Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

HUOLESTUTTAVIA SOTASUUNNITELMIA

Nykyinen hallitus on osoittautunut kovasti asevarusteluun uskovaksi. Jo vuosi sitten hallitus päätti käyttää 1 300 miljoonaa euroa neljän suuren sotalaivan tilaamiseen. Tämän syksyn budjettiriihessä hallitus päätti varata 1 500 miljoonaa euroa rynnäkköhävittäjien oston käsirahaksi. Arvioiden mukaan hävittäjien oston loppulasku ja käyttökustannukset vaativat vuosien mittaan lisää 30 – 40 miljardia euroa.

Lokakuun lopulla julkistetussa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa aseiden voimaan uskominen tulee uudelleen vahvistettua. Selonteon mukaan Suomi jatkaa tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä sotaharjoituksia Naton ja Nato-maiden – erityisesti Yhdysvaltojen – kanssa. Virallinenkin liittyminen Natoon on mahdollista koska hyvänsä. Selonteon mukaan jäsenyyskysymystä tarkastellaan reaaliajassa.

Lapissa Nato-yhteistyö on näkynyt useina suurina sotaharjoituksina. Myös Nato-maiden sotilaskoneiden lentäminen Suomen ilmatilassa ja näkyminen Rovaniemen lentokentällä on yhä tavallisempaa.

Suomen tiivis yhteistyö Venäjään avoimen vihamielisesti suhtautuvan Naton kanssa sekä Suomen osallistuminen Euroopan unionin päättämiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin aiheuttaa luonnollisesti huolta Venäjällä. Kun Venäjä tarkastelee Suomea osana läntistä sotilasliitoa, seurauksena on jännityksen lisääntyminen Suomen lähialueella. Haittaa aiheutuu myös entisille asiallisille naapuruus- ja kauppasuhteille.

Suomen nykyinen linja on ristiriidassa eduskunnan vuonna 1992 hyväksymän Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen valtiosopimuksen (asetus 63/1992) kanssa. Tässä suhteiden perusteet määrittävässä sopimuksessa sovitaan muun muassa, että Suomi ei salli aluettaan käytettävän hyökkäykseen Venäjää vastaan. Kenraali Jarmo Lindbergin vuonna 2014 allekirjoittamassa Suomen ja Naton välisessä isäntämaasopimuksessa luvataan kuitenkin, että Nato voi hyökätä naapurimaahan Suomen alueen kautta.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii Suomen ja Naton sekä Nato-maiden kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomista ja sotilaallisen yhteistyön lopettamista. On palattava noudattamaan Suomen ja Venäjän välistä valtiosopimusta. Tämä on omiaan vähentämään jännitystä ja lisäämään vakautta Suomen lähialueilla. Suomen ja Venäjän suhteiden normalisoiminen on myönteistä myös taloudelle, kun Suomelle edulliset kauppasuhteet suuren naapurin kanssa saadaan palautettua.

11.11.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Nopeat raiteet lentokoneita tärkeämmät

Finnairin päätös lopettaa lennot Kemiin ja useille muille kentille on poikinut ehdotuksia kuntien tuesta lentoyhteyksien säilyttämisestä. Tällaisesta on esimerkkejä mm. Porista, jossa Porin ja Helsingin väliä lentävälle unkarilaiselle Budapest Aircraft Service lentoyhtiölle maksetaan porilaisten veronmaksajien rahoja noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Verorahoilla tuetun lentoliikenteen sijasta olisi panostettava raideliikenteen kehittämiseen. Näin säästyy kuntien rahaa tarpeellisempiin kohteisiin ja samalla saadaan siirrettyä matkustusta ympäristön kannalta paljon järkevämpään junaliikenteeseen.

Kun Helsingin ja Kemin välinen rata saadaan kokonaisuudessaan nopeat junat mahdollistavaan kuntoon, matka-aika keskustasta keskustaan on noin neljä tuntia. Lentomatka ottaa melkein saman verran, kun otetaan huomioon matkat kentille, turvatarkastukset ja muu varsinaisen lennon lisäksi tarvittava aika.

Euroopan Unionilta on tulossa takaisin osa Suomen sinne maksamista elvytysrahoista. SKP:n Kemin kaupunkijärjestö vaatii rahan käyttämistä erityisesti raideliikenteen kehittämiseen. Ympäristö kiittää ja samalla saadaan kipeästi kaivattuja työmahdollisuuksia.

7.10.2020

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

Ay-liikettä on voimistettava

Metsäteollisuus ry:n yksipuolinen ilmoitus työehtosopimusneuvotteluista irtautumisesta on yksi lisäosoitus työnantajien röyhkeydestä. Aikaisemmista tapahtumista muistetaan vielä hyvin Postin viimevuotinen yritys alentaa palkkoja siirtämällä pakettilajittelijat heikomman sopimuksen piiriin. Metsäteollisuuskin tavoittelee työntekijöiden palkkojen alentamista. Ihan niin ei kuitenkaan kehdata sanoa, vaan puhutaan kilpailukyvystä ja suurista työvoimakustannuksista.

Kun palkoista ja muista työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle, ammattiliittojen ja ammattiosastojen merkitys kasvaa entisestään. Ilman vahvaa ammattiyhdistysliikettä olisi mahdollista, että työnantajan tavoitteet palkkojen alentamisesta ja muiden työehtojen heikentämisestä voisivat toteutua.

Metsäteollisuuden irtaantuminen sopimusjärjestelmästä merkitsee myös työhön liittyvän lainsäädännön merkityksen kasvamista. Esimerkiksi työsopimuslain mukainen minimipalkka koskee vain aloja, joilla on yleissitova valtakunnallinen työehtosopimus. Kun metsäteollisuudella ei tulevaisuudessa ole yleissitovaa sopimusta, ei alalla ole lakiin perustuvaa minimipalkkaakaan. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii lakia muutettavaksi niin, että minimipalkka koskee kaikkia työaloja.

7.10.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

HUUTIA HÄVITTÄJILLE

Vastoin suomalaisten enemmistön toiveita hallitus esittää ensi vuoden budjettiin 1 500 miljoonaa euroa uusien rynnäkköhävittäjien etumaksuksi. Koko hintalappu tulee olemaan ainakin 10 miljardia. Kun käyttökustannukset lasketaan mukaan, puhutaan noin 40 miljardista.

Hävittäjien hankintaa perustellaan Suomen puolustamisella, mutta oikeasti koneet ja niihin ostettavat kalliit ohjukset soveltuvat vain hyökkäyksiin. Suomella itsellään ei ole mitään hyökkäystarpeita, joten hankinta palvelee vain USA:n ja Naton hyökkäyshenkisiä tavoitteita,

Rahojen käyttäminen sotakoneisiin on sulaa hulluutta tilanteessa, jossa koronaviruksen aiheuttama tauti aiheuttaa suuria kustannuksia ja ongelmia ihmisille ja yhteiskunnalle. Hävittäjiin varattu puolitoista miljardia tulee SKP:n Lapin piirin mielestä käyttää pienituloisimpien hyväksi ja julkisten palveluiden – erityisesti terveydenhoidon – kohentamiseen.

20.9.2020

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

JOUKKOIRTISANOMISET KURIIN

Entinen kannattava Kemijärven sellutehdas on purettu jo vuosia sitten

Suomessa tehtaiden lopettamiset ja joukkoirtisanomiset on helpompi toteuttaa kuin monissa muissa maissa. Siksi yhtiöt ovat vuosien mittaan lopettaneet useita kannattaviakin tehtaita ja siirtäneet rahat ulkomaille tuottavampiin kohteisiin. Lapissa tästä on esimerkkinä muun muassa Kemijärven sellutehtaan lopettaminen.

Uusimpana tapauksena on tullut esiin UPM:n ilmoitus Kaipolan paperitehtaan lopettamisesta. Samaan aikaan yhtiö on rakentamassa Uruguayhin jättimäistä sellutehdasta noin 2,4 miljardilla eurolla.

Kaipolan esimerkki osoittaa, että Suomeen tarvitaan tiukempia työehtosopimusten määräyksiä tai lakeja joukkoirtisanomisia vastaan.

Myös työllisyyttä turvaavaa lainsäädäntöä on tiukennettava. Perustuslaki velvoittaa nykyiselläänkin valtion huolehtimaan työllisyydestä. Tämä perustuslain yleinen kirjaus ei kuitenkaan käytännössä toimi. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii sellaisen lain valmistelemista, joka mahdollistaa tehtaan tai yrityksen ottamisen valtion haltuun silloin, kun joukkoirtisanomiset, tehtaan sulkeminen tai yrityksen lopettaminen merkitsisivät useiden työpaikkojen menettämistä.

9.9.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

KEMIN VASTAANOTTOKESKUS SÄILYTETTÄVÄ

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut sukevansa Punaisen ristin ylläpitämän Kemin vastaanottokeskuksen, joka on toiminut kaupungissa jo yli kymmenen vuotta.

Vastaanottokeskuksen henkilöstömäärä on 15, mutta sulkeminen heijastuu paljon laajemmalle. Työpaikkojen loppumisen lisäksi ongelmia syntyy ennen kaikkea muutenkin vaikeassa tilanteessa oleville ja tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Kemiin on vuosien mittaan rakennettu monenlaisia kotouttamista tukevia palveluita. Tällaisia ovat mm. maahanmuuttajia tukeva kohtaamispaikka Mikseri, jonka osana toimii Ohjaamo. Siellä opastetaan työikäisiä maahanmuuttajia työhön ja opiskeluun.

Ohjaamossa on pari sataa maahanmuuttaja-asiakasta, joista joka viides on turvapaikanhakija. Lähes kaikki turvapaikanhakijoista ovat päässeet työhön tai opiskelemaan. Kemissä turvapaikanhakijat eivät asu laitoksessa, vaan hajautetusti vuokra-asunnoissa. Sekin auttaa heidän kotoutumisessaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Jos Kemin vastaanottokeskus suljetaan, turvapaikanhakijat ohjataan jonnekin muualle, missä asiat eivät ehkä ole näin hyvällä tolalla. Vaarana on, että maahanmuuttajat keskittyvät etelän ruuhka-Suomeen omiksi yhteisöikseen, joissa ei opi maan kieltä eikä maan tapoja.

Vaadimme maahanmuuttovirastoa perumaan Kemin vastaanottoyksikön sulkemispäätöksen.

12.8.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LISÄÄ RAHAA KUNNILLE

Vaikka hallitus lupaileekin rahaa kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, jäädään vielä kauas vanhojen hyvien aikojen valtionapujen tasosta. Kokoomuslaista oikeistopolitiikkaa toteuttaneet aikaisemmat hallitukset ovat vuosien mittaan leikanneet kuntien valtionapuja miljardeilla euroilla.

Leikkausten vuoksi – ja osaksi myös omien hölmöjen päätösten vuoksi – kunnat ovat suurissa vaikeuksissa erityisesti Lapissa. Terveys-, sosiaali-, koulutus- ja monia muitakin palveluita on leikattu. Esimerkiksi Kemissä kirjasto on nykyisin auki vain kolme tuntia päivässä.

Osaksi palveluita on siirretty yksityisille, jolloin laatu on huonontunut ja hinnat nousseet. Esimerkiksi viranomaiset ovat joutuneet moittimaan Mehiläistä Länsi-Pohjan päivystyksen järjestämisestä vain opiskelijavoimin. Lääkäreiden vastaanottoajat ovat pudonneet Kemissä puoleen terveyskeskusten siirryttyä Mehiläiselle. Näistäkin esimerkeistä näkyy miten yksityinen pyrkii voittojensa maksimoimiseen eikä tuottamaan mahdollisimman hyviä terveyspalveluita kuntalaisille.

Valtionapujen suurentamisen lisäksi on vahvistettava kuntien taloutta myös muilla tavoilla. Kunnallisverosta nykyisin vapautetut pääomatulot on saatettava verolle. Kunnallisvero on myös muutettava progressiiviseksi niin, että pienten tulojen verotus ei kiristy, mutta suurista tuloista peritään nykyistä suurempi prosentti.

10.7.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

NYT HÄVITTÄJIÄ VASTUSTAMAAN

Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus päättää uusien rynnäkköhävittäjien ostamisesta vuoden 2021 aikana. Se merkitsee, että asiasta päätetään eduskunnassa tämän vuoden lopulla ensi vuoden budjettia hyväksyttäessä. Hallitus esittää kymmenentuhannen miljoonan euron (10 000 000 000 €) suuruisia tilausvaltuuksia ostopäätöksen tekemiseksi.

Kalliiden hyökkäysaseiden hankinnan järjettömyyteen on laajemminkin havahduttu nyt, kun koronasta aiheutuu yllättäviä miljardiluokkaa olevia menoja, jotka joudutaan kattamaan velkaa ottamalla. Toistaiseksi hallitus on kuitenkin ilmoittanut pitävänsä kiinni ohjelmastaan.

Koska asiasta päätetään vielä tämän vuoden aikana, ostopäätöksen vastustamisella on kiire. Siksi hankinnan vastustajien olisi käytävä netissä tukemassa kansalaisaloitetta hävittäjähankintojen pysäyttämisestä ja uudelleen arvioinnista (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6437). Kun aloitteen tueksi saadaan vähintään 50 000 allekirjoitusta, se on otettava eduskunnan käsittelyyn.

6.6.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LISÄÄ PALKKAA HOITAJILLE

Mehiläisen hoitajien ulosmarssi Kemissä 11.4.2019

Valtakunnansovittelijoiden ehdotukset ovat kautta vuosien olleet melkein aina kallellaan työnantajien suuntaan. Hyvin usein uutisissa on kerrottu, että työntekijäjärjestö hylkäsi sovintoehdotuksen, mutta työnantajille se olisi kelvannut.

Näin kävi myös vapun alla, kun hoitajien järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan ehdotuksen kunta-alan sopimukseksi.

Sen sijaan, että ehdotuksessa olisi otettu huomioon yleisesti hyväksytty tavoite naisvaltaisten alojen palkkojen tasokorotuksesta, ehdotus sisälsi useita huononnuksia nykyiseen tilanteeseen. Muun muassa palkankorotukset jäisivät alle muilla aloilla sovitun yleisen tason. Koronan takia muihin tehtäviin siirrettäville voitaisiin alentaa palkkaa seitsemän ja puolen kuukauden ajaksi. Kiky-tuntien poisto toisi tilalle muita heikennyksiä. Ja niin edelleen.

Korona on konkreettisesti tuonut esille hoitajien työn tärkeyden ja henkilöstöpulan. Suomen heikkojen palkkojen ja huonojen työehtojen vuoksi paljon hoitajia on siirtynyt työhön muille aloille tai muihin maihin. Nyt monet työssä olevat joutuvat venymään kestokyvyn äärirajoille.

Tuemme hoitajaliittojen kamppailua parempien palkkojen ja työehtojen puolesta. Toivomme myös muiden ammattiliittojen ja poliittisten puolueiden osallistumista hoitajien oikeutettujen vaatimusten tukemiseen.

8.5.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Kuva

150 vuotta V.I- Leninin syntymästä