Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

Mainokset

Sotavalmistelut pilaavat ilmaston

Rinteen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Tästä huolimatta hallitusohjelmassa on toisaalla merkittäviä kirjauksia, joilla vakaviksi todettuja ongelmia pahennetaan.

Hallitusohjelman mukaan sotaharjoitukset ja muu yhteistyö Naton ja Nato-maiden kanssa jatkuu ja Nato-jäsenyyden hakeminenkin on mahdollista. Sopimus uusien rynnäkköhävittäjien hankkimisesta tehdään vuonna 2021 niin, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus neljän suuren sotalaivan hankkimisesta tehdään hallituskauden alussa.

Rajalliset luonnonvarat menevät täysin hukkaan, kun niitä käytetään aseiden valmistamiseen. Lisäksi sotaharjoituksissa ja muussa sotaan valmistautumisessa käytettävät lentokoneet, laivat ja muut sotakoneet ovat suuria fossiilisten polttoaineiden kuluttajia sekä kasvihuonekaasujen ja muiden saasteiden päästölähteitä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa kunnianhimoista, johdonmukaista ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa. Siksi hallituksen on vaadittava sotaharjoitusten ottamista mukaan kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Suomen on osaltaan pidättäydyttävä suurista sotaharjoituksista ja luovuttava ilmastoa tuhoavista ja järjettömän kalliista sotalaivojen ja lentokoneiden hankinnoista.

15.8.2019

SKP:n Lapin piirin tyuövaliokunta

Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen kannanotto

 

Me Suomen, Norjan, Venäjän ja Tanskan kommunististen puolueiden pohjoisten järjestöjen edustajat olemme keskustelleet ajankohtaisista kysymyksistä Suomessa Inarin Vasatokassa 1.-2.6.2019 pidetyssä perinteisessä kalottikonferenssissa ja sopineet seuraavasta yhteisestä kannanotosta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change) raportti lokakuulta 2018 korostaa ilmaston muuttumisen hillitsemisen tärkeyttä. Erityisesti tärkeää se on arktisella alueella, jossa lämpeneminen on voimakkainta ja lämpenemisen vaikutukset merkittäviä. Vaadimme arktisen alueen maita – ja muitakin maita – toteuttamaan toimenpiteitä, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää. Erityisesti vaatimus kohdistuu Yhdysvaltoihin, joka esti ilmastonmuutosta käsittelevän julistuksen aikaan saamisen arktisen neuvoston 7.5.2019 Rovaniemen kokouksessa.

Ilmaston lämpenemisen lisäksi korostamme myös muun ympäristön suojelemisen tärkeyttä herkällä arktisella alueella. Kalastus, öljyn ja kaasun tuotanto, kaivokset, teollisuus, liikenne, metsien hyväksi käyttäminen, turismi ja muut ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön vaikuttavat toiminnot on toteutettava sellaisella tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Tämä on mahdollista vain silloin, kun luonnonvarat kuuluvat kansalle (valtiolle, kunnille, yhteisöille ja osuuskunnille). Myös alueelle asuvien saamelaisten oikeuksia on kunnioitettava.

Ympäristön ohella toinen keskeinen kysymys on sotilaallisen jännityksen lisääntyminen arktisella alueella. USA ja NATO ovat lisänneet läsnäoloaan alueella. Myös sotilasliittoon kuulumattomat Ruotsi ja Suomi ovat käytännössä mukana NATOn toiminnassa. Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisilla alueilla on yhä useammin ja yhä suurempia sotaharjoituksia, joihin USA ja NATO osallistuvat. USA:n ulkoministerin jyrkät puheet arktisen neuvoston Rovaniemen kokouksessa ovat omiaan lisäämään jännitystä alueella. Vastakkainasettelun sijasta vaadimme arktisen alueen kansojen rauhanomaista ja kaikille edullista yhteistyötä. Vaadimme myös Venäjää vastaan kohdistettujen pakotteiden purkamista.

Vaadimme sotilaallisen toiminnan lopettamista arktisella alueella. Tavoitteena on saada aikaan arktiselle alueelle saman tapainen kansainvälinen sopimus joka on tehty Etelämantereelle jo vuonna 1961. Silloin vain ympäristön huomioon ottava rauhanomainen toiminta alueella on mahdollista.

SKP:n Lapin piiri

Norjan kommunistisen puolueen Tromssan ja Finmarkin piiri

Venäjän federation kommunistisen puolueen Murmanskin alue

Tanskan kommunistinen puolue

Arktinen neuvosto palautettava juurilleen

Arktisen neuvoston tarkoitus on toimia pohjoisten valtioiden rauhanomaisen ja kaikille edullisen yhteistyön järjestönä. Neuvosto on edistänyt ympäristönsuojelua, pyrkinyt parantamaan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja koettanut edistää alueen alkuperäiskansojen elinolosuhteita.

Rovaniemellä pidetyssä arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa USA:n ulkoministerin esiintyminen soti räikeästi näitä periaatteita vastaan. Kokous ei pystynyt hyväksymään yhteistä julistusta, koska USA vastustaa ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä. USA:n ulkoministeri toi puheissaan esille myös sotilaallista vastakkainasettelua. Sellaista ei neuvostossa aikaisemmin ole nähty, eikä se sinne sovikaan.

Tuomitsemme USA:n menettelyn ja toivomme neuvostolle parempaa työskentelyilmapiiriä Islannin puheenjohtajakaudella.

EU uusiksi tai irti EU:sta

Suomalaisten äänestäjien enemmistö huijattiin katteettomilla lupauksilla vuoden 1994 kansanäänestyksessä puoltamaan Euroopan unioniin liittymistä.

Vuosien mittaan on nähty, että valheelliset lupaukset EU:n tuomista hyödyistä eivät ole toteutuneet. EU toimii ensisijaisesti suurten yritysten hyväksi ja markkinoiden ylivalta on kasannut rikkauksia ja valtaa harvoille. Useimmille EU:n jäsenmaiden kansalaisille jäsenyys on merkinnyt elämisen epävarmuutta ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumista.

Unionia on määrätietoisesti kehitetty liittovaltion suuntaan niin, että Suomi ja muut jäsenmaat voivat päättää yhä vähemmän omista asioistaan. EU on tehnyt myös sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä Naton kanssa ja on kehittämässä omaa armeijaa.

Euroopan unioni on muutettava tasavertaisten valtioiden yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena on kansalaisten elämän ja toimeentulon edistäminen yritysten voittojen turvaamisen sijasta. Ellei kehitystä tähän suuntaan saada aikaiseksi, Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan eroamista Euroopan unionista.

Kokemukset muun muassa Kreikasta ja Britanniasta osoittavat, että EU:n talouskurista ja ylivallasta ei ole helppo irtautua. Siksi Suomen irtautuminen on valmisteltava huolella. Ensimmäisinä vaiheina voisivat olla irtautuminen talous- ja rahaliitosta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä.

2.5.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

UUSI SUUNTA SUOMELLE

Hallituksessa leikkauksia ja huononnuksia tehneet puolueetkin lupaavat vaalien alla kaikkea hyvää kaikille. Sellaisiin lupauksiin ei tietenkään ole luottamista.

Vaalien jälkeen Suomen politiikkaan on saatava kokonaan uusi suunta. Työssä käyviin, työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin, koululaisiin ja muihinkin ryhmiin kohdistettujen huononnusten sijasta on ryhdyttävä toimimaan kansalaisten elämän ja etujen parantamiseksi. Uusi suunta saadaan aikaan vain siten, että vasemmisto – ja erityisesti kommunistit – saa mahdollisimman suuren äänimäärän. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen on omalla joukkovoimallaan jatkuvasti varmistettava, että muodostettava hallitus oikeasti ryhtyy noudattamaan kansalaisten etujen mukaista politiikkaa.

Muistutamme, että Suomen kansalaisten lisäksi myös Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat tarvitsevat apua ja tukea. Heille on järjestettävä kielenopetusta ja muuta koulutusta niin, että voivat mahdollisimman pian työllistyä ja päästä osaksi yhteiskunnan normaalia toimintaa.

5.4.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Oikeistolaiset Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat pyrkineet muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen periaatteet niin, että merkittävä osa palveluista (ja verorahoista) siirtyisi yksityisille yrityksille. Pyrkimykset ovat onneksi kaatuneet omaan mahdottomuuteensa.

Viime aikoina paljastuneet laitosten sulkemiseen tai kunnan haltuun ottamiseen johtaneet räikeät epäkohdat vanhustenhuollossa, lasten päiväkodeissa ja muuallakin ovat havainnollisesti osoittaneet miten yksityisen yrityksen päätavoite ei ole palveluiden tuottaminen, vaan mahdollisimman suuren voiton saalistaminen.

Vaalien jälkeen on paneuduttava tosissaan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saattamiseen. Yksityistämiseen johtavien suurten rakenteellisten uudistusten sijasta olennaista on julkisista palveluista käytännössä huolehtivien henkilöiden määrän merkittävä lisääminen. Sen vuoksi valtion avut palveluista vastaaville kunnille on palautettava vähintään ennen apujen leikkaamista olleelle tasolle ja tarvittaessa rahaa on annettava kunnille enemmänkin. Rahaa Suomessa kyllä on, kysymys on siitä, mihin sitä käytetään. Kuntien tarvitsemaan tukeen löytyy rahaa esimerkiksi niistä miljardeista, joita oikeistolaiset hallitukset ovat suunnitelleet käytettäväksi Nato-yhteensopivien hävittäjien hankintaan.

18.3.2019

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

EI ENÄÄ SOTAHARJOITUKSIA

Suomi osallistuu Pohjois-Ruotsissa järjestettävään suureen Northern Wind -maasotasotaharjoitukseen maaliskuun 18. – 27. päivien aikana. Harjoitus ulottuu Suomenkin puolelle, koska maaliskuun 22. -27. päivien aikana harjoitukseen osallistuvat ilmavoimat käyttävät myös Rovaniemen lentokenttää.

Harjoituksen massiivisuutta kuvastaa se, että Suomesta kuljetetaan Ruotsiin noin 500 erilaista sotilasajoneuvoa. Myös osa norjalaisten sotilaskalustosta kulkee Suomen Lapin maanteillä.

Kysymys ei ole mistään kahden liittoutumattoman maan sotilasyhteistyöstä. Harjoitukseen osallistuu myös kolmen Nato-maan (USA, Iso-Britannia ja Norja) joukkoja. Harjoituksen alkutilanteessa lähdetään siitä, että idästä tullut ”fiktiivinen” vihollinen on lyönyt Suomen. Ruotsiin vetäytyneet Suomen armeijan rippeet sekä Ruotsin ja liittolaisten armeijat koettavat sitten vastustaa vihollisen tunkeutumista syvemmälle Ruotsiin.

Sotaan valmistautuminen jatkuu sitten huhti- ja toukokuussa USA:n johdolla Suomessa toteutettavalla Bold Quest –harjoituksella. Pääpaikkana on Sodankylä ja tapahtumia on myös Rovajärven ampuma-alueella. Rovaniemen lentokenttäkin on tietysti taas mukana. Suomessa on samaan aikaan vaalit. Onko USA täällä varmistamassa sille sopivan tuloksen syntymistä?

Suuret sotaharjoitukset ja erityisesti USA:n niihin osallistuminen lisäävät jännitystä täällä pohjoisessa. Lisäksi harjoitukset tuhoavat luontoa, lisäävät ilmastokuormitusta ja maksavat paljon rahaa.

Suomen on toimittava rauhan puolesta eikä koko ajan valmistauduttava sotaan.