Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2018

MEHILÄISSOPIMUS ON PURETTAVA

16.4. esitetyssä Yleisradion MOT-ohjelmassa tuotiin esille se, mikä on jo aikaisemminkin ollut asiaa ymmärtävien tiedossa: Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen siirtäminen Mehiläiselle ei takaa sairaalan palveluiden säilymistä.

Kemissä ja muissa alueen kunnissa sopimus Mehiläisen kanssa saatiin hyväksytettyä esittämällä valtuutetuille väärää tietoa muka palveluiden turvaamisesta. Koska päätökset on tehty väärien tietojen pohjalta, vaadimme asian tuomista uudelleen valtuustojen käsiteltäväksi ja tehdyn sopimuksen peruuttamista.

19.4.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö

SOTE KOKONAAN UUSIKSI

Vaikka hallituksen eduskunnalle esittämään niin sanottua valinnanvapauslakia onkin korjailtu, hallitus ajaa kuitenkin yhä julkisten palvelujen markkinoistamista ja siirtämistä suurelta osin yksityisten yritysten bisnekseksi. Etenkin perusterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin luodaan markkinoita, joilla yhtiöille siirretään miljardeja julkisten palvelujen jo nyt riittämättömästä rahoituksesta.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja valinnanvapauden lisäämisen sijasta hallituksen markkinamalli ja siihen liittyvä miljardien säästötavoite lisäävät eriarvoisuutta keskittämällä palveluja ja korottamalla asiakasmaksuja. Yhtenäisten palveluketjujen sijasta palvelut pirstoutuvat lisää, kun tilaaja ja tuottaja eriytetään, perus- ja erikoistason yhteistyö vaikeutuu ja kilpailutus ja asiakassetelit pilkkovat palveluja. Sosiaalipalvelut ja ongelmia ennalta ehkäisevä työ ovat suunnitelmissa lapsipuolen asemassa.

Rahoituksen leikkaukset johtavat palveluiden lopettamiseen. Pitkien etäisyyksien Lapissa tätä saattaa merkitä, että aikaisempi lähipalvelu onkin jatkossa kymmenien tai peräti satojen kilometrien päässä.

Esitys ajaa kuntien ja kuntayhtyminen sote-työntekijät jatkuvien kilpailutusten oravanpyörään. Tuhansia julkisia työpaikkoja uhkaa lopettaminen.

Mistään maakuntien itsehallinnosta ei voi puhua, kun maakunnat alistetaan valtiovarainministeriön tiukkaan ohjaukseen ja menoja leikkaaviin budjettiraameihin.

Suunnitelmien ilmiselvien epäkohtien vuoksi vaadimme koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kehittämisen palauttamista uudelleen valmisteluun. Valmistelussa pääasiana on oltava kansalaisten tarpeiden tyydyttäminen eikä yritysten voittojen turvaaminen.

12.4.2018

SKP:n Lapin piirin työvaliokunta