Ajankohtaista SKP:n Lapin piirin toiminnasta

Tässä julkaistaan SKP:n Lapin piirin ja lappilaisten puoluejärjestöjen kannanottoja. Muita tietoja toiminnasta löytyy mm. valikon otsikoiden ”Tulevia tapahtumia” ja ”Mitä on tehty” alta.

HÄVITTÄJÄT TUHOAVAT SUOMEN TALOUDEN JA HEIKENTÄVÄT TURVALLISUUTTA

Suomen hallitus ajautui kriisin partaalle, kun se käsitteli ehdotuksia tieteen ja kulttuurin määrärahojen leikkaamisesta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla. Samaan aikaan kukaan ei hallituksessa halua tai uskalla keskustella Suomen historian suurimmasta asekaupasta. Pelkkä hävittäjien osto maksaa noin 11,5 miljardia (eli 11 500 000 000 euroa), kun sopimuksessa mukana oleva indeksiehto otetaan huomioon. Lisäksi vuosien mittaan on maksettava käytön, päivitysten, aseistuksen ja kunnossapidon kustannukset. Ne nostavat kokonaissumman ainakin 30 miljardiin euroon, todennäköisesti suuremmaksikin.

Äskettäin julkisuuteen tulleet selvitykset osoittavat lisäksi, että kenraalien väitteet hornettien täyteen tulevista lentotunneista eivät pidä paikkaansa. Selvitysten mukaan hornettien korvaamisella ei ole minkäänlaista kiirettä.

Hävittäjähankinnan monet ongelmat tuodaan perusteellisesti esille kesällä ilmestyneessä Kimmo Kiljusen toimittamassa kirjassa ”Raportti uusien hävittäjien hankinnasta”. Kirjassa asiantuntijat kirjoittavat muun muassa hävittäjien olemattomasta merkityksestä puolustusaseina.

Usea kirjoittaja on huolissaan siitä, että hankinta huonontaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Kun Suomi harjoittaa käytännössä tiivistä yhteistyötä Naton ja USA:n kanssa ja kun hävittäjät varustettaisiin Moskovankin taakse yltävillä ohjuksilla, on selvää, että Venäjä varautuu Suomen kautta tulevaan uhkaan. Jos tilanne kärjistyisi sotaan saakka, Venäjä pyrkisi massiivisilla iskuilla tuhoamaan Suomen hävittäjät ennen kuin ne ehtisivät tuomaan tuhoa Venäjälle.

Sen sijaan, että heikentäisimme omaa turvallisuuttamme kasvattamalta meiltä Venäjään suuntautuvaa uhkaa, on toimittava niin kuin professori Jukka Pakkasvirta toteaa Kimmo Kiljusen kirjassa: ”Turvallisuusuhkien torjuntaan on mainiosti riittänyt harkinnalla hoidettu ulkopolitiikka, monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö ja viisas, historiaa ymmärtävä diplomatia”.

17.11.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

TARVITAAN TOIMIA YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI

Näytteiden ottoa Näätämöjoella

Puhtaana ja erämaisena pidetystä Näätämöjoesta äskettäin löydetty mikromuovien määrä osoittaa miten ihmisen toiminta vaikuttaa kaikkialle maapallolla. Luonnonvarat ehtyvät, ympäristö saastuu ja ilmastonmuutos uhkaa miljoonien ihmisten elämisen ja asumisen mahdollisuuksia.

SKP:n Lapin piiri korostaa, että nyt on korkea aika ryhtyä tehokkaisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Suomen on aktiivisesti edistettävä Arktisessa neuvostossa, Euroopan unionissa ja YK:ssa valtioita sitovia ympäristön tilaa parantavia toimia.

Suomen on toimittava myös itse tilanteen korjaamiseksi. Yksi merkittävä teko olisi suunnitellun suuren rynnäkköhävittäjäkaupan peruuttaminen. Hävittäjien rakentamiseen kuluu paljon harvinaisia materiaaleja ja koneiden käyttö pilaa ympäristöä ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Lisäksi hankinta on kauhistuttavan kallis. Hävittäjien ostaminen on myös omiaan heikentämään Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, kun Venäjä kokee Naton kylkeen liimautuneen Suomen muodostavan aikaisempaa suuremman uhkan.

Konkreettinen esimerkki Nato-veljeilystä on äskettäinen presidentin ja pääministerin innokkaasti isännöimä Naton pääsihteerin ja Naton neuvoston vierailu Suomessa. Nuoleskelun sijasta tällaiset vierailut on todettava ei-toivotuiksi.

26.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Liikenne sähköisille raiteille

Kuvassa ollaan Tornion vanhan aseman edustalla

Laurilan ja Tornion välisen rataosan sähköistäminen kirjattiin jo yli kaksi vuotta sitten hallituksen ohjelmaan. Toistaiseksi mitään konkreettista ei näytä tapahtuneen sähköistyksen toteuttamiseksi.

Kemissä ja Torniossa vieraillut Suomen kommunistisen puolueen puheenjohta­jisto ja SKP:n Lapin piiri vaativat hallitusohjelmaan kirjatun lupauksen pikaista toteuttamista.

Ympäristön kannalta tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen siirtäminen autoilta, lentokoneilta ja laivoilta sähköistetyille rautateille on välttämätöntä. Torniosta on yhteys Haaparannalle, jonne Ruotsin puolella kunnostettu ja sähköistetty ratayhteys saatiin jo viime vuonna. Ruotsista on yhteys siltaa pitkin Tanskaan ja edelleen maailmalle. Vastaavasti Ruotsista, Norjasta ja muualtakin Euroopasta saadaan rahtia Suomen kautta Venäjälle, Kiinaan ja muualle Aasiaan.

Toinen toteuttamista vaativa alueen ratahanke on Kemin Elijärven kaivoksen ja Tornion Outokummun terästehtaan välisen radan kunnostaminen. Rata valmis­tui kaivoksen ja tehtaan välisiä malmikuljetuksia varten vuonna 1985. Vuonna 2005 kuljetukset kuitenkin siirrettiin takaisin maanteille.

Sekä ympäristön että liikenneturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että pensastumaan päästetty rata kunnostetaan. Valtion omistajaohjauksen on huolehdittava siitä, että Outokumpu Oy:n malmikuljetukset siirretään raiteille kunnostuksen jälkeen.

2.10.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta ja Lapin vierailulla ollut puolueen johtonelikko

Perämeren kaaren teollisuus ympäristötalkoisiin

Vetytaloudesta on suuria suunnitelmia

Suomessa on runsaasti suuria teollisuuslaitoksia Perämeren rannikolla Kokkolasta Tornioon ja Ruotsin puolella Haaparannalta Uumajaan. Yhdessä nämä ovat merkittävä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästölähde ja niistä on muitakin haittoja muun muassa vesistöihin.

Joissakin yhtiöissä on ryhdytty kehittämään vähäpäästöisempiä prosesseja. Tätä toimintaa tulee jatkaa ja voimistaa, koska tulevaisuudessa vain ympäristöön vastuullisesti suhtautuvat yritykset voivat menestyä.

Yksi varteenotettava mahdollisuus on ilmastoystävällisesti tuotetun vedyn käyttäminen polttoaineena ja teollisissa prosesseissa. Stora Enson jäljiltä käyttämättömäksi jäävä Veitsiluoto olisi sopiva paikka vedyn tuottamiseen teollisuuden ja yhteiskunnan käyttöön. Sitä varten olisi pikimmiten perustettava uusi valtion laitos tai yhtiö.

Teollisuuden lisäksi vetyä tarvitaan autoihin. Ympäristöystävällisesti tuotettua vetyä käyttävät autot ovat ympäristön kannalta paras vaihtoehto raskaassa liikenteessä ja henkilöautoissakin silloin, kun joukkoliikenteen käyttäminen ei ole mahdollista. Toistaiseksi Suomesta kuitenkin puuttuu vedyn jakeluverkosto.

9.9.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Hävittäjät pilaavat ilmaston

HÄVITTÄJÄT PILAAVAT ILMASTONÄskettäin julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin raportti korostaa kasvihuonekaasujen vähentämisen välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Suomessa on joillakin aloilla saatu päästöjä vähemmäksi, mutta armeija on menossa päinvastaiseen suuntaan. Suunnitteilla on yli kuudenkymmenen rynnäkköhävittäjän ostaminen. Hävittäjät aiheuttavat suurimman osan armeijan kasvihuonekaasupäästöistä ja uudet entistä tehokkaammat koneet varmaankin lisäävät päästöjä entisestään. Tai ainakaan päästöt eivät vähene.

Kymmeniä miljardeja maksava suureellinen ja vain hyökkäystoimintaan soveltuva hävittäjähankinta on muutenkin järjetön. Nykyaikaiset rynnäkköhävittäjät eivät sovellu puolustukseen ja hyökkäämään ei pidä lähteä.

Lopullista lentokonekauppaa ei ole vielä tehty. SKP:n Lapin piiri vaatii ostohankkeen keskeyttämistä. Suuren hyökkäyskonelaivaston sijaan hankittakoon kymmenkunta ilmavalvontaan ja tunnistamiseen sopivaa ketterää ja vähäpäästöistä konetta sitten tulevaisuudessa, kun Hornetit ovat oikeasti tulleet käyttöikänsä päähän.

20.8.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Eläkkeet ja vanhukset turvattava

Sotesta puhuttaessa kaikki tuntuvat keskittyvän vain terveyskeskuksia ja sairaaloita koskeviin asioihin. Ratkaisua vaativia ongelmia on kuitenkin muuallakin.

Vaikka lakiin onkin nyt kirjattu henkilökunnan minimimäärä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, epäkohtia riittää. Vaikka henkilöstömäärän lisäys onkin hyvä asia, laissa oleva 0,7 hoitajan minimi on vähän esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Puutteena on myös kunnollisen valvonnan puuttuminen. Tietoon on ajoittain tullut olemattomien henkilöiden kirjaamista paikalla olleiksi hoitajiksi. Hoitajiksi on kirjattu myös muita kuin hoitoalan ammattilaisia ja toisaalta hoitajilla on teetetty siivousta ja lumitöitä ja muita heille kuulumattomia tehtäviä.

SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii hoitajamitoituksen minimin nostamista yhteen hoitajaan yhtä vanhusta kohti. Vaadimme myös valvonnan olennaista tehostamista niin, että kaikissa hoivayksiköissä oikeasti noudatetaan lakia ja taataan asukkaille ja henkilökunnalle asialliset asumis- ja työskentelyolosuhteet.

Toisena epäkohtana nostamme esiin eläkkeiden pienuuden. Erityisesti aikoinaan Lipposen hallituksen päättämä niin sanottu taitettu indeksi on merkittävästi pienentänyt maksettuja eläkkeitä. SKP:n Lapin piirin vuosikokous vaatii eläkkeiden taitetusta indeksistä luopumista ja siirtymistä takaisin palkansaajien ansiotasoindeksin käyttöön. Vaadimme myös välitöntä 200 euron tasokorotusta kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin.

19.6.2021

SKP:n Lapin piirin vuosikokous

Lähipalvelut turvattava

Toteamme tyydytyksellä, että hallituksen sote-esitys pyrkii korjaamaan aikaisempien kokoomuslaista politiikkaa ajaneiden hallitusten virheet. Tavoitteena on nyt muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan turvaaminen ja ulkoistuksen purkaminen.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden siirtäminen maakuntatasolle on kuitenkin huono asia. Kyse on pääosin palveluista, jotka pitäisi järjestää lähellä hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Näissä palveluissa on tärkeä tuntea asuinalueet ja niiden palvelutarpeet sekä kehittää pitkäjänteisiä hoito- ja hoivasuhteita sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Jotta tämä onnistuu hyvin, palveluista on päätettävä lähellä ja asukkailla on oltava hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Vaativa erikoissairaanhoito on perusteltua toteuttaa suuremmissa yksiköissä niin kuin tähänkin saakka on tehty. Peruspalvelut on kuitenkin toteutettava kuntatasolla. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon rahoitusta on olennaisesti lisättävä niin, että palvelut voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa riittävinä ja laadukkaina.

17.6.2021

SKP:n Kemin kaupunkijärjestön vuosikokous

Vieraat sotakoneet pois Suomen taivaalta


Parhaillaan ja kesäkuun 18. päivään asti on menossa todellinen vieraiden sotakoneiden rynnistys Suomen taivaalle. Rissalan lentokentältä nousevat USA:n merijalkaväen koneet ja Rovaniemen lentokenttä on käytössä suuressa Arktinen haaste –harjoituksessa, johon osallistuu noin 70 konetta USA:sta ja viidestä muusta Nato-maasta.
 
Molemmilta lentokentiltä nousee myös Nato-maiden ilmatankkauskoneita, joiden kanssa suomalaisetkin harjoittelevat. Tämä osoittaa harjoitusten tarkoituksena olevan hyökkäyksiin valmistautumisen. Ilmatankkauksia tarvitaan vain, jos sotimaan lähdetään kauas pois Suomesta.
 
SKP:n Lapin piiri vastustaa tällaista vieraiden maiden sotilaallista toimintaa Suomen alueella. Harjoitukset saastuttavat ja tuhlaavat rajallisia luonnonvaroja. Ja ennen kaikkea ne ovat omiaan lisäämään jännitystä ja epäluuloa naapureiden kesken. Sotaan valmistautumisen sijasta on panostettava rauhantyöhön ja hyvien ja asiallisten naapuruussuhteiden aikaan saamiseen.

9.6.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta

Kemin sairaala turvattava

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteydessä on turvattava palveluiden säilyminen ja parantuminen Kemissä ja tietysti muillakin paikkakunnilla. Erityisen tärkeää on aikaisempien hallitusten huonojen päätösten peruuttaminen. Byrokraattinen tuhannen synnytyksen raja on poistettava, jotta synnytysten säilyminen Länsi-Pohjan sairaalassa turvataan. Sairaala on myös määriteltävä laajan päivystyksen sairaalaksi.

Olemme tyytyväisiä hallituksen esitykseen, jonka mukaan terveyspalveluiden ulkoistaminen Mehiläiselle peruutetaan. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat kansalaisille tärkeitä peruspalveluita, joiden hoitamisen on kuuluttava julkiselle vallalle.

30.5.2021

SKP:n Kivikankaan osasto

SOTE-SUUNNITELMAT UUSIKSI

Peruspalveluiden pitää olla kuntien hoidossa

Sipilän hallituksen sote-esityksen kaatuminen perustuslain vastaisena on pakottanut Marinin hallituksen välttämään samoja virheitä. Hallitus jatkaa kuitenkin aiempaa linjaa siirtämällä palvelujen järjestämisen kunnista maakuntatasolle, alimitoittamalla rahoitusta, laiminlyömällä sosiaalipalveluja ja heikentämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Palvelujen riittämätön rahoitus ja päätöksenteon siirtäminen maakuntiin uhkaa johtaa lähipalvelujen karsimiseen. Tällaisesta on saatu jo esimakua Kemissä, jossa kaikki sivuterveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat on lopetettu ja kaikki palvelut keskitetty kalliisiin vuokratiloihin keskelle kaupunkia.

Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien nykyinen sote-hallinto kootaan uudistuksessa maakuntiin, joiden valtuusto valitaan vaaleilla. Valtuustolla ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, koska maakuntien sote-päätöksenteko alistetaan tiukasti valtiovarainministeriön ohjaukseen ja rahoituskontrolliin.

Palveluiden parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi SKP:n Lapin piiri vaatii palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista ja säilyttämistä pääosin kuntien järjestäminä lähipalveluina, palvelumaksujen poistamista sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä. Tärkeää on myös palveluiden saaminen omalla kielellä. Lapissa se tarkoittaa suomen lisäksi kolmea saamenkieltä.

Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä parantaa myös työntekijöiden työehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen ja kokemus paremmin myös sote-uudistusta valmisteltaessa.

Jos osa rahoituksesta kerätään tulevaisuudessa maakuntaverolla, se on toteuttava tulojen mukaan kiristyvällä progressiivisella verotuksella, joka koskee myös pääomatuloja. Valtion rahoituksella on jatkossakin tasoitettava alueellisia eroja. Yksityistä hoito- ja hoivabisnestä suosivasta niin sanotusta monikanavarahoituksesta on siirryttävä asteittain siihen, että lakisääteiset sote-palvelut järjestetään julkisina palveluina.

19.5.2021

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta