin ovat auki.

Niin kuin oli etukäteen odotettavissa, joulun ja uuden vuoden kokoontumisten seurauksena on tartuntojen rypäs Leviltä.

Suomessa koronakulkutaudin yhteydessä päätöksiä on tehty paljolti yritysten ehdoilla. Firmojen toimintaan on puututtu vain varovaisesti ja miljoonia euroja on jaettu yritysten tukemiseen.

Yritykset perustelevat usein suuria voittojaan sillä, että se on palkkio siitä, että yrittäjä joutuu ottamaan riskejä. Oikeasti riskejä ei kuitenkaan ole: jos menee huonosti, tappio korvataan veronmaksajien rahoilla.

Tavalliselle kansalaiselle aiheutuu koronarajoituksista monenlaisia ongelmia. Kuntien on aktiivisesti etsittäviä ongelmiin joutuneita ja autettava heitä. SKP:n Lapin piiri vaatii valtion tukien suuntaamista kunnille, jotta ne näistä tehtävistään selviäisivät.

13.1.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

OIKEITA TYÖLLISYYSTOIMIA TARVITAAN

Hallituksen päätettäväksi on tulossa niin sanotun eläkeputken poistaminen. Eläkeputki tarkoittaa, että 60 vuotta täyttäneille voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti.

Eläkeputkesta luopuminen muka lisäisi työllisyyttä. Tätä perustelua on vaikea ymmärtää. Työnantajahan palkkaa työntekijöitä vain sen määrän, jonka hän katsoo tarvitsevansa. Jos työntekijää oikeasti tarvitaan, eläkeputkeen siirtyvän vanhan työntekijän tilalle palkataan uusi. Jos työnantajan mielestä työntekijöitä on vähennettävä, työnantaja jakelee potkuja oli eläkeputkea olemassa tai ei.

Eläkeputken poistaminen ei siten lisää työllisyyttä, mutta heikentää olennaisesti vanhojen työntekijöiden asemaa. Työttömäksi joutunut yli 60-vuotias ei käytännössä enää saa uutta työtä, vaan putoaa pois ansiosidonnaiselta päivärahalta määräajan (yleensä 400 päivää) tultua täyteen. Erityisesti Lapissa työllistyminen on korkeintaan toiveajattelua. Työllisyyden parantamiseen on olemassa oikeitakin keinoja. Kuntiin ja muualle julkiselle sektorille olisi lisättävä työntekijöitä huonosti toimivien palveluiden parantamiseksi. Uusia työpaikkoja saataisiin myös siirtymällä kuuden tunnin työaikaan ansioita alentamatta. Lyhyemmän työajan kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia sekä Suomesta että muualta maailmasta.

9,12,2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HUOLESTUTTAVIA SOTASUUNNITELMIA

Nykyinen hallitus on osoittautunut kovasti asevarusteluun uskovaksi. Jo vuosi sitten hallitus päätti käyttää 1 300 miljoonaa euroa neljän suuren sotalaivan tilaamiseen. Tämän syksyn budjettiriihessä hallitus päätti varata 1 500 miljoonaa euroa rynnäkköhävittäjien oston käsirahaksi. Arvioiden mukaan hävittäjien oston loppulasku ja käyttökustannukset vaativat vuosien mittaan lisää 30 – 40 miljardia euroa.

Lokakuun lopulla julkistetussa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa aseiden voimaan uskominen tulee uudelleen vahvistettua. Selonteon mukaan Suomi jatkaa tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä sotaharjoituksia Naton ja Nato-maiden – erityisesti Yhdysvaltojen – kanssa. Virallinenkin liittyminen Natoon on mahdollista koska hyvänsä. Selonteon mukaan jäsenyyskysymystä tarkastellaan reaaliajassa.

Lapissa Nato-yhteistyö on näkynyt useina suurina sotaharjoituksina. Myös Nato-maiden sotilaskoneiden lentäminen Suomen ilmatilassa ja näkyminen Rovaniemen lentokentällä on yhä tavallisempaa.

Suomen tiivis yhteistyö Venäjään avoimen vihamielisesti suhtautuvan Naton kanssa sekä Suomen osallistuminen Euroopan unionin päättämiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin aiheuttaa luonnollisesti huolta Venäjällä. Kun Venäjä tarkastelee Suomea osana läntistä sotilasliitoa, seurauksena on jännityksen lisääntyminen Suomen lähialueella. Haittaa aiheutuu myös entisille asiallisille naapuruus- ja kauppasuhteille.

Suomen nykyinen linja on ristiriidassa eduskunnan vuonna 1992 hyväksymän Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen valtiosopimuksen (asetus 63/1992) kanssa. Tässä suhteiden perusteet määrittävässä sopimuksessa sovitaan muun muassa, että Suomi ei salli aluettaan käytettävän hyökkäykseen Venäjää vastaan. Kenraali Jarmo Lindbergin vuonna 2014 allekirjoittamassa Suomen ja Naton välisessä isäntämaasopimuksessa luvataan kuitenkin, että Nato voi hyökätä naapurimaahan Suomen alueen kautta.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii Suomen ja Naton sekä Nato-maiden kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomista ja sotilaallisen yhteistyön lopettamista. On palattava noudattamaan Suomen ja Venäjän välistä valtiosopimusta. Tämä on omiaan vähentämään jännitystä ja lisäämään vakautta Suomen lähialueilla. Suomen ja Venäjän suhteiden normalisoiminen on myönteistä myös taloudelle, kun Suomelle edulliset kauppasuhteet suuren naapurin kanssa saadaan palautettua.

11.11.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Nopeat raiteet lentokoneita tärkeämmät

Finnairin päätös lopettaa lennot Kemiin ja useille muille kentille on poikinut ehdotuksia kuntien tuesta lentoyhteyksien säilyttämisestä. Tällaisesta on esimerkkejä mm. Porista, jossa Porin ja Helsingin väliä lentävälle unkarilaiselle Budapest Aircraft Service lentoyhtiölle maksetaan porilaisten veronmaksajien rahoja noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Verorahoilla tuetun lentoliikenteen sijasta olisi panostettava raideliikenteen kehittämiseen. Näin säästyy kuntien rahaa tarpeellisempiin kohteisiin ja samalla saadaan siirrettyä matkustusta ympäristön kannalta paljon järkevämpään junaliikenteeseen.

Kun Helsingin ja Kemin välinen rata saadaan kokonaisuudessaan nopeat junat mahdollistavaan kuntoon, matka-aika keskustasta keskustaan on noin neljä tuntia. Lentomatka ottaa melkein saman verran, kun otetaan huomioon matkat kentille, turvatarkastukset ja muu varsinaisen lennon lisäksi tarvittava aika.

Euroopan Unionilta on tulossa takaisin osa Suomen sinne maksamista elvytysrahoista. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii rahan käyttämistä erityisesti raideliikenteen kehittämiseen. Ympäristö kiittää ja samalla saadaan kipeästi kaivattuja työmahdollisuuksia.

7.10.2020

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Ay-liikettä on voimistettava

Metsäteollisuus ry:n yksipuolinen ilmoitus työehtosopimusneuvotteluista irtautumisesta on yksi lisäosoitus työnantajien röyhkeydestä. Aikaisemmista tapahtumista muistetaan vielä hyvin Postin viimevuotinen yritys alentaa palkkoja siirtämällä pakettilajittelijat heikomman sopimuksen piiriin. Metsäteollisuuskin tavoittelee työntekijöiden palkkojen alentamista. Ihan niin ei kuitenkaan kehdata sanoa, vaan puhutaan kilpailukyvystä ja suurista työvoimakustannuksista.

Kun palkoista ja muista työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle, ammattiliittojen ja ammattiosastojen merkitys kasvaa entisestään. Ilman vahvaa ammattiyhdistysliikettä olisi mahdollista, että työnantajan tavoitteet palkkojen alentamisesta ja muiden työehtojen heikentämisestä voisivat toteutua.

Metsäteollisuuden irtaantuminen sopimusjärjestelmästä merkitsee myös työhön liittyvän lainsäädännön merkityksen kasvamista. Esimerkiksi työsopimuslain mukainen minimipalkka koskee vain aloja, joilla on yleissitova valtakunnallinen työehtosopimus. Kun metsäteollisuudella ei tulevaisuudessa ole yleissitovaa sopimusta, ei alalla ole lakiin perustuvaa minimipalkkaakaan. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii lakia muutettavaksi niin, että minimipalkka koskee kaikkia työaloja.

7.10.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta