Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

LISÄÄ PALKKAA HOITAJILLE

Mehiläisen hoitajien ulosmarssi Kemissä 11.4.2019

Valtakunnansovittelijoiden ehdotukset ovat kautta vuosien olleet melkein aina kallellaan työnantajien suuntaan. Hyvin usein uutisissa on kerrottu, että työntekijäjärjestö hylkäsi sovintoehdotuksen, mutta työnantajille se olisi kelvannut.

Näin kävi myös vapun alla, kun hoitajien järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan ehdotuksen kunta-alan sopimukseksi.

Sen sijaan, että ehdotuksessa olisi otettu huomioon yleisesti hyväksytty tavoite naisvaltaisten alojen palkkojen tasokorotuksesta, ehdotus sisälsi useita huononnuksia nykyiseen tilanteeseen. Muun muassa palkankorotukset jäisivät alle muilla aloilla sovitun yleisen tason. Koronan takia muihin tehtäviin siirrettäville voitaisiin alentaa palkkaa seitsemän ja puolen kuukauden ajaksi. Kiky-tuntien poisto toisi tilalle muita heikennyksiä. Ja niin edelleen.

Korona on konkreettisesti tuonut esille hoitajien työn tärkeyden ja henkilöstöpulan. Suomen heikkojen palkkojen ja huonojen työehtojen vuoksi paljon hoitajia on siirtynyt työhön muille aloille tai muihin maihin. Nyt monet työssä olevat joutuvat venymään kestokyvyn äärirajoille.

Tuemme hoitajaliittojen kamppailua parempien palkkojen ja työehtojen puolesta. Toivomme myös muiden ammattiliittojen ja poliittisten puolueiden osallistumista hoitajien oikeutettujen vaatimusten tukemiseen.

8.5.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Kuva

150 vuotta V.I- Leninin syntymästä

IHMISET OVAT TÄRKEIMMÄT

Uutiset hallituksen päätöksistä koronaepidemian hidastamiseksi osoittavat, että hallitus on enemmän huolissaan yrityksistä kuin ihmisistä.

Hallituksen päättämät rajoitukset koskettavat monia yrityksiä vain välillisesti, mutta suoraan ihmisiä. Rajoitukset aiheuttavat monille perheille ja yksinäisille ihmisille suuria vaikeuksia. Osalla etäopetukseen komennetuista koululaisista ei ole laitteita eikä osaamista koulutehtävistä selviämiseen. Suuri joukko vanhuksista, vammaisista ja sairaista on tullut toimeen omaisten ja ystävien avulla. Melkoinen osa avustajista on joutunut itsekin rajoitusten kohteeksi. Tästä aiheutuu ongelmia avustajille ja avustettaville.

Vastuu kuntalaisten selviämisestä on kunnilla. Pitkään jatkuneiden valtionapujen leikkausten vuoksi suurella osalla kuntia on kuitenkin liian vähän rahaa ja henkilökuntaa selvitäkseen kunnolla edes normaalitilanteesta äkkiä eteen tulleesta poikkeustilanteesta puhumattakaan.

Hallituksen päätökset miljardien eurojen tukipaketeista ovat kuitenkin menneet kuntien sijasta yrityksille. Päätökset näyttävät jättävän kunnat aika lailla oman onnensa nojaan. Hallitus ehkä ajattelee, että voivathan kunnat sitten ensi vuodeksi nostaa verojaan ja maksujaan syntyneiden alijäämien kattamiseksi

Vaadimme kunnilta ponnekkaita toimia, joilla varmistetaan kaikkien kuntalaisten selviäminen koronan aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Valtion on tuettava kuntia, jotta ne käytännössä selviävät tehtävistään. Rahaa tukemiseen löytyy esimerkiksi niistä kymmenestä miljardista, joilla on aiottu ostaa uusia rynnäkköhävittäjiä. Kevään suurten sotaharjoitusten peruuttaminenkin hidastaisi taudin leviämistä ja säästäisi rahaa tarpeellisempaan.

8.4.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SEIS SOTAPUHEILLE

Yle ja useimmat muutkin tiedotusvälineet koettavat luoda sellaista mielikuvaa, että Suomea koskevan sodan syttyminen on ihan nurkan takana. Uusien sotalaivojen ja sotalentokoneiden ja muiden sotavarusteiden hankintaan varataan miljardeja euroja. Kutsuntoja – ja kai kohta armeijan käymistäkin – suunnitellaan pakollisiksi myös naisille. Hallitusohjelmaan on kirjattu yhteistyö USA:n ja Naton kanssa sekä mahdollisuus liittyä Natoon virallisestikin.

Jonkinlaisena huipennuksena sodan valmistelun ilmapiirille oli Suomen presidentin Sauli Niinistön esiintyminen sotilaspuvussa 4.3. television uutisten haastattelussa. Sellainen esiintyminen on pelottava osoitus poliittisen johdon harhautumisesta sotilaallisen voiman painottamiseen.

Vaadimme politiikan suunnan muuttamista. Sotaan valmistautumisen sijasta on toimittava rauhan ja hyvin naapuruussuhteiden puolesta.

11.3.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HOITAJIA LENTOTUNTIEN SIJAAN

Amerikkalainen lentokonekauppias pääsi jokin aika sitten kehumaan Suomen televisiouutisissa rynnäkköhävittäjien edullisuutta: tunti ilmassa maksaa vain 25 000 dollaria.

Sotilaslentokentän äärellä asuvat rovaniemeläiset kuulevat sotakoneiden jatkuvan lentelyn. Jos lasketaan, että vuoden aikana keskimäärin kymmenen konetta ostettavasta 64 koneesta on päivittäin kaksi tuntia ilmassa, siitä kertyy vuoden loppuun mennessä 182,5 miljoonan dollarin eli noin 168 miljoonan euron lasku.

Suunnilleen tämän verran on laskettu tarvittavan rahaa, jotta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa hoitajamitoitus saataisiin nostettua seitsemään hoitajaan kymmentä hoidettavaa kohti.

Hoivapalveluihin ei tunnu millään riittävän rahaa, mutta köyhyys on kaukana, kun sotakoneita ostetaan ja niitä käytetään. Vaadimme hallitusta ja eduskuntaa kääntämään arvot toisin päin: yhteiset rahat on ensisijaisesti käytettävä kansalaisia hyödyttäviin palveluihin eikä sotavarusteluihin.

19.2.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI UUSIA RYNNÄKKÖHÄVITTÄJIÄ

Kymmenentuhannen miljoonan euron käyttäminen lähinnä hyökkäyksiin soveltuvien rynnäkköhävittäjien ostamiseen on taas noussut julkisuuteen, kun koneiden testaaminen on käynnistetty Suomen ilmatilassa.

Hallitus päätti jo syksyllä ostaa neljä suurta sotalaivaa tuhannellakolmellasadalla miljoonalla eurolla.

Näyttää siltä, että köyhyys loppuu asehankintoja suunniteltaessa. Köyhyys kuitenkin palaa jälleen, kun pitäisi päättää kansalaisia hyödyttävistä palveluista tai muista aseita järkevämmistä hankkeista.

Lapissa on jouduttu kärsimään vuosia Rovaniemelle sijoitettujen hornettien ulinaa ja taivastelemaan niitä rahamääriä, joita koneiden lentäminen kuluttaa. Sotakoneet tuhlaavat myös suuria määriä rajallisia luonnonvaroja ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Sekä Lapin että koko Suomen kannalta olisi edullista luopua järjettömän kalliista hävittäjähankinnoista. Suuri määrä rahaa säästyy järkevämpiin hankkeisiin, esimerkiksi hoitajamitoituksen kuntoon saamiseen. Mitoituksen nostamisen lukuun 0,7 on arvioitu maksavan 250 euroa miljoonaa vuodessa. Kun se hoidetaan, hävittäjiin varatusta kymmenestä miljardista riittää rahaa vielä moneen muuhunkin tarpeeseen.

Suurista Nato-yhteensopivista asehankinnoista luopuminen antaa myös viestin Suomen rauhantahtoisesta ulkopolitiikasta. Rauha ja hyvät naapuruussuhteet on aina turvattu järkevällä ulkopolitiikalla, ei aseistusta lisäämällä.

15.1.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TUEMME AMMATTILIITTOJEN KAMPPAILUJA

Suomessa on pitkään vallinnut oikeistolainen ilmapiiri, jota televisio, radio ja suurimmat sanomalehdet edelleen pyrkivät pitämään yllä. Tämä on rohkaissut työnantajia vaatimaan palkattomien kiky-tuntien jatkoa ja esittämään myös muita työntekijöiden kannalta kohtuuttomia vaatimuksia.

Postin pakettilajittelijoihin kohdistettujen huononnusten torjuminen osoittaa, että ammattiliitoilla on voimaa, kun sitä vain yhdessä ollaan valmiit käyttämään.

Samaa voimaa on nyt käytettävä työnantajien huononnusesitysten torjumiseen. Pelkkä huononnuksia vastaan puolustautuminen ei kuitenkaan riitä; on aika ryhtyä toteuttamaan myös parannuksia. Yksi merkittävä askel eteenpäin olisi työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja kolmeenkymmeneen tuntiin viikossa nykyistä ansiotasoa alentamatta. Työn raskauden vähentämisen ohella samalla saataisiin runsaasti uusia työpaikkoja työttömyyden vaivaamaan Lappiin ja muuallekin Suomeen.

11.12.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta