Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2015

Kunnalliset työntekijät voimavaroina

SKP:n Kemin Eteläinen osasto on kokouksessaan 24.11.kiinnittänyt huomionsa siihen ikävään sävyyn jolla tiedotusvälineissä puhutaan työntekijöistä kustannuserinä. Muun muassa on kauhisteltu sitä että suuri osa kunnan asukkaista saa palkkansa verovaroista, koska ovat työssä kunnissa.

On kuitenkin niin, että sivistysvaltion tehtävä on huolehtia kansalaisistaan, myös lapsistaan ja sairaistaan sekä suuren työttömyyden aikana siitä väestön osasta joka ei ole onnistunut pääsemään työhön. Tähän tarvitaan hyvin koulutettua ja demokraattisesti valvottua työntekijäjoukkoa, joka palvelee kansalaisia eri tarpeissa. On huomioitava että vaikka nämä työntekijät saavat palkkansa verokertymästä, he osallistuvat myös veromaksajina tämän hyväksi havaitun järjestelyn ylläpitoon. Jos tilalle tulevat yksityiset toimijat, joiden tehtävä on tuottaa sijoittajilleen voittoa, hinta/laatusuhde kärsii ja verotulot pienenevät, kun palkat lasketaan ja voitot verojärjestelyn kautta minimoidaan.

SKP:n Kemin Eteläinen osasto huomauttaa että kunnalliset työntekijät ovat tärkeät yleisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta, eikä meillä ole varaa luopua sellaisesta voimavarasta

TUKI POSTILAISTEN KAMPPAILULLE Työnantajien hyökkäys on pysäytettävä

 

Hallituksen oikeistolaisten politiikan ja pakkolakiuhkausten rohkaisemina työnantajat ovat ryhtyneet vaatimaan työehtojen merkittäviä heikennyksiä. Kärkevimmin tämä näkyy Postissa, jossa edellisen työehtosopimuksen päättyminen on johtanut avoimeen työtaisteluun.

Työnantaja vaatii merkittäviä huononnuksia työntekijöiden palkkaukseen, työvuoroihin, ja irtisanomistilanteiden muutosturvaan. Lisäksi työantaja haluaa lisätä huomattavasti vuokratyövoiman käyttöä.

Työnantajan röyhkeyttä kuvaavat sen valmistelut rikkurityövoiman värväämisestä jo etukäteen ja työntekijöille esitetyt vaatimukset tulevien rikkureiden kouluttamisesta heidän töihinsä. Tästä työnantaja on kuitenkin nyt luopumassa. Työnantajaa ehkä vähän hillitsee myös Julkisen sanan neuvoston 19.11. antama huomautus Postille tämän annettua epäasiallisesti varoituksen pohjoisen alueen pääluottamusmiehelle, kun tämä oli antanut Lapin Kansaan haastattelun Postin ongelmista.

Postilaiset ovat nyt työnantajien hyökkäysaallon koekaniineina. Jos työnantajat saavat tavoitteensa nyt läpi, luvassa on aivan varmasti huononnuksia muillekin aloille.

Siksi kaikkien on nyt annettava tukensa postilaisten kamppailulle.

23.11.2015

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

KOMMUNISTEILTA TUKI LAPPIIN TULEVILLE PAKOLAISILLE

Ihmisillä, jotka lähtevät kotoaan ja tulevat tuhansien kilometrien matkan tänne työttömyyden vaivaamaan kylmään ja pimeään Lappiin, täytyy olla todellinen hätä joko henkensä tai toimeentulonsa tai molempien puolesta. Tänne ei kukaan varmasti huvikseen tule.

Jo pelkkä alkeellinen inhimillisyys vaatii auttamaan näitä hädänalaisia. Lisäksi meillä kommunisteilla on aina ollut periaatteena aito kansainvälisyys: me toimimme yhdessä maailman kaikkien sorrettujen kanssa ja heidän puolestaan.

Joissakin pakolaisia vastustavissa kannanotoissa yritetään asettaa pakolaiset ja köyhät suomalaiset vastakkain. Näiden kahden sorretun ryhmän edut eivät kuitenkaan ole vastakkaiset. Pakolaisten sijasta suomalaisten ahdingon syynä on Suomessa pitkään jatkunut oikeistolainen politiikka. Kataisen, Stubbin ja Sipilän – ja aikaisempienkin – hallitusten määrätietoisella oikeistolaisella politiikalla on vahvistettu rikkaiden ja yritysten asemaa ja heikennetty opiskelijoiden, työntekijöiden, työttömien, eläkeläisten ja muiden tavallisten kansalaisten toimeentuloa, palveluita ja muita elämisen mahdollisuuksia.

Tyytymättömien ei siksi kannata vastustaa pakolaisia, vaan suunnata aktiivisuutensa hallituksen kaatamiseen. Siinä mekin olemme täysin rinnoin mukana.

2.11.2015

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HEPOLAN KOULUKYYDIT TURVALLISIKSI

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä koulukyyti, jos koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Kemissä tällainen tilanne syntyi, kun Takajärven koulu lopetettiin ja koululaiset määrättiin Hepolan kouluun.

Koulukuljetusten kuormitusta ja turvallisuutta koskevan asetuksen mukaan koululaisia kyyditsevissä autoissa on oltava alkolukko ja autossa on oltava istumapaikka ja turvavyö jokaiselle kyydissä olevalle koululaiselle. Kemissä koululaiset kuitenkin kulkevat Hepolaan kaupungin kustannuksella tavallisilla reittibusseilla. Busseissa ei ole alkolukkoja eikä turvavöitä eikä kaikille aina riitä istumapaikkoja.

Asetuksen mukaan koulukuljetuksia koskevia vaatimuksia ei tarvitse noudattaa, jos matkat tehdään normaalissa reittiliikenteessä olevilla linja-autoilla. Ekaluokkalaisten ja muiden pienten koululaisten turvallisuuden kannalta tällainen poikkeus on kuitenkin aivan perustelematon. Miksi heidän pitkä koulumatkansa voi olla muita turvattomampi, jos koulun ohi sattuu kulkemaan bussilinja?

Esitämme, että Kemissä koulukyydit Hepolan kouluun järjestetään niin, että koulukyytejä yleisesti koskevat turvallisuusvaatimukset täyttyvät (katso http://www.oph.fi/download/136702_Koulukuljetus_opas_2011.pdf). Kuljetukseen käytettävissä autoissa on oltava alkolukko ja jokaiselle koululaiselle on oltava turvavyöllä varustettu istumapaikka.

27.10.2015

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö