Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

PALESTIINAN VALTIO TUNNUSTETTAVA

palestiina-lippuEdelleen jatkuva Palestiinan kansaan kohdistuva sorto ja alistaminen on viime aikoina jäänyt Syyrian sodan varjoon. Palestiinan Suomen-suurlähettilään äskettäisen Lapin vierailun yhteydessä saatiin kuitenkin kuulla, että Israelin suorittamat talojen hävittämiset, hedelmäpuiden tuhoaminen, maanviljelijöiden eristäminen muurilla pelloistaan ja muu palestiinalaisiin kohdistama sorto on edelleen jokapäiväistä.

Rauha Lähi-Idän alueella ei ole mahdollinen ilman Palestiinan konfliktin ratkaisemista. Ainoa ratkaisu on kahden valtion – Israelin ja Palestiinan – olemassa olon tunnustaminen niin kuin mm. YK:n useissa päätöksissä ja Oslon sopimuksessa on todettu. Suomikin ilmoittaa tukevansa kahden valtion ratkaisua, mutta on toistaiseksi tunnustanut vain Israelin. Kuitenkin YK ja 138 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut myös Palestiinan valtion.

Ruotsikin liittyi Palestiinan tunnustajiin toissa vuonna. Monien Suomessa tehtyjen päätösten perusteluissa on viitattu Ruotsin esimerkkiin. Tässä Palestiinan valtion tunnustamisessa on erityisesti syytä seurata Ruotsin esimerkkiä.

4.10.2016

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

JOUKKOVOIMALLA LEIKKAUKSIA VASTAAN

Helsingissä 3.9. pidetyn Joukkovoiman mielenosoituksen kanssa samaan aikaan Utsjoella pidettiin SKP:n Lapin piirin tilaisuus, jossa myöskin käsiteltiin jo tehtyjä ja uhkaamassa olevia kansalaisten arkea ja elämistä vaikeuttavia leikkauksia.

Tilaisuudessa käsiteltiin erityisesti tulossa olevaa sote-ratkaisua, jonka tarkoituksena on yksityisten yritysten voittojen turvaaminen ja terveys- ja sosiaalipalveluihin käytettävien julkisten varojen leikkaaminen vähintään kolmella miljardilla eurolla.

Samalla kun Utsjoen tilaisuus antaa tukensa Joukkovoiman mielenosoitukselle, pidetään välttämättömänä toiminnan jatkamista. Toistuvilla mielenosoituksilla ja muilla toimenpiteillä on saatava aikaan täyskäännös viime vuosina harjoitettuun porvarilliseen politiikkaan.

PAKOTTEET POISTETTAVA

Euroopan unionin Venäjään kohdistamat pakotteet ovat jonkin verran haitanneet suomalaisten yritysten vientiä. Muun muassa öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä arktisten alueiden hyödyntämiseen tarkoitetut koneet ja laitteet ovat olleet EU:n asettamassa vientikiellossa.

Paljon suurempi vaikutus on ollut Venäjän vastatoimenpiteenä tekemällä päätöksellä, joka on estänyt mm. liha-, maito-. kala-, hedelmä- ja vihannestuotteiden viennin Venäjälle. Vientikielto on pudottanut kiellon voimassa olon ensimmäisten 12 kuukauden aikana Suomesta Venäjälle vietyjen maataloustuotteiden arvosta pois suunnilleen kaksi kolmasosaa. Seurauksena on ollut suuria vaikeuksia maataloustuottajille ja useille yrityksille.

Taloudellisten vahinkojen lisäksi EU:n pakotteissa mukana oleminen on huonontanut Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Vanhan viisauden mukaan järkevää on ystävien hakeminen läheltä ja vihollisten kaukaa. Nykyinen ja edeltävät hallitukset ovat toimineet päinvastoin: on tuppauduttu kaveriksi maailmalla jatkuvasti sotivalle kaukaiselle USA:lle ja lietsottu epäluuloa ja vihaa naapurina olevaa Venäjää vastaan.

