Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Mainokset

EI USA:N SOTAHARJOITUSTA SUOMEEN

Suomeen on tulossa huhti- ja toukokuussa useita viikkoja kestävä Bold Quest sotaharjoitus. Harjoitukseen osallistuu suomalaisten lisäksi noin 2 000 sotilasta 20 maasta ja Natosta. Sotaharjoitus on jälleen uusi askel kohti Natoa ja liittoutumista USA:n kanssa. Vaikka harjoitus tapahtuu Suomessa, harjoitus toteutetaan USA:n johdolla.

Sotaharjoitus näkyy erityisesti Lapissa, koska harjoituksen pääpaikka on Sodankylä ja ammuntoja suoritetaan Rovajärvellä. Lisäksi Rovaniemen lentokenttä on harjoituksen käytössä.

Viime päivinä julkisuudessa on varoiteltu ulkopuolisten tahojen mahdollisesta vaikuttamisesta huhtikuussa pidettäviin eduskuntavaaleihin ja toukokuussa pidettäviin EU-vaaleihin. Vaalien alla ja vaalien aikana Suomessa USA:n johdolla toteutettava suuri kansainvälinen sotaharjoitus on juuri tällaista vaikuttamista.

Vaadimme sotaharjoituksen peruuttamista, jotta vaalit voidaan suorittaa ilman ulkopuolista sotilaallista vaikuttamista ja jotta vältyttäisiin taas yhdeltä lähentymisaskeleelta USA:n ja Naton suuntaan.

9.1.2019

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön työvaliokunta

EI IRTISANOMISSUOJAN HEIKENTÄMISTÄ

Vaikka työnantajien juoksupoikana toimivan hallituksen esitys työsopimuslain muuttamiseksi vaikuttaakin vähäiseltä, muutoksen valmistelusta ja esityksen perusteluista käy selville, että tavoitteena on työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen.

Työntekijöiden irtisanominen on jo nykyisellään Suomessa muita Euroopan maita helpompaa. Sen vuoksi irtisanomissuojaa pitäisi parantaa eikä heikentää.

Vetoamme vasemmistopuolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen: irtisanomissuojan heikennys on estettävä ja on ryhdyttävä kamppailemaan irtisanomissuojan parantamisen puolesta.

14.11.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

LAKKO-OIKEUS ON PERUSOIKEUS

Työnantajat ja poliittinen oikeisto ovat kauhistuneet ammattiliittojen asettumista vastustamaan irtisanomissuojan heikentämisehdotusta. Toistaiseksi on vasta vähennetty ylitöiden tekemistä ja jätetty työvuorojen vaihtamiset tekemättä. Toisin sanoen työpaikoilla tehdään töitä normaalien työaikojen ja työnantajan tekemien työvuorolistojen mukaisesti.

Vaikka toimenpiteitä ei voida edes pitää työtaisteluna, työnantajat ja oikeisto ovat hätääntyneet, kun liitot eivät ole tällä kertaa nöyrästi alistuneetkaan huononnuksiin. Esille on nostettu vaatimus muiden kuin työehtosopimukseen kohdistuvien lakkojen kieltämiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton esitys on suorastaan hupaisa. Esityksen mukaan lakot toki olisivat sallittuja, kunhan lakkoilu tehdään työntekijöiden vapaa-aikana!

Työnantajat ja heidän järjestönsä ovat tietenkin hyvin perillä mikä lakko oikeasti on. Lakko on työn tekemisen keskeyttämistä. Työnantajat eivät kuitenkaan uskalla suoraan esittää pelkkää lakkojen kieltämistä. Sellainen esitys olisi kansainvälisen oikeuden vastainenkin, koska meillä on voimassa Suomen jo vuonna 1949 ratifioima kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) yleissopimus 87. Sopimus takaa lakko-oikeuden yhdeksi työntekijöiden perusoikeudeksi.

Esitys irtisanomissuojan heikentämisestä ja lakko-oikeuden murentamisesta on taas yksi osoitus työnantajien ja heitä myötäilevän oikeistolaisen hallituksen linjasta. Tavoitteena on työntekijöiden aseman heikentäminen niin pitkälle kuin mahdollista. Siksi kaikki tuki ammattiliittojen vastarinnalle on tarpeen.

9.10.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

YKSITYISTÄMINEN VIE PALVELUT

Ruotsissa tuli voimaan vuoden 2010 alussa ”valinnanvapauteen” ja ”raha seuraa potilasta” periaatteeseen pohjautuva terveydenhoitojärjestelmän uudistus. Muutos avasi markkinat yksityisille alan yrityksille. Seurauksena on ollut lukuisten yksityisten terveysasemien perustaminen eteläiseen Ruotsiin ja suuriin kaupunkeihin. Samaan aikaan palvelut pohjoisessa ja syrjäseuduilla ovat huonontuneet.

Yksityistämisen kielteiset seuraukset kansalaisille tulivat selvästi esiin Ruotsin äskeisissä vaaleissa, joissa kaiken yksityistämistä innokkaimmin ajava kokoomuspuolue oli suurin häviäjä. Toisaalta terveydenhuollon ongelmiin keskittyvä sjukvårdsparti (sairaanhoitopuolue) menestyi monilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Haaparannalla sairaanhoitopuolueen ääniosuus oli lähes 20 %.

Hallituksen ajaman sote-uudistuksen seuraukset olisivat Suomessa saman tapaiset kuin Ruotsissa. Yksityiset yritykset keskittyisivät alueille, joilla on paljon helposti hoidettavaa asiakaskuntaa ja joilla suurimmat liikevoitot olisivat saatavissa. Samaan aikaan valtion pakottamat ”säästöt” (= leikkaukset) kohdistuisivat syrjäseuduille, kuten Lappiin. Jo nyt monilla Lapin asukkailla matkat palveluihin ovat kohtuuttomat pitkät ja palveluita on huonosti saatavissa.

Yksityistämisen sijasta sosiaalihuoltoa ja terveyspalveluita on kehitettävä nykyisen järjestelmän pohjalta. Valtion avustukset kuntien palveluihin on palautettava takavuosien tasolle ja köyhissä kunnissa niiden ylikin. Silloin kunnilla on mahdollista lisätä merkittävästi kansalaisille tarpeellisten palveluiden tarjontaa.

19.9.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

KAIKKI TUKI AY-LIIKKEELLE

Työnantajien työrukkasena toimiva oikeistohallitus esittää irtisanomisten helpottamista alle 20 hengen yrityksissä. Tämä on iso asia, koska melkein kaikki Suomessa toimivat yritykset ovat tämän kokoisia. Talouselämä-lehden mukaan hallituksen esittämä irtisanomissuojan huononnus koskisi 96,8 prosenttia Suomessa toimivista yrityksistä.

Hallituksen esitys on jatkoa jo toteutetuille huononnuksille. Esimerkiksi vuoden 2017 alusta lähtien työsuhteen alussa olevan koeajan sallittu kesto pidennettiin neljästä kuukaudesta puoleen vuoteen. Koeajan aikana työnantaja voi vapaasti purkaa työsuhteen jopa ilman irtisanomisaikaa. Muistissa on myös työaikaa pidentävä ja lomarahoja leikkaava kiky-sopimus.

Pidämme oikeana ammattiliittojen käynnistämiä toimenpiteitä lakiesityksen kaatamiseksi. Viimeistään nyt on herättävä vastustamaan huononnuksia. Jos aina annetaan periksi, huononnuksille ei näy loppua.

Elleivät ylityökiellot auta, liittojen on siirryttävä käyttämään järeämpiä keinoja. Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiri antaa liittojen toimenpiteille täyden tukensa.

19.9.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

BUDJETTI TUO LISÄÄ KURJUUTTA KANSALLE

Valtiovarainministeriön esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019 jatkaa nykyisen ja sitä edeltäneiden porvarijohtoisten hallitusten linjaa. Kansalaisten tarvitsemia palveluita leikataan ja suurituloisten ja yritysten tukemista jatketaan. Valtion omaisuutta myydään ja sotavarusteluun käytettäviä määrärahoja lisätään.

Valtiovarainministeriön nettisivuilla olevassa vuoden 2019 budjettiesityksen yleisesittelyssä todetaan verotuksesta mm., että verotuksella kannustetaan yrittämään, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoitteita. Verotuksen painopistettä siirretään (työn ja) yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että palvelut järjestetään lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti – ei siis ihmisten tarpeiden pohjalta. Budjettiesityksen mukaan tavoitteena on myös varmistaa edellytyksiä rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle.

Myös työvoimatoimistojen rinnalle ollaan tuomassa taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä yrityksiä. Virkamiesten kapulakielellä sanotaan, että käyttöön otetaan työvoima- ja yrityspalvelujen uusia toimintamalleja, joissa yksityisten palveluntuottajien toimivaltuuksien ja kokonaisvastuun vahvistamisen myötä tavoitellaan uusia palveluinnovaatioita ja vahvempaa vaikuttavuutta.

Yrityksiä koskevien säädösten purkamista on tarkoitus jatkaa, vaikka säädökset on aikoinaan tehty yhteiskunnan ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Siitä ei nyt välitetä, vaan pyrkimyksenä on varmistaa yrityksille vapaus toimia aikaisempaakin röyhkeämmin yhteiskunnasta, kansalaisista ja työntekijöistä välittämättä. Budjettiesityksen mukaan Suomen taloudellisen menestyksen ja suomalaisyritysten kasvuedellytysten kannalta on keskeistä huolehtia siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen. Yritysten kasvuedellytyksiä vahvistetaan purkamalla niitä rajoittavaa tai hidastavaa sääntelyä. Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiä parannetaan.

Nämä muutamat esimerkit osoittavat budjettiesityksen määrätietoisesti jatkavan kansalaisille epäedullista linjaa. Siksi on pyrittävä hallituksen kaatamiseen ja koko yhteiskuntapolitiikan täydelliseen suunnan muuttamiseen.

13.8.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Ei Rovaniemen veron korotusta

Valtakunnan hallitus on hirttäytymässä omiin, mahdottomiksi osoittautuneisiin lupauksiinsa valtion talouden tasapainoon saattamisesta. Maailmantalouden elpyminen finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta on auttanut hallitusta pyrkimyksessään, mutta samalla hallitus on tässä ”Suomen kuntoonsaattamisen” pakkomielteessään sälyttänyt julkistalouden taakankantovastuita koko ajan enemmän kunnille.

Pitkäaikainen trendi kuntien valtionosuuksien hitaasta alasajosta on jatkunut myös nykyisellä hallituskaudella. Tästä myös Rovaniemi joutuu kärsimään. Työttömät on hallituksen linjauksen mukaan saatava pois työttömyystilastoista vaikka väkisin. Rovaniemen kaupunki joutuu maksamaan pitkäaikaistyöttömyydestä niin sanottua Kela-sakkoa lähes puolta veroprosenttia vastaava eurosumman. Jo nämä hallituksen kuntia kohtaan suunnatut kiristämistoimet veisivät suurimman osan nyt kaupungin valmistelutahon esittämästä kuntaveron korotuksesta.

Kuntavero – lievästä progressiosta huolimatta – syö kuntalaisten ostovoimaa kaikilla tulotasoilla. Pitkän palkankorotusten nollalinjan jälkeen vaivalla saadut varovaiset palkankorotukset imuroitaisiin kuntaveron korotuksella kuntien kautta tasapainottamaan valtion tason julkistaloutta, jonka tasapaino-ongelmat ovat aivan toisen laiset, kuin usein mainitut väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairaat, pitkäaikaistyöttömät tai mitkään muutkaan tulonsiirtoja elämänsä edellytyksiin tarvitsevat kansalaisryhmät.

1980-luvulla Suomeen rantautuneen uusliberalistisen talousfilosofian mukaisesti on hyvinvointiyhteiskuntaan oleellisesti kuuluvaa, kohtuullisen kattavaa ja kestävää verotuspohjaa karsittu ja kavennettu. On rapautettu valtion talous, ajettu kunnat jatkuvaan ahdinkoon ja ennenkaikkea kuntalaiset kustantamaan enenevässä määrin itse kukainenkin omat hoiva- ym. palvelut nousevien kuntaverojen ja asiakasmaksujen muodossa.

Rovaniemen velkaantuneisuusaste on alle maan kuntien keskiarvon, ja korkokulut ovat hyvin maltilliset. Talouden tärkeä indikaattori, vuosikate, oli kaupungin viime vuoden tilinpäätöksessä tasoa, joka riitti poistoihin ja investointeihin. Tilanne tässä katsannossa ei ole ainakaan hälyttävä.

Kaupungin veroprosentti sensijaan on reilusti yli maan kuntien keskiarvon. Ottaen huomioon ettei yhden prosentin veron korotus tuo kaupungin verotulojen kassaan vastaavan suuruista eurosummaa, nähdäksemme veron korotuksella olisi kokonaisuuden kannalta negatiivinen vaikutus. Näin myös jo pelkästään imagosyistä.

Näillä perusteilla Suomen kommunistien puolueen Rovaniemen osasto vastustaa veron korotusta, ja kannattaa pakollisten investointien rahoitusta siirretyllä verolla eli lainalla. Kaupungin suhteellisen alhainen velkaantumisaste ei muodosta ennustettavissa olevassa tulvaisuudessa minkäänlaista uhkaa  kaupungin kyvylle selviytyä lakimäärisistä velvoitteistaan kuntalaisia kohtaan.

22,5,2018

SKP:n Rovaniemen osasto