Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

HOITAJIA LENTOTUNTIEN SIJAAN

Amerikkalainen lentokonekauppias pääsi jokin aika sitten kehumaan Suomen televisiouutisissa rynnäkköhävittäjien edullisuutta: tunti ilmassa maksaa vain 25 000 dollaria.

Sotilaslentokentän äärellä asuvat rovaniemeläiset kuulevat sotakoneiden jatkuvan lentelyn. Jos lasketaan, että vuoden aikana keskimäärin kymmenen konetta ostettavasta 64 koneesta on päivittäin kaksi tuntia ilmassa, siitä kertyy vuoden loppuun mennessä 182,5 miljoonan dollarin eli noin 168 miljoonan euron lasku.

Suunnilleen tämän verran on laskettu tarvittavan rahaa, jotta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa hoitajamitoitus saataisiin nostettua seitsemään hoitajaan kymmentä hoidettavaa kohti.

Hoivapalveluihin ei tunnu millään riittävän rahaa, mutta köyhyys on kaukana, kun sotakoneita ostetaan ja niitä käytetään. Vaadimme hallitusta ja eduskuntaa kääntämään arvot toisin päin: yhteiset rahat on ensisijaisesti käytettävä kansalaisia hyödyttäviin palveluihin eikä sotavarusteluihin.

19.2.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI UUSIA RYNNÄKKÖHÄVITTÄJIÄ

Kymmenentuhannen miljoonan euron käyttäminen lähinnä hyökkäyksiin soveltuvien rynnäkköhävittäjien ostamiseen on taas noussut julkisuuteen, kun koneiden testaaminen on käynnistetty Suomen ilmatilassa.

Hallitus päätti jo syksyllä ostaa neljä suurta sotalaivaa tuhannellakolmellasadalla miljoonalla eurolla.

Näyttää siltä, että köyhyys loppuu asehankintoja suunniteltaessa. Köyhyys kuitenkin palaa jälleen, kun pitäisi päättää kansalaisia hyödyttävistä palveluista tai muista aseita järkevämmistä hankkeista.

Lapissa on jouduttu kärsimään vuosia Rovaniemelle sijoitettujen hornettien ulinaa ja taivastelemaan niitä rahamääriä, joita koneiden lentäminen kuluttaa. Sotakoneet tuhlaavat myös suuria määriä rajallisia luonnonvaroja ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Sekä Lapin että koko Suomen kannalta olisi edullista luopua järjettömän kalliista hävittäjähankinnoista. Suuri määrä rahaa säästyy järkevämpiin hankkeisiin, esimerkiksi hoitajamitoituksen kuntoon saamiseen. Mitoituksen nostamisen lukuun 0,7 on arvioitu maksavan 250 euroa miljoonaa vuodessa. Kun se hoidetaan, hävittäjiin varatusta kymmenestä miljardista riittää rahaa vielä moneen muuhunkin tarpeeseen.

Suurista Nato-yhteensopivista asehankinnoista luopuminen antaa myös viestin Suomen rauhantahtoisesta ulkopolitiikasta. Rauha ja hyvät naapuruussuhteet on aina turvattu järkevällä ulkopolitiikalla, ei aseistusta lisäämällä.

15.1.2020

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TUEMME AMMATTILIITTOJEN KAMPPAILUJA

Suomessa on pitkään vallinnut oikeistolainen ilmapiiri, jota televisio, radio ja suurimmat sanomalehdet edelleen pyrkivät pitämään yllä. Tämä on rohkaissut työnantajia vaatimaan palkattomien kiky-tuntien jatkoa ja esittämään myös muita työntekijöiden kannalta kohtuuttomia vaatimuksia.

Postin pakettilajittelijoihin kohdistettujen huononnusten torjuminen osoittaa, että ammattiliitoilla on voimaa, kun sitä vain yhdessä ollaan valmiit käyttämään.

Samaa voimaa on nyt käytettävä työnantajien huononnusesitysten torjumiseen. Pelkkä huononnuksia vastaan puolustautuminen ei kuitenkaan riitä; on aika ryhtyä toteuttamaan myös parannuksia. Yksi merkittävä askel eteenpäin olisi työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja kolmeenkymmeneen tuntiin viikossa nykyistä ansiotasoa alentamatta. Työn raskauden vähentämisen ohella samalla saataisiin runsaasti uusia työpaikkoja työttömyyden vaivaamaan Lappiin ja muuallekin Suomeen.

11.12.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TUKI POSTILAISTEN KAMPPAILULLE

Postin työntekijöiden kamppailu työehtojen heikennyspyrkimyksiä vastaan on tärkeä kaikille työntekijöille. Jos työnantajien suunnittelema työehtosopimuksen muuttaminen ja siitä seuraavat isot palkkojen alennukset menevät läpi, sama on vastassa muillakin aloilla.

Tuemme siksi täysillä postilaisten kamppailua ja vetoamme muihin ammattiliitoihin nopeiden tukitoimien käynnistämiseksi.

13.11.2019 SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Lisää junia Lappiin

Rinteen hallituksen ohjelmassa luvataan edistää junaliikennettä myös lopetetuilla ja vähäliikenteisillä rataosilla. Lapissa se tarkoittaa muun muassa Elijärven kaivoksen ja Tornion terästehtaan välisten malmikuljetusten siirtämistä kumipyöriltä takaisin raiteille, Laurilan ja Tornion/Haaparannan välisen rataosuuden sähköistämistä sekä Kolarin radan sähköistämistä. Myös Helsinki – Oulu – Kemijärvi rataa on kunnostettava niin, että liikenne saadaan sujuvaksi ja luotettavaksi.

Lisää tekijöitä tarvitaan myös vetureiden ja vaunujen kunnossapitoon ja siivoukseen niin, että junat kulkevat aikataulussa ja matkustajien tilat ovat puhtaat ja viihtyisät.

Toistaiseksi julkisuudessa on kuitenkin näkynyt vain kalliiksi tuleva suunnitelma lyhentää matka-aikoja Helsingin sekä Turun, Tampereen ja Itä-Suomen kaupunkien välillä.

Tuemme hallituksen tavoitetta junaliikenteen lisäämiseksi ja parantamiseksi ja vaadimme ohjelmassa olevien lupausten pikaista käytäntöön siirtämistä.

9-10.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Posti valtion laitokseksi

Viimeaikaiset uutiset Posti Group Oyj:stä kuvastavat havainnollisesti kapitalistisen järjestelmän toimimista. Samaan aikaan, kun yrityksen työntekijöiden palkkoja lasketaan, johtajat saavat uskomattoman suuria palkkoja ja palkkioita.

Sipilän hallitus suunnitteli Postin viemistä pörssiin, mutta ei ehtinyt toteuttaa suunnitelmaa. Hallitus kuitenkin rinnasti Postin pörssiyhtiöihin, jolloin johdon palkkiot voivat olla suuremmat kuin muissa valtion omistamissa yhtiöissä.

Jos yhtiö olisi pörssissä, markkinat palkitsivat työntekijöiden palkkojen laskun pörssikurssin nousulla. Kurssithan tapaavat nousta aina isojen irtisanomistenkin yhteydessä ja aina muulloinkin, kun työntekijöiden riisto tehostuu.

Postin kuuluu olla kansalaisia ja yrityksiä palveleva laitos eikä omistajilleen osinkoja ja johtajilleen jättiansioita tuottava yhtiö. Erityisen tärkeää on muistaa postin palveluperiaate harvaan asutussa pitkien etäisyyksien Lapissa. Jos posti toimii yrityksenä, sille tulee helposti mieleen palveluiden heikentäminen tai lopettamien alueella, josta ei juuri voittoa kerry.

Vaadimme postin palauttamista valtion laitokseksi, jonka tehtävänä on kansalaisten ja yritysten palveleminen. Palvelu on pidettävä tasokkaana ja maksut kohtuullisina. Tarvittaessa toimintaa voidaan tukea verovaroin.

10.9.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Tuki postin työntekijöille

Ennen vanhaan posti oli joka kylällä

Posti on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun julkinen palvelu muutetaan yksityiseksi yritykseksi. Palvelut huononevat, työntekijöitä irtisanotaan ja johtajien ansiot nostetaan pilviin tai vieläkin ylemmäksi.

Nyt julkisuuteen tullut pyrkimys työntekijöiden palkkojen merkittävästä leikkaamisesta on tyypillistä toimintaa voittojen maksimointiin pyrkivältä osakeyhtiöltä. Se on johdonmukainen jatko jo tehdyille massiivisille irtisanomisille, työntekijöiden työmäärän lisäämisille ja työtahdin kiristämisille.

Postin perustehtävä on kuitenkin kansalaisten ja yritysten palveleminen pitämällä huoli kirjeiden ja pakettien nopeasta ja luotettavasta kulkemisesta lähettäjiltä vastaanottajille. Tämä perustehtävä tulee aina vain huonommin suoritetuksi. Siksi vaadimme postin palauttamista takaisin valtion laitokseksi. Silloin on mahdollista keskittyä postin perustehtävien suorittamiseen ja työntekijöille ja johtajille maksettava palkka on valtion työ- ja virkaehtosopimusten mukainen.

Kun posti vielä toistaiseksi on kuitenkin osakeyhtiö, on yhteisvoimin vastustettava yhtiön röyhkeää pyrkimystä suuren työntekijäjoukon palkkojen leikkaamiseksi. Kun siirto huonompaan työehtosopimukseen saadaan torjutuksi Posti Group Oyj:ssä, muutkin työnantajat pidättäytyvät vastaavista huononnussuunnitelmistaan.

Annamme kaiken tukemme Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) kamppailulle palkkojen leikkauksia vastaan ja kehotamme muita ammattiliittoja antamaan tukensa PAU:n toiminnalle. Leikkausten torjuminen on kaikkien työntekijöiden etu.

4.9.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön työvaliokunta