Kesän aikana mm. Saksan ja Itävallan ulkoministerit sekä Kreikka, Kypros, Slovakia ja Unkari ovat vaatineet EU:n pakotteiden poistamista. Suomen on yhdyttävä tähän vaatimusjoukkoon. Jos se ei auta, Suomen on itse irrottauduttava pakotteista ja palattava molempia maita hyödyttävään avoimeen taloudelliseen yhteistyöhön Venäjän kanssa.

ERO EU:STA HYVÄKSI LAPILLE

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan äänestäjien päätös erota EU:sta on hyvänä mallina suomalaisillekin. Euroopan unioni on suurpääoman ja poliittisen oikeiston hanke, jonka tavoitteena on mahdollisimman suurien voittojen takaaminen suuryrityksille yksittäisille kansalaisille ja jäsenmaille aiheutuvista ongelmista välittämättä.

EU:n luonne on näkynyt viime aikoina selvästi mm. Kreikan tapauksessa. Vastoin EU:n omia sääntöjä Kreikan kautta kierrätetään valtavat määrät rahaa Kreikkaa lainoittaneille pankeille erityisesti Saksaan ja Ranskaan. Samalla EU on pakottanut Kreikan tekemään maan omista mielipiteistä piittaamatta kansalaisia kurjistavia päätöksiä. Eläkeikä on nostettu 67 vuoteen ja eläkkeitä on pienennetty. Lisäksi minimipalkan tasoa on laskettu ja monia palveluita on leikattu. Yhtiöiden markkinoiden kasvattamiseksi EU vaatii Kreikan julkisen omaisuuden ja julkisten palveluiden laajaa yksityistämistä.

EU on kävellyt Suomen oman päätöksenteon yli mm. pakottamalla Suomen yhtymään suomalaisille yrityksille ja maataloudelle haitallisiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin. EU esti myös Venäjän edustajien tulon ETYK-huippukokouksen 40-vuotisjuhliin. Myös lukuisat leikkaukset, palveluiden huononnukset ja hölmöt säädökset perustuvat EU:n vaatimuksiin.

Lapin ja muiden syrjäseutujen kannalta on haitallista, että vapaan kilpailun nimissä EU ei salli valtion aikaisemmin harjoittamaa aktiivista aluepolitiikkaa, jolla mm. tuettiin yritysten ja valtion toimintojen sijoittamista suuren työttömyyden vaivaamille alueille. EU-Suomessa uhkana olisivat myös CETA- ja TTIP-kauppasopimukset, jotka eivät tekisi käytännössä mahdolliseksi Lapissa olevien ulkomaalaisten yhtiöiden kaivosten ympäristölupien merkittävää tiukentamista.

Siksi SKP:n Lapin piiri kannattaa kansanäänestystä, jossa päätetään EU:sta eroamisesta.

EI HEIKENNYKSIÄ TUOVAA KAUPPASOPIMUSTA

Vaikka EU:n omissa säännöissä sanotaan, että normien yhdenmukaistaminen on tehtävä korkealla turvallisuuden tasolla, näin ei ole todellisuudessa tapahtunut. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, joidenkin kemikaalien etiketeistä piti poistaa syöpävaarasta kertova varoitus, lapsille haitalliset atsovärit piti sallia makeisissa ja sähkölaitteiden ja monien teollisuuskoneiden ennakkotarkastukset piti lopettaa.

Myös koneita koskevia yksityiskohtaisia suomalaisia turvallisuusstandardeja on jouduttu muuttamaan huonommiksi. Esimerkiksi liikkuvan koneen tai koneen osan ja kiinteän esteen välissä piti suomalaisen normin mukaan olla vähintään 60 cm vapaata tilaa puristumisen estämiseksi. Turvallisuus huonontui, kun normin vaatimus piti pudottaa EU:n standardin mukaiseen 50 senttiin.

EU: n ja USA:n välille neuvoteltavan TTIP-kauppasopimuksen yhtenä tavoitteena on normien yhtenäistäminen ja ”kaupan teknisten esteiden” poistaminen. EU:hun liittymisestä saatujen kokemusten perusteella tämä merkitsisi monien eurooppalaisten normien korvaamista huonommilla yhdysvaltalaisilla.

Tuotteita koskevien turvallisuusnormien huonontamisen lisäksi sopimus merkitsisi suuryhtiöitä suosivaa investointisuojaa, geenimuunneltujen elintarvikkeiden sallimista ja monen muun nykyisen säädöksen huonontamista.

Siksi SKP:n Lapin piiri vastustaa TTIP-sopimusta ja samaan aikaan neuvoteltavaa palveluiden yksityistämistä ja kauppaa koskevaa TiSA-sopimusta. Tuemme Helsingissä 27.5. järjestettävää sopimuksia vastustavaa mielenosoitusta.

25.5.2016

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

NATSIPROPAGANDA POIS YLESTÄ

Lauantaina 7.5.2016 Ylen nettisivuilla pääuutiseksi oli merkitty erittäin laaja kemiläisen kansallissosialistin (eli natsin) Mika Rannan esittely.

Olemme pahoillamme jutun myötä Kemille tulleesta ikävästä julkisuudesta. Tässä tapauksessa on kuitenkin kysymyksessä Ylen ohjelmapolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyvä laajempi periaatteellinen kysymys.

Jutussa avoimesti kansallissosialistiksi esittäytyvä Ranta esitellään mukavana rekkamiehenä. Kaiken kaikkiaan juttu esittelee Rannan ja hänen natsiaatteensa myönteisessä valossa. Kritiikittömästi toistellaan Rannan heittoja, esimerkiksi Hitlerin hän luonnehtii karismaattiseksi mieheksi, joka oli pitänyt huolta luonnosta ja omasta väestä. Ja edelleen Rannan mukaan ”kansallissosialisti on perheestään huolehtiva, töissä käyvä, arvoilleen ja isänmaalleen lojaali henkilö, jolle maahanmuuttajat eivät ole pääasia”.

Vaadimme Ylen hallintoneuvostoa puuttumaan tällaiseen natseja myönteisesti esittelevään ”uutisointiin”.

7.5.2016

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

JENKIT KOTIIN

Pienessä piirissä, muun muassa eduskunta sivuuttaen, on tehty päätös sallia USA:n sotilaiden tulo Suomeen harjoittelemaan. Talvella Sodankylässä oli merijalkaväen sotilaita ja parhaillaan USA:n panssarit ajelevat Niinisalossa. Toukokuun yhdeksäs päivä Rissalaan saapuu yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja kesäkuussa USA ja useat NATO-maat tekevät maihinnousun Hankoon.

USA on itsessään suuri maa ja sillä on satoja sotilastukikohtia ympäri maailmaa ja se käy jatkuvasti sotaakin jossain päin maapalloa. Suomen maaperällä (ja ilmassa ja merellä) harjoittelemisesta ei tänne itsensä kutsuneelle USA:n armeijalle ole siten mitään erityistä hyötyä.

USA:n sotilaiden saapuminen Suomeen onkin tarkoitettu pelkästään Venäjälle uhitteluksi. Tällainen toiminta lisää jännitystä ja voi pahimmillaan johtaa avoimeen sotaankin. USA:n uhitteluhalulle Suomi ei voi mitään, mutta Suomi on kai vielä sen verran itsenäinen maa, että se voi kieltää vieraiden sotajoukkojen tänne tulemisen.

SKP:n Lapin piiri vaatii, että Suomen maaperällä (sekä ilmassa ja merellä) saa vastaisuudessa olla vain suomalaisia sotilaita.

4.5.2016

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta