Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Ei USA:n sotilastukikohtia Lappiin

Viime vuonna Norja hyväksyi USA:n kanssa tehdyn sopimuksen sotilasyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan USA saa perustaa Norjaan neljä sotilastukikohtaa, kaksi niistä Norjan pohjoisosaan. Sotilastukikohdat ja niissä oleva aseistus ja muut sotilastarvikkeet tulevat täysin USA:n määräysvaltaan. Määräysvalta koskee kaikkia alueella olevia, myös muiden maiden kansalaisia. USA:n sotilaisiin sovelletaan USA:n lakeja myös silloin, kun sotilashenkilö tekee rikoksen vapaa-ajallaan Norjassa.

Viime syksynä aloitettiin USA:n ja Suomen väliset neuvottelut uudesta sotilasyhteistyösopimuksesta. On pelättävissä, että Suomeenkin yritetään sijoittaa Norjan mallin mukaiset USA:n sotilastukikohdat. Ainakin osa tukikohdista sijoittuisi todennäköisesti Lappiin.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri varoittaa tällaisista suunnitelmista. Suomeen ei tule sallia alueita eikä tilanteita, joissa USA käyttäisi määräysvaltaa. Lisäksi USA:n pysyvä sotilaallinen läsnäolo olisi omiaan lisäämään epäluuloa ja jännitystä ja siten lisäisi mahdollisen aseellisen konfliktin vaaraa.

Asevarustelun ja sotilaallisen uhittelun sijasta on pyrittävä asialliseen vuoropuheluun naapurin kanssa. Kapitalistinen Suomi pystyi siihen vuosikymmeniä sosialistisen Neuvostoliiton kanssa. Samaan on pystyttävä kapitalistisen Venäjän kanssa, vaikka sen nykypolitiikasta ei pidettäisikään.

1.2.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Norjaan sijoitettavat USA:n sotilastukikohdat

KANSALLISPUISTO LÄNSI-LAPPIIN

Kuvassa talvista Aalistunturin maisemaa

Pari vuotta sitten ympäristöministeriölle tehtiin esitys Kolarin ja Pellon alueelle sijoittuvan Aalistunturin ja sen ympäristön muodostamiseksi kansallispuistoksi. Perusteluna ovat alueen arvokkaat luontokohteet ja se, että Länsi-Lapin alueella ei ole toistaiseksi yhtään kansallispuistoa.

Vaikka asian käsittely on kesken, Metsähallitus on ilmoittanut aloittavansa hakkuut Aalistunturin eteläpuolella noin 400 hehtaarin alueella. Tarkoituksena on tietenkin ehtiä ennen mahdollista kansallispuistopäätöstä.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii kansallispuiston toteuttamista ja hakkuusuunnitelmista luopumista. Metsähallituksen on muutettava linjaansa yleisemminkin. Mahdollisimman suuren rahallisen tuoton saalistamisen sijasta merkittävänä tavoitteena on oltava ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä metsien palauttaminen luonnontilaan. Tämä on välttämätöntä, jotta metsät saataisiin muuttumaan päästölähteistä uudelleen hiilinieluiksi. Hiilinielujen lisääminen on puolestaan välttämätöntä ilmastonmuutoksin hillitsemiseksi.

17.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

ISRAEL VASTUUSEEN PALESTIINALAISTEN SORROSTA

Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita ja karkottanut palestiinalaisia pakolaisiksi vuosien 1947 – 1949 Palestiinan katastrofista (Nakba) lähtien. Sorto ja muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston laittomaksi toteamien siirtokuntien rakentaminen jäljellä oleville palestiinalaisalueille jatkuu. Palestiinalaisalueet on lisäksi erotettu kansainvälisen lain vastaisella muurilla. Muurin totesi laittomaksi jo vuonna 2004 Haagin kansainvälinen tuomioistuin. Tuomioistuimen mukaan aita on kansainvälisen oikeuden vastainen ja se tulisi heti purkaa. Päätöksen mukaan Israel on myös velvollinen korvaamaan aidasta palestiinalaisväestölle aiheutuneet vahingot.

Näistä YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätöksistä huolimatta Israel saa vapaasti jatkaa sortopolitiikkaansa. Israeliin ei kohdisteta pakotteita ja varsinkin USA tukee Israelia taloudellisesti ja poliittisesti. Suomikin käy kauppaa Israelin kanssa ja ostaa sieltä sadoilla miljoonilla lennokeita, ohjuksia ja muuta sotakalustoa.

