Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

ATEN KANSSA ON SOVITTU…

Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen kertoo Yle uutisten verkkosivuilla olevassa kolumnissaan (http://yle.fi/uutiset/3-9329727) tapaamisistaan ja haastatteluista pääministeri Sipilän kanssa Muoniossa ja Torniossa. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi miten nykyinen ja edellisetkin hallitukset ovat tottuneet Yleisradion alistumiseen hallituksen äänitorveksi. Sipiläkin lähtee siitä, että häneltä saa kysyä vain mukavia asioita ja sanoo Torniossa toimittajalle, että Aten kanssa on sovittu, että hän ei vastaa mihinkään Terrafameen liittyvään kysymykseen. Atte (Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen) tosin kiistää tällaisesta sopineensa.

Tämän viimeisimmän terrafamekohun yhteydessä haluamme kuitenkin muistuttaa, että vaikka esteellisyyksiä ja mahdollisia taloudellisia tai muita etuja itselle, sukulaisille tai kavereille onkin tarpeellista käsitellä, sata miljoonaa euroa kansalaisten verorahoja on vielä tärkeämpi asia. Sen verran hallitus päätti antaa jo kohta miljardin verran kansalaisten rahoja vieneelle Talvivaaralle. Tutkivien toimittajien kannattaisi kyseenalaistaa tämä päätös tässä tilanteessa, kun kaikista kansalaisten tarvitsemista palveluista jatkuvasti leikataan rahan puutteeseen vedoten.

3.12.2016

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

SUOMEN TUNNUSTETTAVA PALESTIINA

palestiina-lippu29.11. on YK:n kansainvälinen Palestiina-solidaarisuuspäivä. Se olisi hyvä ajankohta tunnustaa Palestiinan valtio. Virallinen Suomi kannattaa puheissaan Palestiina-ongelman ratkaisuksi kahden valtion periaatetta, mutta on toistaiseksi tunnustanut vain yhden valtion (Israelin). Suomi alkaa olla tällä linjallaan epäilyttävässä seurassa; onhan Palestiinan valtion tunnustanut jo YK ja ainakin 136 YK:n jäsenvaltiota.

Tuemme myös syyskuussa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä vierailleen Palestiinan suurlähettilään aloitetta ystävyyskaupunkien hankkimisesta Palestiinasta tai muusta yhteistyöstä Palestiinan ja Lapin kaupunkien välillä.

SOTE UHKAA PALVELUITA JA DEMOKRATIAA

Sipilän porvarihallituksen suunnittelema sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmän muuttaminen ei lähde palveluita tarvitsevien kansalaisten tarpeista, vaan pyrkimyksestä muuttaa julkiset palvelut yritysten rahastuksen kohteeksi. Tämä näkyy hyvin selvästi hallituksen ohjelmasta ja sote-lakiehdotusten sisällöstä ja perusteluista.

Kun muutosten tavoitteena on 3 miljardin euron vähennys sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävistä rahoista, seurauksena on varmasti palveluiden leikkauksia. Lapissa leikkaukset koskevat erityisen kipeästi, koska terveyskeskuksen tai muun palvelun lakkauttamisen jälkeen seuraava korvaava palvelu saattaa olla kymmenien ja joskus satojen kilometrien päässä.

Suunnitellut muutokset johtavat myös kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien heikkenemiseen, kun kunnat eivät enää voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntatasolla asioiden valmisteluun ja päätöksiin on mahdollista edes jonkin verran vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat, jos palveluista päättäminen siirtyy maakuntien palvelukeskusten ja valtiovarainministeriön virkamiehille.

Hallituksen suunnittelemassa muodossa sote heikentää palveluita ja kaventaa demokratiaa. Kutsumme siksi kansalaiset vastustamaan hallituksen suunnitelmia ja vaatimaan sellaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, joka lähtee kansalaisten eikä yritysten tarpeista.

PALESTIINAN VALTIO TUNNUSTETTAVA

palestiina-lippuEdelleen jatkuva Palestiinan kansaan kohdistuva sorto ja alistaminen on viime aikoina jäänyt Syyrian sodan varjoon. Palestiinan Suomen-suurlähettilään äskettäisen Lapin vierailun yhteydessä saatiin kuitenkin kuulla, että Israelin suorittamat talojen hävittämiset, hedelmäpuiden tuhoaminen, maanviljelijöiden eristäminen muurilla pelloistaan ja muu palestiinalaisiin kohdistama sorto on edelleen jokapäiväistä.

Rauha Lähi-Idän alueella ei ole mahdollinen ilman Palestiinan konfliktin ratkaisemista. Ainoa ratkaisu on kahden valtion – Israelin ja Palestiinan – olemassa olon tunnustaminen niin kuin mm. YK:n useissa päätöksissä ja Oslon sopimuksessa on todettu. Suomikin ilmoittaa tukevansa kahden valtion ratkaisua, mutta on toistaiseksi tunnustanut vain Israelin. Kuitenkin YK ja 138 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut myös Palestiinan valtion.

Ruotsikin liittyi Palestiinan tunnustajiin toissa vuonna. Monien Suomessa tehtyjen päätösten perusteluissa on viitattu Ruotsin esimerkkiin. Tässä Palestiinan valtion tunnustamisessa on erityisesti syytä seurata Ruotsin esimerkkiä.

4.10.2016

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

JOUKKOVOIMALLA LEIKKAUKSIA VASTAAN

Helsingissä 3.9. pidetyn Joukkovoiman mielenosoituksen kanssa samaan aikaan Utsjoella pidettiin SKP:n Lapin piirin tilaisuus, jossa myöskin käsiteltiin jo tehtyjä ja uhkaamassa olevia kansalaisten arkea ja elämistä vaikeuttavia leikkauksia.

Tilaisuudessa käsiteltiin erityisesti tulossa olevaa sote-ratkaisua, jonka tarkoituksena on yksityisten yritysten voittojen turvaaminen ja terveys- ja sosiaalipalveluihin käytettävien julkisten varojen leikkaaminen vähintään kolmella miljardilla eurolla.

Samalla kun Utsjoen tilaisuus antaa tukensa Joukkovoiman mielenosoitukselle, pidetään välttämättömänä toiminnan jatkamista. Toistuvilla mielenosoituksilla ja muilla toimenpiteillä on saatava aikaan täyskäännös viime vuosina harjoitettuun porvarilliseen politiikkaan.

PAKOTTEET POISTETTAVA

Euroopan unionin Venäjään kohdistamat pakotteet ovat jonkin verran haitanneet suomalaisten yritysten vientiä. Muun muassa öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä arktisten alueiden hyödyntämiseen tarkoitetut koneet ja laitteet ovat olleet EU:n asettamassa vientikiellossa.

Paljon suurempi vaikutus on ollut Venäjän vastatoimenpiteenä tekemällä päätöksellä, joka on estänyt mm. liha-, maito-. kala-, hedelmä- ja vihannestuotteiden viennin Venäjälle. Vientikielto on pudottanut kiellon voimassa olon ensimmäisten 12 kuukauden aikana Suomesta Venäjälle vietyjen maataloustuotteiden arvosta pois suunnilleen kaksi kolmasosaa. Seurauksena on ollut suuria vaikeuksia maataloustuottajille ja useille yrityksille.

Taloudellisten vahinkojen lisäksi EU:n pakotteissa mukana oleminen on huonontanut Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Vanhan viisauden mukaan järkevää on ystävien hakeminen läheltä ja vihollisten kaukaa. Nykyinen ja edeltävät hallitukset ovat toimineet päinvastoin: on tuppauduttu kaveriksi maailmalla jatkuvasti sotivalle kaukaiselle USA:lle ja lietsottu epäluuloa ja vihaa naapurina olevaa Venäjää vastaan.

Kesän aikana mm. Saksan ja Itävallan ulkoministerit sekä Kreikka, Kypros, Slovakia ja Unkari ovat vaatineet EU:n pakotteiden poistamista. Suomen on yhdyttävä tähän vaatimusjoukkoon. Jos se ei auta, Suomen on itse irrottauduttava pakotteista ja palattava molempia maita hyödyttävään avoimeen taloudelliseen yhteistyöhön Venäjän kanssa.

ERO EU:STA HYVÄKSI LAPILLE

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan äänestäjien päätös erota EU:sta on hyvänä mallina suomalaisillekin. Euroopan unioni on suurpääoman ja poliittisen oikeiston hanke, jonka tavoitteena on mahdollisimman suurien voittojen takaaminen suuryrityksille yksittäisille kansalaisille ja jäsenmaille aiheutuvista ongelmista välittämättä.

EU:n luonne on näkynyt viime aikoina selvästi mm. Kreikan tapauksessa. Vastoin EU:n omia sääntöjä Kreikan kautta kierrätetään valtavat määrät rahaa Kreikkaa lainoittaneille pankeille erityisesti Saksaan ja Ranskaan. Samalla EU on pakottanut Kreikan tekemään maan omista mielipiteistä piittaamatta kansalaisia kurjistavia päätöksiä. Eläkeikä on nostettu 67 vuoteen ja eläkkeitä on pienennetty. Lisäksi minimipalkan tasoa on laskettu ja monia palveluita on leikattu. Yhtiöiden markkinoiden kasvattamiseksi EU vaatii Kreikan julkisen omaisuuden ja julkisten palveluiden laajaa yksityistämistä.

EU on kävellyt Suomen oman päätöksenteon yli mm. pakottamalla Suomen yhtymään suomalaisille yrityksille ja maataloudelle haitallisiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin. EU esti myös Venäjän edustajien tulon ETYK-huippukokouksen 40-vuotisjuhliin. Myös lukuisat leikkaukset, palveluiden huononnukset ja hölmöt säädökset perustuvat EU:n vaatimuksiin.

Lapin ja muiden syrjäseutujen kannalta on haitallista, että vapaan kilpailun nimissä EU ei salli valtion aikaisemmin harjoittamaa aktiivista aluepolitiikkaa, jolla mm. tuettiin yritysten ja valtion toimintojen sijoittamista suuren työttömyyden vaivaamille alueille. EU-Suomessa uhkana olisivat myös CETA- ja TTIP-kauppasopimukset, jotka eivät tekisi käytännössä mahdolliseksi Lapissa olevien ulkomaalaisten yhtiöiden kaivosten ympäristölupien merkittävää tiukentamista.

Siksi SKP:n Lapin piiri kannattaa kansanäänestystä, jossa päätetään EU:sta eroamisesta.