Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

PERUSOIKEUKSIIN EI SAA KAJOTA

Turun puukotuksia on härskisti käytetty hyväksi suojelupoliisin ja armeijan vakoiluvaltuuksia lisäävien niin sanottujen tiedustelulakien läpi ajamiseksi. Tarkoituksena on muuttaa perustuslakia niin, että siellä turvattuja kansalaisten perusoikeuksia mm. luottamukselliseen viestintään ja muuhun yksityisyyden suojaan heikennettäisiin. Samalla muutoksella annettaisiin valtuudet säätää näiden perusoikeuksien mitätöimisen yksityiskohdista tavallisilla laeilla.

Lakiehdotukset ovat saaneet vastaansa ankaraa kritiikkiä mm. Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja oikeusvalvojilta. Ministeriön mukaan osa ehdotetuista toimenpiteistä polkee kansalaisten perusoikeuksia ja voi heikentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Oikeusasiamies on kritisoinut salaisen seurannan perusteena olevan ”kansallisen turvallisuuden” epämääräisyyttä. Kun perusteluksi ilmoitetaan kansallinen turvallisuus, suojelupoliisi voisi laillisesti vakoilla kansalaisten ja järjestöjen toimintaa, vaikka mitään konkreettista epäilyä rikoksesta tai sellaisen valmistelusta ei ole. Oikeuskanslerinvirasto puolestaan on huolissaan siitä, että lakiluonnos laajentaa ulkomaille suunnitellut salaiset tiedusteluvaltuudet myös Suomen rajojen sisäpuolelle.

Rikospoliisilla, suojelupoliisilla ja armeijalla on jo nykyisin laajat valtuudet erilaiseen seurantaan ja muihin toimenpiteisiin, kun kysymys on rikoksen selvittelystä ja konkreettisen rikosepäilyn tutkimisesta. Perustuslain muuttaminen ja massamittaisen seurannan salliminen epämääräisen ”kansallisen turvallisuuden” perusteella avaisi tien yhteiskuntaan, jossa suopo ja armeija voivat käytännössä mielivaltaisin perustein seurata henkilöiden ja järjestöjen kirjeitä, sähköposteja ja muuta tietoliikennettä sekä sijaintipaikkaa ja muuta toimintaa. Sellaista yhteiskuntaa me emme halua.

Erityisesti vastustamme perustuslakiin koskemista. Perustuslaki on osoittanut tarpeellisuutensa muun muassa hallitusten sote-seikkailujen yhteydessä, kun useampikin älytön ehdotus on saatu torjuttua perustuslakivaliokunnassa. Jos perustuslain yksilön suojaa koskevia säädöksiä huononnetaan, kansalaiset menettävät tältä osin viimekätisen perustuslain suojan pysyvästi. Sitä ei saa sallia.

21.8.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LAPPIIN TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE

Lapissa on joukkoliikenteen järjestämisessä jouduttu jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen. Kun juna- ja linja-autoyhteyksiä on vähän ja niitä on vielä jatkuvasti vähennetty, varsinkin monet maaseudulla asuvat ovat joutuneet pakosta hankkimaan oman auton. Tämä vähentää joukkoliikenteen käyttämistä ja saa aikaan yhä uusia linjojen lakkautuksia ja yhä useamman on hankittava oma auto tai muutettava asutuskeskuksiin.

Yksityisautoilu aiheuttaa onnettomuuksia, saastuttaa ympäristöä ja vaikuttaa ilmaston muuttumiseen. Matkailukausina tietkin ruuhkautuvat. Oman auton hankkiminen ja käyttäminen on lisäksi kallista. Jos autoa ei pysty hankkimaan tai ajamaan, edessä voi olla pakollinen muuttaminen vuosikymmenien aikana rakkaaksi tulleesta kodista asutuskeskukseen. Sellainen saattaa romahduttaa taloudenkin, kun entistä kotitaloa ei saa myydyksi tai siitä saatava hinta on sietämättömän alhainen.

Tähän jatkuvaa huonontumista aiheuttavaan kierteeseen on saatava muutos. Valtion ja kuntien on yhteisesti luotava Lapin asujaimistoa palveleva paikallisjunien, linja-autojen ja kohtuuhintaisten reittitaksien liikenneverkko, jonka avulla asukkaat pystyvät suoriutumaan tarpeellisista matkoistaan ilman omankin auton käyttämistä.

22.6.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SAASTUTTAJAT MAKSAMAAN

Hallitus esittää lisätalousarviossaan ympäristöministeriölle viittä miljoonaa euroa Nivalassa toimineen ja viimeksi konkurssin tehneen kanadalaisyhtiön omistaman Hituran nikkelikaivoksen ympäristövahinkojen torjuntaan. Tämänkin jälkeen veronmaksajien rahoja tarvitaan lisää Kalajoen pilaantumisen estämiseksi. Vastaavia esimerkkejä on muitakin, niistä tunnetuimpana tähän mennessä eniten verorahoja syönyt Talvivaara.

Toisen ongelman muodostavat edelleen toiminnassa olevat yhtiöt, jotka erilaisilla tempuilla väistelevät ympäristöä koskevia velvoitteitaan. Esimerkiksi SSAB (aikaisemmin Rautaruukki) aikoo saattaa Kolarin Rautuvaaran 80 hehtaarin rikastehiekka-alueen ja 12 hehtaarin sivukivialueen ympäristön kannalta haitattomaksi vasta ensi vuonna, vaikka kaivostoiminta Rautuvaarassa loppui jo vuonna 1996. Kemijärven lopetetun sellutehtaan jätelampi odottaa jo seitsemättä vuotta aluehallintoviraston päätöksen mukaisia Stora Enson toimenpiteitä.

Lainsäädäntöä ja viranomaisten käytäntöjä on muutettava niin, että taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt joutuvat oikeasti vastaamaan toimintansa seurauksista. Yhtiöiden on talletettava erityiseen rahastoon niin suuret vakuussummat, että niillä pystytään maksamaan tarvittavat välittömät toimenpiteet ympäristövahinkojen korjaamiseksi. Rahoilla pitää myös voida hoitaa suljettujen kaivosten nopea saattaminen ympäristölle haitattomiksi, jos kaivosyhtiö ei sitä tee konkurssin tai muun syyn vuoksi.

SKP TUKEE ROVANIEMEN MIELENOSOITUSTA

Sotaharjoitusalue ulottuu Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelle

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piirin vuosikokous päätti tukea Suomen Rauhanpuolustajien Lapin piirin ja muiden järjestöjen maanantaiksi 22.5. klo 9 Rovaniemen lentokentälle koolle kutsumaa mielenosoitusta. Maanantaina alkaa suuri Naton harjoitusohjelmaan kuuluva 11 maan ilmasotaharjoitus, joka käyttää Rovaniemen lentokenttää yhtenä tukikohtanaan. Harjoittelualue ulottuu laajalle Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille.

Harjoitus on osa Suomen johtajien jatkuvasti tiivistyvää  Nato-yhteistyötä. Nato-lähentymisen kiivautta osoittaa se, että Suomen armeija on tänä vuonna mukana 84 kansainvälisessä sotaharjoitus- ja koulutustapahtumassa. Valtaosa tapahtumista toteutetaan Naton tai joidenkin Nato-maiden kanssa. Tapahtumia on Euroopassa Pohjois-Norjasta Albaniaan ja ainakin yksi on Yhdysvalloissakin.

Vaikka kansalaisten enemmistö vastustaa Suomen Natoon liittymistä, herrat eivät tunnu siitä välittävän. Siksi on saatava aikaan niin laajaa ja näkyvää Natoa vastustavaa toimintaa, että johtajienkin on pakko ottaa se huomioon. Siksi mahdollisimman monen osallistuminen Rovaniemenkin mielenosoitukseen on tärkeää.

14.5.2017

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

LÄNSKÄÄ EI SAA YHTIÖITTÄÄ

Soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Siksi tässä vaiheessa on erityisen hölmöä siirtää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnot perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö. Selvästikin suuret terveysalan yritykset ja yksityistämistä tukevat poliitikot käyttävät sekavaa tilannetta hyväkseen. Ne pelottelevat ja sotkevat asioita ja sillä tavalla pyrkivät saamaan alueen kuntien päättäjien enemmistön tukemaan julkisten palveluiden siirtämistä yksityisen yhtiön rahantekokoneeksi.

SKP:n Lapin piiri tukee niitä voimia, jotka vastustavat Länskän toimintojen kaappaamista yksityiselle yhtiölle. Yhdessä voimme vielä pelastaa toimivat julkiset palvelut.

26.4.2017

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI LÄNSKÄÄ YKSITYISILLE

Suomen kommunistisen puolueen Kemin kaupunkijärjestön 19.4.2017 pidetty vuosikokous päätti tukea Kemin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien sosiaali- ja terveyslautakunnassa ottamaa kantaa, jonka mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluita ei tule siirtää perustettavalla yhtiölle, jossa suurella kansainvälisellä terveysalan yrityksellä olisi osake-enemmistö.

SKP on periaatteessa julkisten palveluiden yksityistämistä vastaan. Erityisen älytöntä esitetty Länskän yksityistämishanke on tässä vaiheessa, kun soten kohtalo on vielä täysin auki. Lakeja ei ole vahvistettu ja koko homma voi vielä kaatua perustuslakivaliokuntaan tai käytännön toteuttamisongelmiin.

Toivomme, että vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit pysyvät lautakunnassa ottamassaan kannassa, kun asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

KEMIN KOULUT JA PÄIVÄKODIT SÄILYTETTÄVÄ

Kemissä virkamiehet ja luottamushenkilöt tuntuvat tekevän päätöksiä koulujen ja päiväkotien lopettamisista ja koululaisten ja päiväkotilasten siirtelystä sillä perusteella, että kaupungin omistamia tyhjillään olevia tiloja saadaan täytetyksi.

Tällaisia päätöksiä on helppo nuijia pöytään, mutta niiden seuraukset saattavat olla monelle kuntalaiselle karmaisevan hankalia. Lasten matkat kouluun tai päiväkotiin pitenevät hurjasti ja uudet kuljetusmatkat eivät mahdollisesti sovi lainkaan perheen aikatauluun. Tai sitten pienelle seitsemänvuotiaalle ekaluokkalaiselle annetaan bussilippu kouraan ja käsketään menemään pysäkille odottamaan normaalia vuorobussia. Näin tehtiin Takajärven koulun lopettamisen yhteydessä, kun oppilaat siirrettiin Hepolaan.

SKP:n Kemin eteläinen osasto päätti kokouksessaan tukea Takajärven koulun vanhempainyhdistyksen vaatimusta uuden koulun saamisesta. Osasto vaatii myös Peurasaaren päiväkodin ja Karihaaran koulun pikaista korjaamista tai uusien tilojen rakentamista.

Perusteellinen korjas tai kokonaan uuden koulun tai päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen vie aikaa. Siksi kaupungin on ostettava tai vuokrattava viipale-elementtejä, joilla saadaan nopeasti väliaikaiset siedettävät tilat entisten tilojen läheisyyteen korjauksen tai uuden rakentamisen ajaksi.

30.3.2017

SKP:n Kemin eteläinen osasto