YK:n yleiskokous on taas kerran todennut Israelin toiminnan laittomuuden. Yleiskokous päätti perjantaina 30.12.2022 pyytää Haagin Kansainvälistä tuomioistuinta harkitsemaan seurauksia Israelille palestiinalaisalueiden miehittämisestä. Päätöslauselmassa pyydetään Kansainvälistä tuomioistuinta määrittelemään oikeudelliset seuraukset Israelin väärinkäytöksille, joilla se rikkoo palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, sekä toimenpiteille, joiden tarkoituksena on muokata Jerusalemin pyhän kaupungin väestörakennetta, luonnetta ja asemaa.

YK:n yleiskokous hyväksyi päätöksen äänin 87–26. Vastaan äänestivät tietenkin Israel ja USA sekä joukko USA:n politiikkaa tukevia valtioita. Päätöksen puolesta äänestivät muun muassa Kiina, Venäjä, Puola, Portugali ja Irlanti. Suomi häpeällisesti äänesti tyhjää.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii Suomea toimimaan YK:n ja kansainvälisen tuomioistuimen päätösten mukaisesti. Yhteistyö Israelin kanssa on katkaistava ja erityisesti asekaupat heti lopetettava. Suomen on pyrittävä saamaan aikaan myös Euroopan unionin Israel-yhteistyön lakkaaminen. On harkittava myös Israeliin kohdistettava pakotteita.

4.1.2023

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Oikeutta saamelaisille

YK:n ihmisoikeuskomitea on pariinkin otteeseen moittinut Suomea saamelaisten oikeuksien polkemisesta. Nykyinen hallitus pyrkii ottamaan moitteet huomioon ja on valmistellut saamelaisten itsehallintoelintä eli saamelaiskäräjiä koskevan uuden lain.

Uudistuksen periaatteena on saamelaisten itsehallinto niin, että esimerkiksi korkein hallinto-oikeus ei voi enää entiseen tapaan puuttua siihen keillä on äänioikeus saamelaiskäräjiä valittaessa. Muutenkin lainsäädäntö saatetaan samoille linjoille Ruotsin ja Norjan saamelaisia koskevien lakien kanssa.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii lain pikaista käsittelemistä niin, että se ehditään saamaan valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana.

Samalla muistutamme, että Suomi ei ole vieläkään ratifioinut alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa kansainvälistä ILO:n sopimusta numero 169. Vaadimme myös tämän sopimuksen pikaista ratifioimista.

16.11.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut Lappiin

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät niin sanotulle Lapin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on pelättävissä, että rahat eivät riitä edes kaikkien nykyisten palveluiden jatkamiseen.

Tämä on huolestuttavaa, koska palvelut eivät nykyiselläänkään ole riittäviä. Monissa kunnissa lääkäriin ja hoitoihin pääsyä joutuu jonottamaan kohtuuttoman pitkään ja myös muiden palveluiden saatavuudessa on puutteita. Hoitajien palkkaneuvottelujen yhteydessä kävi hyvin selville alan heikko palkkaus ja huonot työolosuhteet ja näiden seurauksena henkilökunnan puute ja työssä olevien kohtuuton työtaakka.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen merkittävää lisäämistä. Niin kuin satojen miljoonien varaaminen raja-aidan rakentamiseen ja kymmenien miljardien käyttäminen sotalentokoneisiin ja muuhun aseistukseen osoittaa, rahasta ei ole puutetta. On vain osattava osoittaa miljoonat ja miljardit kohteisiin, joissa rahaa oikeasti tarvitaan. Kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen täytyy olla tärkeämpää kuin tappamiseen ja tuhoamiseen tarkoitettujen välineiden ylenmääräinen hamstraaminen.

25.10.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tuomitsemme orjalain

Vaikka nykyisessä hallituksessa onkin porvarienemmistö, pitäisi vasemmistopuolueiden osuuden näkyä jotenkin hallituksen politiikassa. Valitettavasti hallitus ja sen tukena oleva eduskuntaenemmistö on kuitenkin isoissa asioissa noudattanut hyvin oikeistolaista linjaa. Viime vuoden lopulla päätettiin kymmenien miljardien eurojen käyttämisestä uusien USA-laisten rynnäkköhävittäjien ostamiseen ja tänä vuonna on tehty historiallisen huono päätös Natoon liittymisestä. Ukrainan sodassakin on ryhdytty sodan osapuoleksi aseita viemällä aikaisemmin Suomen politiikkaan olennaisesti kuuluneen tulitauon vaatimisen ja rauhanponnistelujen sijasta.

Viimeisin listaus hallituksen syntilistaan on törkeä puuttuminen työntekijöiden mahdollisuuksiin puolustaa omia etujaan. Potilasturvalaiksi virheellisesti nimetty laki kieltää lakot ja voi pakottaa jopa irtisanoutuneen työntekijän takaisin työhön.

Oikea laki potilaiden turvallisuudesta olisi pitänyt säätää jo vuosikymmeniä sitten. Lain puuttuessa ja huonon politiikan seurauksena julkisen terveydenhuollon kehittäminen on jätetty pahasti retuperälle. Sen seurauksena hoitoihin pääsy on vaikeaa ja ihmisiä kuolee hoitoon pääsyä jonottaessaan. Kun henkilökuntaa ei ole riittävästi, työntekijät joutuvat työskentelemään kiireessä ja huonoissa oloissa. Ja palkkakin on työn raskauteen ja vaativuuteen nähden varsin huono.

Potilaiden turvallisuuskin vaarantuu kiireen ja henkilökunnan vähyyden vuoksi. Ongelmat tuntuvat kärjistyvän Lapissa. Ainakin Suomen kuvalehden huhtikuun alun numerossa kerrottiin, että potilasvahinkoja on eniten Lapin sairaanhoitopiirissä. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri antaa tukensa niille vasemmistoliiton kansanedustajille, jotka äänestivät orjatyölakia vastaan. Lisäksi vaadimme hallituksen politiikan merkittävää kääntämistä vasemmalle. Tavoitteena on oltava kansalaisten hyvinvointi, ei sotaan valmistautuminen eikä työntekijöiden oikeuksien polkeminen.

28.9.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Valtionyhtiöt takaisin

Sähkön siirtohinnat ja sähkön käytöstä perittävän hinnan valtavat korotukset ovat hyvä esimerkki vuosikymmeniä jatkuneen oikeistolaisen politiikan seurauksista. Aikaisemmin sähkön tuotannosta ja jakelusta huolehtivat pääosin valtionyhtiöt ja kunnalliset sähkölaitokset. Nämä entiset julkisessa omistuksessa olleet laitokset ja yhtiöt on myyty tai yhtiöitetty ja sen seurauksena jättäydytty yksityisten yhtiöiden voitonsaalistuksen armoille.

Suomessa ydinvoimalat, vesivoimalat, tuulivoimalat ja muut sähköä tuottavat laitokset toimivat niin kuin ennenkin eivätkä niiden käyttökustannukset oli juurikaan nousseet. Silti sähkön käyttäjiltä peritään moninkertaisia hintoja ja valtio varautuu tukemaan miljardeilla yksityisiä sähköyhtiöitä.

Jotta sähkön tuotanto ja siirto saadaan suomalaisten omaan päätäntävaltaan, maksettavien tukien ehtona on oltava valtion osuuden merkittävä lisääminen yhtiöissä. Aikaa myöten on päästävä tilanteeseen, jossa valtiolla on määräävä osuus sähköä tuottavissa ja siirtävissä yhtiöissä ja niistä voidaan muodostaa valtion laitos tai yhtiö.

Samantapaisia kokemuksia yksityisten yhtiöiden voittojen saalistuksesta ja hintojen korotuksista on saatu monilta muiltakin aloilta. Myös näillä aloilla on pyrittävä valtion osuuden kasvattamiseen niin, että toiminnan tavoitteena tulee olemaan kansalaisten hyväksi toimiminen eikä yksityisten yhtiöiden omistajien voittojen kasvattaminen.

9.9.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei NATOn tukikohtia Lappiin

Pidämme Suomen liittymistä Natoon vakavana virheenä, joka heikentää Suomen turvallisuutta. Kun liittyminen on kuitenkin ilmeisesti toteutumassa, jäsenyydestä aiheutuvat haitalliset seuraukset on saatava mahdollisimman vähäisiksi.

Kesäkuussa hyväksytyn Naton uusitun strategian mukaan Nato tehostaa Venäjän vastaisia toimenpiteitä. Natoon liittyvä Suomi on Venäjän naapurina Natolle ja sen toimintaa ohjaavalle USA:lle tärkeä uusi kohde. On todennäköistä, että Nato ja USA tulevat esittämään sotilastukikohtien perustamisesta Suomen alueelle.

Lapin alueelta on lyhyt matka Venäjän puolelle sotilaallisesti tärkeälle Murmanskin alueelle ja Alakurtin varuskuntaan. Siksi Lappi tulisi olemaan yksi todennäköisistä Naton (eli USA:n) sotilastukikohtien sijoituskohteista.

Tukikohdat lisäävät jännitystä ja epäluuloa ja lisäävät myös todennäköisyyttä sodan jalkoihin joutumisesta, jos sota joskus syttyisi. Siksi vaadimme, että Suomen hallitus ja eduskunta päättävät Nato-jäsenyyden ehdoista niin, että Lappiin eikä muuallekaan Suomeen ei tule Naton tukikohtia. Myös Rovajärven ampuma-alue on pidettävä vain suomalaisten käytössä.

16.8.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

OIKEUTTA SAAMELAISILLE

Saamen lippu

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CERD) äskettäisessä päätöksessä todetaan Suomen rikkoneen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa YK:n yleissopimusta. Päätöksen mukaan korkein hallinto-oikeus (KHO) toimi väärin muuttaessaan saamelaiskäräjien hyväksymää äänioikeutettujen vaaliluetteloa. KHO puuttui siten saamelaisten oikeuteen päättää itse kollektiivisesti oman hallintoelimensä kokoonpanosta.

Suomi on saanut jo aiemmin moitteita myös YK:n ihmisoikeusneuvostolta. Silti saamelaiskäräjälain uudistus ei ole edennyt ja jopa saamelaisten totuus- ja sovintokomitean riittävä rahoitus on järjestämättä. Suomi ei ole myöskään ratifioinut alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaa ILO:n sopimusta 169. Sopimus hyväksyttiin ILO:ssa jo vuonna 1989 ja esimerkiksi Norja otti sen osaksi lainsäädäntöään jo vuonna 1990 ja Tanskakin vuonna 1996.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii ILO:n yleissopimuksen pikaista ratifioimista ja saamelaisten oikeuksien kaikinpuolista turvaamista.

29.6.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SOTE-PALVELUIDEN RAHOITUS ON TURVATTAVA

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) mukaan hyvinvointialueella on oltava riittävä oma palvelutuotanto. Meri-Lapin alueella lain vaatimus ei toteudu, koska Länsi-Pohjan keskussairaala ja alueen kuntien terveydenhoito on siirretty yksityisen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hoidettavaksi.

Tilanteen korjaamiseksi Lapin hyvinvointialue on ryhtynyt valmistelemaan Mehiläisen kanssa tehdyn laajan ulkoistussopimuksen mitätöintiä sosiaali- ja terveydenhoitoa koskevan voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti.

Valmistelun kuluessa Mehiläinen tulee tietenkin vaatimaan suuria korvauksia sopimuksen mitätöimisestä. Mitään korvauksia Mehiläiselle ei tule maksaa, koska sopimus on ollut jo alkujaan laiton muun muassa päätöstenteon yhteydessä väärin perustein tapahtuneiden jääväysten vuoksi. Lisäksi Mehiläinen on jo ehtinyt haalia itselleen melkoiset voitot toimintavuosiensa aikana.

Mehiläisestä eroon pääseminen ei kuitenkaan vielä turvaa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Palveluiden rahoitus tulee valtiolta ja on pelättävissä rahoituksen jäämistä liian pieneksi.

Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri vaatii rahoituksen riittävyyden varmistamista. Ensi vuoden ja seuraavien vuosien valtion budjetteja valmisteltaessa hallituksen ja eduskunnan on asetettava ihmisten terveys ja hyvinvointi ensimmäiselle sijalle. Rahaa siihen on löydyttävä, koska sitä näyttää löytyvän myös sairautta ja kuolemaa aiheuttavan aseistuksen ja sotaan valmistautumisen massiiviseen lisäämiseen.

1.6.2022

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta