Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2017

KEMIIN SAATAVA OIKEA SENIORINEUVOLA

Kemin kaupungin nettisivujen mukaan keskustan palvelutalolla olleen seniorineuvolan toiminnot ovat siirtyneet Kemikammariin (Keskuspuistokatu 1). Kemikammari on kuitenkin käytännössä ajanviettopaikka. Sellaisena se on ihan hyödyllinen, mutta ei täytä vanhusneuvolan (seniorineuvolan) toiminta-ajatusta.

Seniorineuvolan on oltava paikka, johon vanha ihminen voi tulla ilman ajanvarausta terveys- ja sosiaaliongelmineen ja jossa hän saa asiantuntevaa apua terveysasioissa ja sosiaalipuolen ongelmissa kummankin alan ammattilaisilta. Tarvittaessa neuvolaan tulleelle järjestetään aika lääkärille tai muuhun kohteeseen, jossa hänen asiaansa tullaan edelleen käsittelemään.

Esitämme, että vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha vähintään kahta seniorineuvolan työntekijää varten. Toisen tulee olla terveysalan ja toinen sosiaalialan ammattilainen. Lisäksi neuvolaa varten on hankittava sopivat tilat.

Kun neuvolan työntekijät on valittu, neuvolan toiminnasta on tiedotettava laajasti tiedotusvälineissä. Lisäksi neuvolan työntekijöiden on käytävä kertomassa neuvolan toiminnasta ja tarkoituksesta mm. eläkeläisjärjestöjen tilaisuuksissa.

Yhä sotkuisemmaksi käyvä sote-soppakin korostaa oikean seniorineuvolan toiminnan käynnistämisen tarpeellisuutta.

23.11.2017

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön yleinen kokous

LÄNSI-POHJAN TERVEYSPALVELUT SÄILYTETTÄVÄ JULKISINA

Vaikka tulevat sote-ratkaisut ovat vielä aivan auki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on kiirehditty valmistelemaan sopimusta palveluiden siirtämisestä yksityiselle Mehiläinen-konsernille. Mehiläisen suurimmat omistajat ovat kansainväliset sijoitusyhtiöt Triton ja KKR. Mehiläisellä on tietenkin tavoitteena mahdollisimman suurten voittojen saaminen eikä suinkaan mahdollisimman hyvän hoidon saaminen alueen asukkaille.

Meidän mielestämme terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava julkisina palveluina. Aivan erityisesti me tuomitsemme nyt nähdyn hätäilyn palvelujen siirtämiseksi yksityisille.

Kehotamme kansalaisia seuraamaan 13.11. pidettäviä kuntien valtuustojen kokouksia ja panemaan merkille mitkä puolueet ja ketkä henkilöt valtuustoissa ja valtuustojen ulkopuolella ovat yksityistämisen ja ketkä julkisten palveluiden kannalla. Tulkoon tuomio yksityistäjille viimeistään seuraavissa vaaleissa.

1.11.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta