Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

JOUKKOIRTISANOMISET KURIIN

Entinen kannattava Kemijärven sellutehdas on purettu jo vuosia sitten

Suomessa tehtaiden lopettamiset ja joukkoirtisanomiset on helpompi toteuttaa kuin monissa muissa maissa. Siksi yhtiöt ovat vuosien mittaan lopettaneet useita kannattaviakin tehtaita ja siirtäneet rahat ulkomaille tuottavampiin kohteisiin. Lapissa tästä on esimerkkinä muun muassa Kemijärven sellutehtaan lopettaminen.

Uusimpana tapauksena on tullut esiin UPM:n ilmoitus Kaipolan paperitehtaan lopettamisesta. Samaan aikaan yhtiö on rakentamassa Uruguayhin jättimäistä sellutehdasta noin 2,4 miljardilla eurolla.

Kaipolan esimerkki osoittaa, että Suomeen tarvitaan tiukempia työehtosopimusten määräyksiä tai lakeja joukkoirtisanomisia vastaan.

Myös työllisyyttä turvaavaa lainsäädäntöä on tiukennettava. Perustuslaki velvoittaa nykyiselläänkin valtion huolehtimaan työllisyydestä. Tämä perustuslain yleinen kirjaus ei kuitenkaan käytännössä toimi. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii sellaisen lain valmistelemista, joka mahdollistaa tehtaan tai yrityksen ottamisen valtion haltuun silloin, kun joukkoirtisanomiset, tehtaan sulkeminen tai yrityksen lopettaminen merkitsisivät useiden työpaikkojen menettämistä.

9.9.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

KEMIN VASTAANOTTOKESKUS SÄILYTETTÄVÄ

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut sukevansa Punaisen ristin ylläpitämän Kemin vastaanottokeskuksen, joka on toiminut kaupungissa jo yli kymmenen vuotta.

Vastaanottokeskuksen henkilöstömäärä on 15, mutta sulkeminen heijastuu paljon laajemmalle. Työpaikkojen loppumisen lisäksi ongelmia syntyy ennen kaikkea muutenkin vaikeassa tilanteessa oleville ja tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Kemiin on vuosien mittaan rakennettu monenlaisia kotouttamista tukevia palveluita. Tällaisia ovat mm. maahanmuuttajia tukeva kohtaamispaikka Mikseri, jonka osana toimii Ohjaamo. Siellä opastetaan työikäisiä maahanmuuttajia työhön ja opiskeluun.

Ohjaamossa on pari sataa maahanmuuttaja-asiakasta, joista joka viides on turvapaikanhakija. Lähes kaikki turvapaikanhakijoista ovat päässeet työhön tai opiskelemaan. Kemissä turvapaikanhakijat eivät asu laitoksessa, vaan hajautetusti vuokra-asunnoissa. Sekin auttaa heidän kotoutumisessaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Jos Kemin vastaanottokeskus suljetaan, turvapaikanhakijat ohjataan jonnekin muualle, missä asiat eivät ehkä ole näin hyvällä tolalla. Vaarana on, että maahanmuuttajat keskittyvät etelän ruuhka-Suomeen omiksi yhteisöikseen, joissa ei opi maan kieltä eikä maan tapoja.

Vaadimme maahanmuuttovirastoa perumaan Kemin vastaanottoyksikön sulkemispäätöksen.

12.8.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LISÄÄ RAHAA KUNNILLE

Vaikka hallitus lupaileekin rahaa kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, jäädään vielä kauas vanhojen hyvien aikojen valtionapujen tasosta. Kokoomuslaista oikeistopolitiikkaa toteuttaneet aikaisemmat hallitukset ovat vuosien mittaan leikanneet kuntien valtionapuja miljardeilla euroilla.

Leikkausten vuoksi – ja osaksi myös omien hölmöjen päätösten vuoksi – kunnat ovat suurissa vaikeuksissa erityisesti Lapissa. Terveys-, sosiaali-, koulutus- ja monia muitakin palveluita on leikattu. Esimerkiksi Kemissä kirjasto on nykyisin auki vain kolme tuntia päivässä.

Osaksi palveluita on siirretty yksityisille, jolloin laatu on huonontunut ja hinnat nousseet. Esimerkiksi viranomaiset ovat joutuneet moittimaan Mehiläistä Länsi-Pohjan päivystyksen järjestämisestä vain opiskelijavoimin. Lääkäreiden vastaanottoajat ovat pudonneet Kemissä puoleen terveyskeskusten siirryttyä Mehiläiselle. Näistäkin esimerkeistä näkyy miten yksityinen pyrkii voittojensa maksimoimiseen eikä tuottamaan mahdollisimman hyviä terveyspalveluita kuntalaisille.

Valtionapujen suurentamisen lisäksi on vahvistettava kuntien taloutta myös muilla tavoilla. Kunnallisverosta nykyisin vapautetut pääomatulot on saatettava verolle. Kunnallisvero on myös muutettava progressiiviseksi niin, että pienten tulojen verotus ei kiristy, mutta suurista tuloista peritään nykyistä suurempi prosentti.

10.7.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

NYT HÄVITTÄJIÄ VASTUSTAMAAN

Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus päättää uusien rynnäkköhävittäjien ostamisesta vuoden 2021 aikana. Se merkitsee, että asiasta päätetään eduskunnassa tämän vuoden lopulla ensi vuoden budjettia hyväksyttäessä. Hallitus esittää kymmenentuhannen miljoonan euron (10 000 000 000 €) suuruisia tilausvaltuuksia ostopäätöksen tekemiseksi.

Kalliiden hyökkäysaseiden hankinnan järjettömyyteen on laajemminkin havahduttu nyt, kun koronasta aiheutuu yllättäviä miljardiluokkaa olevia menoja, jotka joudutaan kattamaan velkaa ottamalla. Toistaiseksi hallitus on kuitenkin ilmoittanut pitävänsä kiinni ohjelmastaan.

Koska asiasta päätetään vielä tämän vuoden aikana, ostopäätöksen vastustamisella on kiire. Siksi hankinnan vastustajien olisi käytävä netissä tukemassa kansalaisaloitetta hävittäjähankintojen pysäyttämisestä ja uudelleen arvioinnista (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6437). Kun aloitteen tueksi saadaan vähintään 50 000 allekirjoitusta, se on otettava eduskunnan käsittelyyn.

6.6.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LISÄÄ PALKKAA HOITAJILLE

Mehiläisen hoitajien ulosmarssi Kemissä 11.4.2019

Valtakunnansovittelijoiden ehdotukset ovat kautta vuosien olleet melkein aina kallellaan työnantajien suuntaan. Hyvin usein uutisissa on kerrottu, että työntekijäjärjestö hylkäsi sovintoehdotuksen, mutta työnantajille se olisi kelvannut.

Näin kävi myös vapun alla, kun hoitajien järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan ehdotuksen kunta-alan sopimukseksi.

Sen sijaan, että ehdotuksessa olisi otettu huomioon yleisesti hyväksytty tavoite naisvaltaisten alojen palkkojen tasokorotuksesta, ehdotus sisälsi useita huononnuksia nykyiseen tilanteeseen. Muun muassa palkankorotukset jäisivät alle muilla aloilla sovitun yleisen tason. Koronan takia muihin tehtäviin siirrettäville voitaisiin alentaa palkkaa seitsemän ja puolen kuukauden ajaksi. Kiky-tuntien poisto toisi tilalle muita heikennyksiä. Ja niin edelleen.

Korona on konkreettisesti tuonut esille hoitajien työn tärkeyden ja henkilöstöpulan. Suomen heikkojen palkkojen ja huonojen työehtojen vuoksi paljon hoitajia on siirtynyt työhön muille aloille tai muihin maihin. Nyt monet työssä olevat joutuvat venymään kestokyvyn äärirajoille.

Tuemme hoitajaliittojen kamppailua parempien palkkojen ja työehtojen puolesta. Toivomme myös muiden ammattiliittojen ja poliittisten puolueiden osallistumista hoitajien oikeutettujen vaatimusten tukemiseen.

8.5.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Kuva

150 vuotta V.I- Leninin syntymästä

IHMISET OVAT TÄRKEIMMÄT

Uutiset hallituksen päätöksistä koronaepidemian hidastamiseksi osoittavat, että hallitus on enemmän huolissaan yrityksistä kuin ihmisistä.

Hallituksen päättämät rajoitukset koskettavat monia yrityksiä vain välillisesti, mutta suoraan ihmisiä. Rajoitukset aiheuttavat monille perheille ja yksinäisille ihmisille suuria vaikeuksia. Osalla etäopetukseen komennetuista koululaisista ei ole laitteita eikä osaamista koulutehtävistä selviämiseen. Suuri joukko vanhuksista, vammaisista ja sairaista on tullut toimeen omaisten ja ystävien avulla. Melkoinen osa avustajista on joutunut itsekin rajoitusten kohteeksi. Tästä aiheutuu ongelmia avustajille ja avustettaville.

Vastuu kuntalaisten selviämisestä on kunnilla. Pitkään jatkuneiden valtionapujen leikkausten vuoksi suurella osalla kuntia on kuitenkin liian vähän rahaa ja henkilökuntaa selvitäkseen kunnolla edes normaalitilanteesta äkkiä eteen tulleesta poikkeustilanteesta puhumattakaan.

Hallituksen päätökset miljardien eurojen tukipaketeista ovat kuitenkin menneet kuntien sijasta yrityksille. Päätökset näyttävät jättävän kunnat aika lailla oman onnensa nojaan. Hallitus ehkä ajattelee, että voivathan kunnat sitten ensi vuodeksi nostaa verojaan ja maksujaan syntyneiden alijäämien kattamiseksi

Vaadimme kunnilta ponnekkaita toimia, joilla varmistetaan kaikkien kuntalaisten selviäminen koronan aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Valtion on tuettava kuntia, jotta ne käytännössä selviävät tehtävistään. Rahaa tukemiseen löytyy esimerkiksi niistä kymmenestä miljardista, joilla on aiottu ostaa uusia rynnäkköhävittäjiä. Kevään suurten sotaharjoitusten peruuttaminenkin hidastaisi taudin leviämistä ja säästäisi rahaa tarpeellisempaan.

8.4.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SEIS SOTAPUHEILLE

Yle ja useimmat muutkin tiedotusvälineet koettavat luoda sellaista mielikuvaa, että Suomea koskevan sodan syttyminen on ihan nurkan takana. Uusien sotalaivojen ja sotalentokoneiden ja muiden sotavarusteiden hankintaan varataan miljardeja euroja. Kutsuntoja – ja kai kohta armeijan käymistäkin – suunnitellaan pakollisiksi myös naisille. Hallitusohjelmaan on kirjattu yhteistyö USA:n ja Naton kanssa sekä mahdollisuus liittyä Natoon virallisestikin.

Jonkinlaisena huipennuksena sodan valmistelun ilmapiirille oli Suomen presidentin Sauli Niinistön esiintyminen sotilaspuvussa 4.3. television uutisten haastattelussa. Sellainen esiintyminen on pelottava osoitus poliittisen johdon harhautumisesta sotilaallisen voiman painottamiseen.

Vaadimme politiikan suunnan muuttamista. Sotaan valmistautumisen sijasta on toimittava rauhan ja hyvin naapuruussuhteiden puolesta.

11.3.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HOITAJIA LENTOTUNTIEN SIJAAN

Amerikkalainen lentokonekauppias pääsi jokin aika sitten kehumaan Suomen televisiouutisissa rynnäkköhävittäjien edullisuutta: tunti ilmassa maksaa vain 25 000 dollaria.

Sotilaslentokentän äärellä asuvat rovaniemeläiset kuulevat sotakoneiden jatkuvan lentelyn. Jos lasketaan, että vuoden aikana keskimäärin kymmenen konetta ostettavasta 64 koneesta on päivittäin kaksi tuntia ilmassa, siitä kertyy vuoden loppuun mennessä 182,5 miljoonan dollarin eli noin 168 miljoonan euron lasku.

Suunnilleen tämän verran on laskettu tarvittavan rahaa, jotta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa hoitajamitoitus saataisiin nostettua seitsemään hoitajaan kymmentä hoidettavaa kohti.

Hoivapalveluihin ei tunnu millään riittävän rahaa, mutta köyhyys on kaukana, kun sotakoneita ostetaan ja niitä käytetään. Vaadimme hallitusta ja eduskuntaa kääntämään arvot toisin päin: yhteiset rahat on ensisijaisesti käytettävä kansalaisia hyödyttäviin palveluihin eikä sotavarusteluihin.

19.2.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI UUSIA RYNNÄKKÖHÄVITTÄJIÄ

Kymmenentuhannen miljoonan euron käyttäminen lähinnä hyökkäyksiin soveltuvien rynnäkköhävittäjien ostamiseen on taas noussut julkisuuteen, kun koneiden testaaminen on käynnistetty Suomen ilmatilassa.

Hallitus päätti jo syksyllä ostaa neljä suurta sotalaivaa tuhannellakolmellasadalla miljoonalla eurolla.

Näyttää siltä, että köyhyys loppuu asehankintoja suunniteltaessa. Köyhyys kuitenkin palaa jälleen, kun pitäisi päättää kansalaisia hyödyttävistä palveluista tai muista aseita järkevämmistä hankkeista.

Lapissa on jouduttu kärsimään vuosia Rovaniemelle sijoitettujen hornettien ulinaa ja taivastelemaan niitä rahamääriä, joita koneiden lentäminen kuluttaa. Sotakoneet tuhlaavat myös suuria määriä rajallisia luonnonvaroja ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Sekä Lapin että koko Suomen kannalta olisi edullista luopua järjettömän kalliista hävittäjähankinnoista. Suuri määrä rahaa säästyy järkevämpiin hankkeisiin, esimerkiksi hoitajamitoituksen kuntoon saamiseen. Mitoituksen nostamisen lukuun 0,7 on arvioitu maksavan 250 euroa miljoonaa vuodessa. Kun se hoidetaan, hävittäjiin varatusta kymmenestä miljardista riittää rahaa vielä moneen muuhunkin tarpeeseen.

Suurista Nato-yhteensopivista asehankinnoista luopuminen antaa myös viestin Suomen rauhantahtoisesta ulkopolitiikasta. Rauha ja hyvät naapuruussuhteet on aina turvattu järkevällä ulkopolitiikalla, ei aseistusta lisäämällä.

15.1.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta