Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2018

KOULUJEN RYHMÄKOKOJA ON PIENENNETTÄVÄ

Lapin Kansan 3.3.2018 julkaiseman tilaston mukaan Kemin kouluissa on Lapin suurimmat alaluokkien ryhmäkoot. Kemissä keskimääräinen ryhmäkoko oli 22,1 oppilasta, kun maan keskiarvo oli noin 19,4. Viidessä kunnassa Lapissa ryhmäkoko oli alle 16. Kemi sijoittuu huonosti myös yläluokkien ryhmäkokoja vertailtaessa, vaikka ei ihan huonoin olekaan.

Koulutuslautakunnan 31.1. pidetyn kokouksen päätöksen mukaan jo ennestään suuret ryhmäkoot tulevat entisestään kasvamaan. Syksyllä 2018 Kemin kouluihin on tulossa 222 oppilasta. Ne jaetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti yhdeksään ryhmään. Tällöin ryhmän keskimääräinen koko on 24,7 oppilasta.

Tällaiset ryhmät ovat aivan liian suuria. Meidän mielestämme kahdella ensimmäisellä luokalla saisi olla enintään 16 oppilasta ja alakoulun muilla luokilla enintään 20 oppilasta. Nämä rajat olisi kirjattava myös lakiin ja niiden rikkomisesta pitäisi tulla päättäjille rangaistus.

Ongelmia lisää integroitu opetus, jossa myös erityisoppilaat ovat mukana tavallisissa luokissa. Integroidun opetuksen kunnollinen toteuttaminen edellyttää, että pienissäkin luokissa on riittävästi avustajia niin, että kaikkien oppilaiden tarpeet tulevat otetuksi huomioon.

Vaadimme, että Kemin kaupunginvaltuusto ottaa koulujen ryhmäkoot käsiteltäväkseen ja muuttaa aivan liiat suuret ryhmät sallivan koulutuslautakunnan päätöksen. Tarvittaessa on tehtävä lisätalousarvio, jolla turvataan opettajien ja avustajien riittävä palkkaaminen.

Muistutamme myös tarpeesta saada nopeasti uudet tilat puretun Takajärven koulun tilalle. Ainakin ensimmäisen ja toisen luokan pitäisi päästä alkamaan Takajärvelle tehtävissä elementtitiloissa jo syksystä 2018 lähtien.

22.3.2018

SKP:n Kemin kaupunkijärjestö